Global Executive MBA a Barcelona

Detalls del programa

Inici: 18/10/2024

Durada: Fins 9 mesos

Modalitat Online: Al teu ritme

Modalitat Presencial: Divendres de 16 a 20 h i Dissabtes alterns de 9.30 a 13.30 h

Campus: Online i Terrassa

Idioma: Castellà, Anglès

Crèdits: 60

El món empresarial està en constant canvi i, a causa d'això, es necessiten professionals altament qualificats amb una visió holística de l'organització, capaces de manejar eficientment les diferents situacions per les quals passa una empresa. El Global Executive Master in Business Administration (GEMBA) de l’Euncet Business School és un programa integral i complet que et permetrà gestionar els negocis i aprendre a liderar amb agilitat i eficàcia en un escenari cada cop més digitalitzat, comprenent l'impacte de les tecnologies en el món de l'alta direcció. 

A més, et permetrà adquirir una visió global a travès de desenvolupar habilitats, competències, coneixements i actituds necesesàries per a la gestió empresarial estratègica i directiva de les empreses, per mitjà de noves metodologies i pràctiques que minimitzen el risc, agiliten la presa de decisions, faciliten els processos i lliuren millors resultats. 

El màster és un programa global, immersiu i actualitzat que integra totes les àrees clau dels negocis: estratègia i desenvolupament empresarial, lideratge i gestió del canvi, innovació, emprenedoria, màrqueting i creació de valor, així com l'aplicació transversal de la tecnologia en tots els processos empresarials. 

Així mateix, suposa un salt exponencial en el teu desenvolupament professional i directiu, alhora que una oportunitat única en el desenvolupament de la teva xarxa de contactes professional en un entorn únic.
 

Màster de formació permanent en Business Administration. Títol propi reconegut per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Inici:

Presencial: 18/10/2024

Online: A consultar

Duració:

fins 9 mesos

Data límit de finalització:

30/08/2025

Idioma:

Castellà | Anglès

Modalitat:

100 % online (Castellano | Inglés) o presencial (Castellano)

Crèdits:

60 (184 horas)

Preu:

6.000 (Modalitat Online) | (Preu de llançament: 1.500 € )

9.900 (Modalitat Presencial)

PROGRAMA DEL GLOBAL EXECUTIVE MBA

El Global Executive MBA de l'Euncet Business School ofereix continguts pràctics i avançats connectats amb la realitat empresarial, proporcionant un pensament crític i diferent, així com una visió global i internacional. 

El pla d’estudis està format per 6 assignatures: estratègia i desenvolupament empresarial, lideratge i gestió del canvi, màrqueting i la creació de valor, innovació, emprenedoria i tecnologies aplicades als negocis, oferint així una visió integral i actualitzada de les àrees funcionals de les empreses i els factors que estan transformant la forma de liderar. 

Amb aquest màster els estudiants obtindran la titulació que necessiten per culminar la seva carrera professional en direcció d'empreses. A més de capacitar-se per dirigir qualsevol àrea funcional de l'empresa i adquirir les habilitats necessàries des d'una visió global i diferencial, convertint-se en un dels perfils més reconeguts a nivell mundial i demandats per les organitzacions. 

OBJECTIUS DEL GLOBAL EXECUTIVE MBA

El Global Executive MBA et capacita per a analitzar, comprendre i interactuar en l'entorn empresarial actual, cada vegada més competitiu, canviant, complex i digital. Adquiriràs una visió global dels negocis perquè la presa de decisions sigui de la forma més adequada i ajustada als nous escenaris.

Obtingues una visió 360 graus de les àrees claus del management i coneix com la tecnologia pot ser un factor rellevant per a optimitzar els processos empresarials.

Elabora un pla d'empresa que et permetrà detectar oportunitats i assumir nous reptes empresarials, així com definir els objectius i estratègies del teu negoci, incorporant les noves tecnologies en el teu management.

A més, amb el Global Executive MBA desenvoluparàs les competències i eines necessàries per a liderar equips d'alt nivell i impulsaràs la teva carrera professional en direcció d'empreses, dissenyant el teu propi pla de desenvolupament professional i intercanviant la teva experiència professional al costat de grans professionals del sector, ampliant així la teva xarxa de contactes. Coneix la nostra metodologia pràctica i innovadora i aprèn a través de l'estudi de casos empresarials reals (Business Challenges).

