ÀREES DE CONEIXEMENT

Cursos de Ciència i Tecnologia Aplicada a l’Esport

EUNCET BUSINESS SCHOOL

Què és la ciència i la tecnologia aplicada a l'esport?

La ciència i la tecnologia estan molt presents a la nostra vida. L'esport, com a activitat social, també es veu afectada per aquest binomi. Parlar de ciència i tecnologia aplicada a l'esport és fer referència als desenvolupaments tècnics i tecnològics que ofereix aplicar coneixements científics a la pràctica esportiva.

Per a moltes persones, l'activitat física i esportiva és una activitat lúdica amb la qual millorar la seva qualitat de vida. Per a unes altres, és molt més, és la seva professió.

Per a poder entendre el paper de la ciència a l'esport és important ser conscients que l'ésser humà està en constant necessitat del perfeccionament. Ajudat per la ciència s'ha millorat amb el temps la tècnica i el funcionament del cos humà, a més a més de la creació d'innovacions tecnològiques que han contribuït a un desenvolupament exponencial de les capacitats esportives.

El descobriment de nous mètodes d'entrenament i les millores a l'educació de les tècniques esportives ha estat un dels factors que ha propiciat aquesta millora en el rendiment.

La medicina també ha jugat un paper important gràcies als coneixements fisiològics del cos dels esportistes. Una de les disciplines científiques més rellevants en l'actualitat, és la informàtica i tecnologia. Amb l'aparició d'una aparatología, cada vegada més precisa, es pot analitzar els moviments dels esportistes i fins i tot predir i controlar els resultats en els entrenaments esportius.

Ciència i tecnologia a l’esport

Les innovacions i avenços tecnològics són una constant en la societat actual. La transformació digital també ha revolucionat la indústria de l'esport. Ciència i tecnologia s'han convertit en un binomi inseparable actualment i en el sector de l'activitat física i l'esport queda latent.

Després de recerques i casos pràctics, s'ha demostrat que amb coneixements científics es pot millorar el rendiment en disciplines esportives. I és que el paper de la ciència cada vegada és més rellevant en el desenvolupament de noves tecnologies i innovacions.

Aquesta activitat fisicoesportiva s'ha incorporat a la nostra vida com una pràctica social. A través de la ciència s'ha pogut millorar el rendiment dels esportistes, tant amateurs com professionals, d'una forma segura i controlada. A més a més, la unió entre ciència i tecnologia ha fet possible que es magnifiquin les possibilitats corporals maximitzant les quatre capacitats físiques bàsiques: força, resistència, flexibilitat i resistència. El perfeccionament tècnic i les innovacions tecnològiques ha fet possible que es millorin els instruments de suport i precisió. També ha ajudat a millorar el rendiment esportiu amb l'aplicació de nous mètodes d'entrenament i millora en les tècniques dels exercicis esportius.

Per què estudiar ciències i tecnologies aplicades a l'esport?

Triar una formació que inclogui esport, ciència i tecnologia significa apostar per la innovació i la disrupció.

Les necessitats actuals de la indústria esportiva han canviat. Els grans clubs, els esportistes professionals i les marques especialitzades en equipament esportiu ara s'orienten més a les innovacions tecnològiques i a la millora del rendiment esportiu, tant professional com amateur.

Aquest nou context, que afecta el sector esportiu i del fitnes, està provocant l'aparició de nous perfils professionals. Ara, ja no n'hi ha prou amb conèixer sobre la pràctica esportiva i els seus beneficis. Els perfils especialitzats són més demandats i es requereixen experts que entenguin el paper que juga la tecnologia aplicada a l'esport, i que siguin capaços de crear de noves per a aplicacions innovadores.

Estudiar ciències i tecnologies aplicades a l'esport permetrà als alumnes augmentar les seves sortides professionals des d'un enfocament més innovador i disruptiu.

Avenços tecnològics en esports i noves professions

Els avenços tecnològics han augmentat exponencialment en els últims anys. Sobretot en el sector esportiu, indústria que ha vist com ha proliferat l'aparició de nous gadgets i wearables esportius que estan millorant la pràctica esportiva.

Algun dels avenços més disruptius ha estat l'aplicació de la termografia com a tecnologia amb la qual prevenir lesions, millorar el rendiment esportiu i donar suport a la gestió esportiva.

Una altra de les innovacions tecnològiques més rellevants han estat les tecnologies tèxtils a les quals se'ls ha aplicat nanotecnologia mitjançant els sistemes Dry-Fit i Play-Dry.

A més a més, els sistemes de posicionament global i local (GPS), els sistemes de visió artificial i altres tecnologies AI (Intel·ligència Artificial) estan contribuint a actuar sobre la base de l'anàlisi de nombroses mètriques que obtenen informació sobre l'activitat esportiva.

Davant aquests nous contextos sorgeix la necessitat de comptar amb perfils especialitzats en l'anàlisi de dades, així com experts capaços d'innovar i transformar la indústria esportiva: analistes experts en la millora del rendiment esportiu, responsables de disseny, desenvolupament i comercialització de serveis esportius, consultors tecnològics de l'esport…