Visita externa de l'AQU

Logo-Euncet
Fecha
Horari
Horari
de 08:50 a 17:30
Campus

Campus
Barcelona Can Dragó

El dijous 14 de març, rebrem la visita externa d'avaluació per a l’acreditació del nostre grau universitari en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’esport i al Fitnes (CTEF)

La visita externa al centre la fa un Comitè d’Avaluació Extern (CAE) nomenat per la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Generalment, el CAE està format per un president, un vocal acadèmic, un vocal estudiant, un vocal professional i un secretari.

Si superem el procés d’acreditació, l’AQU Catalunya certificarà la titulació acreditada i reconeixerà la superació del procés amb un segell de qualitat.