Forma't i adquireix els coneixements i habilitats necessàries per a gestionar una empresa eficientment amb el Global Executive Màster in Business Administration de l'escola de negocis Euncet Business School.

Conscients del paper immersiu que juga la modalitat presencial en l'experiència d'aprenentatge, el Global Executive MBA s'imparteix presencialment a les instal·lacions de l'Euncet Business School del Campus de Terrassa.  

D'aquesta manera, els estudiants passen a ser protagonistes gràcies a la personalització que ofereix la presencialitat. Això ajuda a professionalitzar el rendiment dels estudiants, ja que permet tenir un contacte directe amb l'equip docent, els quals poden detectar les potencialitats i necessitats específiques de cadascú i crear plans d'actuació i tutorització amb els quals impulsar el seu desenvolupament. 

A més, aquesta modalitat fomenta la socialització i el networking entre els estudiants a través de dinàmiques participatives. 

D'altra banda, comprenem la importància d'oferir una formació professional per a aquells que vulguin formar-se des de qualsevol lloc i moment sense que la presencialitat sigui un impediment. 

D'aquesta manera, el Global Executive MBA en modalitat virtual, està estructurat en blocs i continguts perquè els estudiants puguin conciliar les jornades laborals amb les classes virtuals.

PRESENCIAL

La modalidad presencial del Global Executive MBA de Euncet Business School te permite estudiar de forma presencial en la ciudad de Barcelona.

El programa está diseñado para asumir retos mediante metodologías grupales y learning by doing. Los casos reales y prácticas grupales te ayudarán a sacar el máximo beneficio de esta experiencia.

Horari: Divendres: 16 a 20 h i Dissabtes (alterns): 9:30 a 13:30 h. 
Places: 60 places
Preu: 9.900 €

VIRTUAL

La modalitat virtual del Global Executive MBA de l'Euncet Business School et permet estudiar en remot el programa per a formar-te com un líder empresarial.

El programa et facilitarà l'aprenentatge de tots els coneixements i eines mitjançant casos pràctics, podcasts i vídeos que complementaran els teus coneixements.       

Horari: Al teu ritme
Places: A consultar
Preu: A consultar

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL GLOBAL EXECUTIVE MBA?

Aquest màster no només està enfocat en les habilitats empresarials, sinó que també capacita els estudiants perquè impulsin i desenvolupin altres habilitats necessàries en el món del management per elevar les seves capacitats en alta direcció adaptant el seu perfil a escenaris cada vegada més tecnològics i dinàmics. 

El Global Executive Master in Business Administration està dirigit a: 

 • Titulats universitaris amb experiència professional que desitgin ampliar els coneixements en l'àmbit del management i l'aplicació transversal de la tecnologia als processos empresarials.
 • Professionals de diferents àrees que desitgin conèixer les àrees clau del management i la importància de les eines tecnològiques per a l'optimització dels processos. 
 • Directius que desitgin conèixer les oportunitats de les noves tecnologies en el desenvolupament de models de negoci que permetin adaptar-se als desafiaments de l'economia digital. 
 • Professionals amb potencial directiu, l'objectiu dels quals és impulsar la seva carrera professional i assolir llocs de major responsabilitat. 

Objectius i competències

 • Comprendre la importància de l'estratègia empresarial i els models de negoci en entorns altament canviants, incerts i complexos.
 • Obtenir una visió analítica de l'entorn empresarial, per a identificar oportunitats i amenaces que poden impactar a l'empresa.
 • Comprendre com realitzar una anàlisi interna dels recursos i capacitats de l'empresa (fortaleses i febleses) per a poder definir la millor estratègia i models de negoci.
 • Aprendre a usar eines i marcs conceptuals per a l'anàlisi de les diferents opcions estratègiques i la selecció i formulació de les estratègies i models de negoci més adequats per a assegurar la sostenibilitat i la competitivitat de l'empresa.
 • Comprendre el paper fonamental dels models de negoci i de les finances en la creació, lliurament i captura de valor per a l'empresa.
 • Entendre la importància i impacte de la gestió estratègica de les operacions en la competitivitat de l'empresa.
 • Avaluar i aplicar eines i tècniques financeres per a avaluar inversions estratègiques i prendre decisions sòlides que recolzin l'estratègia empresarial.

