Postgrau en Direcció de Projectes

Detalls del programa

Inici: 21/02/2025

Durada: 4 mesos

Modalitat Presencial: Divendres de 16 a 20 hores i Dissabtes de 9.30 a 13.30 hores

Campus: Terrassa

Idioma: Castellà

Crèdits: 30 ECTS

Els projectes són els mitjans que utilitza una empresa per a aconseguir els objectius proposats, poden ser per a aconseguir recursos necessaris, noves oportunitats de negoci, projectes estratègics, etc.

És, per tant, fonamental disposar d'unes bones metodologies de gestió de projectes per a oferir als membres de l'equip una visió analítica sobre la situació en la qual es troba l'empresa i garantir l'èxit de manera eficient a l'hora de prendre decisions, minimitzant els riscos potencials i enfortint els vincles organitzacionals mitjançant un procés intern.

Amb el Postgrau en Direcció de Projectes obtindràs tots els coneixements i habilitats necessàries per a la creació, seguiment i control de qualsevol tipus de projecte. T'ensenyem a utilitzar les millors eines de gestió de projectes del mercat, aconseguint els objectius demandats per qualsevol empresa. D'aquesta manera, aconseguiràs una especialització en gerència de projectes, o project management, amb la qual podràs dirigir un projecte i planificar tots els processos per a arribar als objectius establerts.

Postgraduat/da en Direcció de Projectes. Títol propi reconegut per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Places:

20

Inici:

21/02/2025

Idioma:

Castellà

Preu:

5.200 €

PROGRAMA

El Postgrau en Direcció de Projectes de la Euncet Business School, a més de dotar-te dels coneixements tècnics necessaris, també t'ajudarà a millorar la teva capacitat de lideratge, així com a la presa de decisions àgils, sempre des d'una visió estratègica.

El programa d'aquest postgrau compleix amb les exigències marcades pel Project Management Institute (PMI) assegurant així una preparació integral i de qualitat.

Dirigeix de manera eficaç projectes globals, multidisciplinaris, transversals i integrals en tots els sectors, sent conscient dels riscos potencials i oportunitats de negoci que puguin comportar. 

Descobreix les tècniques de mètodes de gestió més disruptives, amb casos reals, i lidera el procés de gestió de canvi de la companyia, optimitzant els recursos necessaris per a aconseguir els objectius proposats per l'empresa. enforteix la teva experiència professional amb el Postgrau en Direcció de Projectes!

 

 • Comprendre els conceptes fonamentals de la gestió de projectes.
 • Familiaritzar-se amb les diverses opcions de plantejar el desenvolupament d'un producte: cicle de vida.
 • Conèixer les funcions, responsabilitats i habilitats del director del projecte.
 • Entendre el paper dels interessats del projecte.
 • Comprendre i saber gestionar les influències organitzatives sobre un projecte.
 • Conèixer el procés previ a l'autorització d'un projecte.
 • Entendre el rol de l'Oficina de Gestió de Projectes.
 • Comprendre els conceptes de programa i porfolio de projectes, i la seva importància des del punt de vista de la gestió de la demanda.
 • Vincular els coneixements adquirits al llarg del postgrau amb el cas d'estudi troncal.

Continguts

 • Conceptes bàsics sobre projectes.
 • Cicle de vida d'un projecte.
 • Gestió de la demanda.
 • Visió estratègica dels projectes.
 • Àrea d'integració en el PMOK.

Guia docent

 • Comprendre els conceptes fonamentals de les metodologies àgils.
 • Conèixer les cerimònies SCRUM.
 • Familiaritzar-se amb els conceptes de backlog de producte i de road map.
 • Adquirir els coneixements que permetin definir un nou producte de manera àgil.
 • Adquirir els coneixements que permetin a l'estudiant recopilar, definir, valorar i prioritzar les històries d'usuari amb criteris de valor.
 • Entendre com dividir el projecte en sprints.
 • Obtenir una visió panoràmica de com realitzar un seguiment del producte a través de propostes àgils.
 • Valorar les recopilacions de lliçons apreses a través de retrospectives.

Continguts

 • Introducció a les metodologies àgils.
 • Visió general de SCRUM.
 • Dinàmica de l'equip SCRUM.
 • Definint el producte.
 • Estimació i priorització.
 • Planificar releases.
 • Realitzar les iteracions (Sprints).
 • Seguiment i comunicació..
 • Tancaments Scrum.

Guia docent

 • Donar a conèixer les principals eines en la gestió de projectes.
 • Entendre les principals funcionalitats de les eines.
 • Tenir una visió del que representa la seva implantació en una organització.
 • Aprofundir en una eina de planificació del cronograma del projecte.

Continguts

 • Eina modular per a la gestió de serveis i projectes: JIRA.
 • Eina de gestió i organització col·laborativa d'equips per a la gestió projectes: Trello.
 • Eina de gestió i organització col·laborativa d'equips per a la gestió projectes: Wrike.
 • Eina integrada de gestió de demanda i projectes: ServiceNow.
 • Eina de planificació: MS Project.

Guia docent

 • Comprendre la necessitat d'un procés ordenat per a la presa de requisits en els projectes, i la repercussió que el resultat d'aquest té en tots els lliurables del projecte.
 • Conèixer com realitzar una presa de requeriments de manera eficaç, utilitzant els mètodes més adequats en cada situació.
 • Entendre la transcendència de la validació dels requisits per part dels usuaris, i com obtenir l'aprovació d'aquests.
 • Conèixer com gestionar els requisits i com implementar la seva traçabilitat al llarg del cicle de vida del projecte.
 • Generar l'enllaç entre la presa dels requisits i les següents fases d'un projecte.
 • Generar la planificació del projecte sobre la base de l'abast del mateix i les tasques necessàries per a completar l'abast.
 • Realitzar el seguiment del pla del projecte i gestionar les possibles desviacions.
 • Generar un pressupost i pla de costos del projecte.
 • Gestionar el pla de costos durant el desenvolupament del projecte, amb els seus incorreguts i les seves possibles desviacions.

Continguts

 • Gestió de l'abast.
 • Gestió del temps.
 • Gestió del cost.

Guia docent

 • Conèixer les bones pràctiques en gestió de riscos.
 • Realitzar un pla de gestió dels riscos en el projecte.
 • Saber identificar les amenaces i oportunitats en el projecte.
 • Conèixer tècniques per a l'anàlisi dels riscos.
 • Establir estratègies enfront dels riscos.
 • