ÀREES DE CONEIXEMENT

Cursos d’Innovació i Tecnologia

EUNCET BUSINESS SCHOOL

El valor de la innovació i la tecnologia

Apostar per la innovació i la tecnologia és el pas que farà que una empresa continuï sent competitiva en el mercat en el qual opera. S'ha convertit en un valor diferenciador, en què tots els actors empresarials han d'adaptar-se i incorporar a les seves estratègies.

Per a això, és fonamental estar en constant aprenentatge sobre la seva evolució exponencial. Tots els àmbits reben impactes innovadors constantment, i les empreses no poden ser alienes a això. Només amb el reciclatge de coneixements els professionals estaran capacitats per a aprofitar el potencial que ofereix la innovació i la tecnologia en l'evolució de les indústries cap al futur.

Les situacions inestables marcades per la incertesa han servit com a revulsiu per a agilitar els processos de transformació digital en moltes organitzacions. És important que les empreses entenguin la importància d'incloure en la seva cultura corporativa la innovació i la tecnologia com un valor més que defineixi el core de l'organització.

Cursos d'innovació i tecnologia, indispensables en el segle XXI

Els avenços tecnològics han impulsat la quarta revolució industrial. Marcada pels canvis tecnològics constants, la digitalització i la innovació, aquest nou paradigma és tot un desafiament per a les organitzacions. El binomi innovació i competitivitat cada vegada és més necessari en l'ADN de les companyies. De res serveix conèixer els avenços tecnològics si després les organitzacions no ho aprofiten per a millorar la seva competitivitat en els mercats.

En el context actual, marcat pel gran desafiament que representa la incertesa i la inestabilitat, la innovació és un valor clau. Les organitzacions han de ser conscients que la transformació digital és un fet. I, aquelles que no s'adaptin a les noves demandes del mercat, no sobreviuran. Encara així, la innovació no sols consisteix a digitalitzar processos, també es pot innovar implementant estratègies transformadores que optimitzin recursos i agilitzin processos.

Característiques de la innovació en diferents sectors

La capacitat d'adaptació, la millora contínua i l'enfocament a resultats són algunes de les característiques que defineixen a les companyies competitives en l'actualitat.

El valor de la innovació i la tecnologia està jugant un paper clau en la cultura empresarial de les organitzacions. Aquestes disrupcions afecten a tots els sectors en major o menor mesura. I és que, existeix innovació quan es canvia la forma en la qual es fan les coses, inclogui o no components tecnològics.

Les tres característiques essencials que tota indústria ha de tenir en compte a l'hora d'implementar processos innovadors són: l'eficiència, la competitivitat i la qualitat. Aquelles companyies que tinguin en compte aquests factors milloraran el rendiment i la competitivitat estratègica de l'organització. Així i tot, un altre dels aspectes que tota empresa ha de considerar és la de romandre en la cerca contínua d'oportunitats de negoci. Els mercats canvien constantment, i els hàbits de consum també. És crucial estar alerta de les tendències disruptives que vagin sorgint, així com trobar possibles millores aplicables als processos de producció amb els quals poder optimitzar recursos.

Així doncs, s'observa que la innovació és canvi, millora, solució, adaptabilitat i progrés. Els directius han de ser capaços de veure la innovació com una aliada més en la seva estratègia cap a l'èxit, en comptes d'una amenaça o oportunitat a llarg termini. Així i tot, apostar per la innovació requereix de decisió, agilitat i riscos. Implementar processos innovadors en les organitzacions implica fer canvis en el sistema organitzatiu de l'empresa i comptar amb personal capacitat per a dur a terme aquests processos.

Per què és crucial la innovació i tecnologia a les empreses avui dia?

Si bé és cert que la innovació tecnològica ha revolucionat la societat, també ho ha fet en el sector empresarial. Els paradigmes han canviat, i ara els mercats tenen altres necessitats.

Les empreses han de ser àgils i flexibles si volen ser competitives en el mercat. Qualsevol negoci que aspiri a ser referent en el seu sector ha de conèixer i aplicar tot el potencial que ofereix la innovació i la tecnologia. Per això, és crucial que les companyies incloguin dins del seu model empresarial una cultura de la innovació alineada amb els objectius estratègics.

Cal entendre la innovació com a procés, no com una acció aïllada dins del pla empresarial. És un procés que ha de dur-se a terme d'una forma sostinguda en el temps.