Continguts

 • Fonaments de l'estretègia empresarial.
 • Definició de l'estretègia.
 • Disseny de models de negoci.
 • Anàlisi financera.

Guia docent Global Executive MBA Presencial

Guia docent Global Executive MBA Virtual

Objectius i competències

 • Comprendre la importància del lideratge en entorns d'alta complexitat i incertesa, i com influeix en l'acompliment i l'èxit organitzacional.
 • Explorar els diferents estils i teories del lideratge, i avaluar la seva aplicabilitat en situacions d'incertesa i canvi.
 • Entendre la importància de construir organitzacions centrades en les persones, en les quals es fomenta una cultura de col·laboració, apoderament i desenvolupament personal, creant un entorn on les persones puguin prosperar i contribuir plenament als objectius organitzatius.
 • Aprofundir en les metodologies i eines per a maximitzar la productivitat dels equips i construir equips d'alt rendiment.
 • Conèixer i corregir les disfuncions dels nostres equips, identificant les dimensions clau dels equips d'alt rendiment.
 • Familiaritzar-se amb els desafiaments i les oportunitats associats amb la gestió del canvi en les organitzacions, i desenvolupar estratègies efectives per a gestionar i liderar el canvi de manera reeixida.
 • Fomentar el desenvolupament d'habilitats toves (soft skills) requerides per a liderar situacions amb alt nivell d'incertesa i implementar i gestionar el canvi de manera efectiva.
 • Reflexionar sobre el paper del líder com a agent de canvi, promovent la motivació, el compromís i la capacitat d'adaptació en els equips i en tota l'organització.
 • Valorar críticament les pràctiques i enfocaments actuals de lideratge i gestió del canvi, i proposar millores i recomanacions basades en la recerca i l'evidència.

Continguts

 • Habilitats per liderar i gestionar el canvi.
 • Lideratge i gestió d'equips.

Guia docent Global Executive MBA Presencial

Guia docent Global Executive MBA Virtual

Objectius i competències

 • Familiaritzar-se amb els fonaments i conceptes clau del màrqueting en el context actual.
 • Aprofundir en la gestió de les relacions amb els clients i identificar les estratègies per a crear valor.
 • Entendre la importància d'implementar un pla de màrqueting efectiu.
 • Conèixer les tècniques de recerca de mercat i comprendre el comportament del consumidor.
 • Determinar els principals passos en el disseny d'una estratègia de màrqueting orientada al client: segmentació, públic objectiu, diferenciació i posicionament.
 • Comprendre la rellevància del màrqueting mix en l'empresa.
 • Entendre el paper de la gestió comercial i la seva relació amb l'àrea de màrqueting.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, negociació i gestió de vendes per a aconseguir els objectius comercials.

Continguts

 • Màrqueting analític i estratègic.
 • Màrqueting mix.
 • Gestió estretègica de les vendes.

Guia docent Global Executive MBA Presencial

Guia docent Global Executive MBA Virtual

Objectius i competències

 • Comprendre la importància de la innovació en l'entorn empresarial i el seu paper en la diferenciació i adaptació al canvi.
 • Aprofundir en les diverses metodologies d'innovació i ser capaç d'aplicar-les de manera efectiva en la resolució de problemes i generació d'idees.
 • Dominar les tècniques de design thinking, incloent-hi l'empatia, la definició de problemes i la generació de solucions creatives.
 • Adquirir coneixements en gestió de la innovació, incloent-hi la identificació de reptes, la gestió del portafoli de projectes i la col·laboració amb altres entitats externes.
 • Aprendre les habilitats necessàries per a la gestió eficient de productes, incloent-hi la recopilació de requeriments, l'anàlisi de dades, la priorització i la creació de roadmaps.
 • Explorar les metodologies àgils, com Scrum i Kanban, i ser capaç d'aplicar-les en la gestió de projectes d'innovació.
 • Desenvolupar habilitats de lideratge per a gestionar processos de canvi i promoure la innovació dins de les organitzacions.
 • Adquirir una comprensió integral de les habilitats de treball en equip, comunicació efectiva i presa de decisions en entorns d'innovació.

Continguts

 • Fonaments de la innovació.
 • De la idea al producte.

Guia docent Global Executive MBA Presencial

Guia docent Global Executive MBA Virtual

Objectius i competències

 • Adquirir una comprensió integral de les tecnologies disruptives i el seu impacte en els negocis tradicionals.
 • Comprendre i analitzar com les tecnologies disruptives es relacionen entre si per a generar casos d'ús innovadors i el seu impacte en diferents sectors empresarials.
 • Estudiar la transformació digital de les cadenes de valor, la proposta de valor de les empreses i el desenvolupament de productes.
 • Explorar l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en diferents departaments d'una empresa per a millorar la productivitat.
 • Analitzar consideracions ètiques i pràctiques en l'ús d'aquestes eines en l'entorn empresarial.
 • Obtenir una visió panoràmica de les tendències tecnològiques rellevants en el món empresarial i comprendre el seu potencial impacte en els negocis.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats en seguretat de la informació i ciberseguretat per a protegir els sistemes i xarxes empresarials.
 • Utilitzar el Business Intelligence i l'anàlisi de dades com a eines clau en la presa de decisions empresarials.
 • Aprendre a identificar fonts de dades rellevants, integrar dades de diferents fonts i utilitzar eines de visualització per a crear informes interactius.
 • Explorar el concepte de Growth Hacking i adquirir habilitats per a abordar projectes de Growth Hacking reeixidament.
 • Preparar-se per a enfrontar els desafiaments del paradigma digital, aplicar tecnologies disruptives, protegir la informació i utilitzar eines d'intel·ligència artificial en la seva organització.

Continguts

 • Digitalització de l'empresa.
 • Eines tecnològiques aplicades a les empreses.
 • Informació i seguretat.
 • Data analytics.

Guia docent Global Executive MBA Presencial

Guia docent Global Executive MBA Virtual

Objectius i competències

 • Comprendre els fonaments de l'emprenedoria i les característiques de l'ecosistema emprenedor actual, incloent-hi la figura de l'emprenedor i les habilitats de lideratge necessàries.
 • Explorar el procés de creació d'una startup, des de la generació d'idees fins a la fase de creixement, amb èmfasi en el disseny de models de negoci i el desenvolupament de productes mínims viables (MVP).
 • Analitzar l'ecosistema inversor i adquirir coneixements sobre eines i estratègies per a accedir a finançament i comprendre les mètriques clau utilitzades per a avaluar el progrés i l'èxit dels projectes emprenedors.
 • Conèixer l'economia de plataformes i comprendre el paper de les plataformes digitals, els seus models de negoci, els serveis que ofereixen i les responsabilitats associades.
 • Explorar l'emprenedoria social i ètica, incloent-hi temes com l'ètica empresarial, la responsabilitat social empresarial i el mesurament de l'impacte social.
 • Desenvolupar habilitats per a identificar oportunitats d'emprenedoria amb un enfocament social i ètic, promovent la generació d'un impacte positiu en la societat.
 • Fomentar la reflexió sobre els valors i la integritat en els negocis, promovent la integració de la responsabilitat social en el model de negoci emprenedor.
 • Valorar casos pràctics d'emprenedories socials i discutir desafiaments ètics en l'emprenedoria, a través de debats i exemples que promoguin la presa de decisions ètiques en l'àmbit empresarial.

Continguts

 • Ecosistema  startup.
 • Plataformas digitals y monetització

Guia docent Global Executive MBA Presencial

Guia docent Global Executive MBA Virtual

Objectius i competències

 • Impulsar el coneixement i competències directives en estratègia, finances, operacions, supply chain, màrqueting, vendes i persones per a prendre les millors decisions des d'una visió transversal que permeti donar resposta als clients ja la transformació tecnològica de l'empresa.
 • Conèixer el desenvolupament àgil de models de negoci per a innovar a l'empresa o emprendre un negoci en el context digital.
 • Comprendre l'impacte de les tecnologies en el món empresarial i com aconseguir resultats sostenibles i sustentables.
 • Desenvolupar i perfeccionar les habilitats de gestió amb eines de lideratge i comunicació.

Continguts

 • Business case.
 • Creació d’un model de negoci

Guia docent Global Executive MBA Presencial

Guia docent Global Executive MBA Virtual

 

El procés d'aprenentatge experiencial en Euncet Business School combina un conjunt de metodologies que permeten al participant aconseguir d'una forma pràctica i innovadora les competències pròpies del perfil professional de sortida establert en un programa Executive.

 • Classes participatives: Les sessions lectives es duen a terme mitjançant la interacció permanent entre l'estudiantat i el professorat que les imparteix amb la finalitat de contrastar els conceptes tractats mitjançant anàlisis i debat obert amb el suport de casos pràctics reals i simulacions orientades a la presa de decisions.
 • Casos pràctics: Resolució de supòsits de problemàtiques empresarials per a experimentar l'aplicació pràctica dels continguts teòrics de les diferents assignatures.
 • Aprenentatge per projectes: Realització de treballs en grup per a desenvolupar i presentar tasques i projectes, resolent situacions o reptes.

El Global Executive Màster in Business Administration (GEMBA) s'organitza de manera que l'estudiant pugui obtenir els coneixements de les diferents assignatures, aconsegueixi portar-los a la pràctica, i desenvolupi una actitud proactiva i pensament crític cap a aquests.


El programa virtual ofereix un pla d'estudis flexible i progressiu que permet al participant triar el seu ritme d'aprenentatge. A causa d'això, les metodologies d'ensenyament emprades són:

 • Recursos d'aprenentatge: En aquest espai es posa dels materials principals de l'assignatura, així com d'altres fonts d'informació d'interès per a l'estudi. Si bé és cert que cadascun marca el seu ritme d'estudi particular, es proposa una temporalització pensada per a seguir adequadament l'avaluació establerta per a l'assignatura.
 • Micro-learning: Materials audiovisuals que introdueixen, complementen o amplien els conceptes clau de manera senzilla i pràctica.
 • Reptes d'aprenentatge | Learning by doing: Aprenentatge orientat a la resolució de casos pràctics reals que fomenten l'aplicació pràctica dels continguts teòrics tractats en els diferents blocs de cada assignatura. La resolució d'aquests supòsits empresarials es presenta amb la finalitat de comprovar que s'ha aconseguit els objectius de l'assignatura.
 • Fòrum: Espai de consulta al professorat per a resoldre qualsevol concepte que no hagi quedat clar durant l'estudi o treball individual de l'assignatura.
 • Debats: Espai de discussió promogut pel professorat per a comentar temes d'actualitat.
 • Masterclass: Sessions impartides en format streaming per professionals experts, que tenen com a objectiu aprofundir algun tema en específic dins de l'àmbit empresarial, aplicant coneixements teòrics a situacions pràctiques i fomentant l'aprenentatge.

Els programes Executive Education estan basats en un model d'avaluació per competències, en el qual es valora el progrés de l'estudiant en la consecució dels objectius plantejats en el programa d'estudis. Es basa en la reflexió i l'anàlisi de casos pràctics de la vida real, projectes, debats, exercicis, o presentacions realitzades de manera individual o grupal, que contribueixin a la presa de decisions empresarials.
 

El sistema d'avaluació d'aquesta assignatura pretén garantir tant la comprensió dels continguts com la capacitat de l'estudiant per a posar-los en pràctica; valorant el progrés i l'esforç continuat.
 

La qualificació final de l'assignatura s'obté de la sumatòria del valor de la mitjana aritmètica de les notes dels reptes d'aprenentatge. La nota s'expressarà, per a cada estudiant, en l'escala següent, amb esment de la qualificació qualitativa que correspongui:
 

 • 0-49: Suspens
 • 50-69: Aprovat
 • 70-89: Notable
 • 90-100: Excel·lent


Una assignatura suspesa impedeix l'obtenció del títol de Màster, per tant, s'haurà de tornar a matricular aquesta assignatura.

El Global Executive Màster in Business Administration està basat en un model d'avaluació per competències, en el qual es valora el progrés de l'estudiant en la consecució dels objectius plantejats en el màster. Es basa en la validació dels coneixements apresos mitjançant test i entorn de reptes d'aprenentatge.

 • Test: En finalitzar cada bloc corresponent a una assignatura, l'estudiant serà capaç de demostrar l'assimilació dels continguts a través de la realització d'un qüestionari tipus test.
 • Reptes d'aprenentatge: Consisteix en l'anàlisi, la reflexió i la resolució de casos pràctics reals i de manera individual, que contribueixin a la presa de decisions empresarials. Les situacions plantejades pretenen contextualitzar les activitats formatives i es basen en competències i resultats d'aprenentatge a aconseguir.
   

La qualificació final de l'assignatura s'obté de la sumatòria del valor de la mitjana aritmètica de les notes dels test i reptes d'aprenentatge. La nota s'expressarà, per a cada estudiant, en l'escala següent, amb esment de la qualificació qualitativa que correspongui:
 

 • 0-49: Suspens
 • 50-69: Aprovat
 • 70-89: Notable
 • 90-100: Excel·lent


Una assignatura suspesa impedeix l'obtenció del títol de Màster, per tant, s'haurà de tornar a matricular aquesta assignatura.

DIRECCIÓ

Directora de Executive Education
Co-director del Global Executive MBA
Co-director del Global Executive MBA
Gestora de Executive Education

PROFESSORS

SORTIDES PROFESSIONALS DEL GLOBAL EXECUTIVE MBA

El Global Executive MBA de l'Euncet Business School prepara els professionals que ocupen llocs d'alta responsabilitat perquè abordin nous reptes empresarials i exerceixin funcions directives de forma eficient i eficaç. Aquest tipus de programa combina aspectes clau de l'administració d'empreses amb un enfocament global i executiu, capacitant així els estudiants per assumir rols de lideratge a nivell mundial en empreses i organitzacions multinacionals. 

Amb aquest programa, l'estudiant es desenvoluparà professionalment en alta direcció empresarial i obtindrà una visió global i holística de l'empresa, a més de preparar-se com a director en un entorn versàtil i canviant, dotant-lo dels coneixements i habilitats necessàries per liderar amb èxit una empresa. 

Una altra de les sortides professionals que ofereix el Global Executive MBA és la consultoria estratègica, una àrea cada vegada més demandada per les organitzacions pel seu caràcter analític i la visió estratègica que brinda i que és vital en la presa de decisions davant els entorns inestables actuals. 

Tots els coneixements adquirits durant el màster són aplicables també en la creació i gestió d'una empresa, és a dir, en l'ecosistema emprenedor, gràcies a la visió 360 que proporciona de les àrees funcionals d'una empresa, així com de l'escenari tecnològic actual. 

Així doncs, aquest programa potencia habilitats de lideratge i brinda coneixements estratègics i una mentalitat global que converteix els estudiants en un perfil polivalent altament demandat en les organitzacions.

Per què estudiar el Global Executive MBA a Terrassa amb Euncet?
 

Davant escenaris dinàmics i globalitzats, és important estar actualitzat i, per això, apostar per la formació contínua és crucial per al creixement professional.

El Global Executive MBA de Euncet Business School és:

Visió global del ‘management’
Aporta una visió 360º de les àrees clau del management i aborda com pot impactar la tecnologia en els negocis i ser un factor rellevant per optimitzar processos empresarials.
Creixement professional
Tant el programa com la metodologia estan dissenyades perquè els estudiants desenvolupin habilitats i competències que impulsin i elevin el seu èxit laboral.
Liderar la transformació empresarial
El pla d’estudis está dissenyat per facilitar els coneixements, la metodologia i les eines clau perquè els estudiants millorin les seves habilitats i esdevinguin el professional transformador del canvi que les empreses demanen. 
Experiència immersiva i networking
La metodologia del màster es basa en una experiència d'aprenentatge immersiva i innovadora per compartir, debatre i desenvolupar el potencial dels estudiants, convertint-se així en un espai en el qual connectar amb altres professionals en un entorn exclusiu d'aprenentatge.
Excel·lència docent
El màster està impartit per professors de reconeguda trajectòria acadèmica i professional, vinculats a empreses líders en el seu sector que transformaran la forma d'interpretar, comprendre i solucionar els nous paradigmes empresarials dels estudiants.
Formació transversal i enfocament pràctic 
Durant el programa es combina la teoria amb aplicacions pràctiques del món real a través de sessions de networking, workshops i conferències.
 

Georgina Navarro

Assessora d'Executive Education

Si tens qualsevol dubte o consulta, estaré encantada de poder ajudar-te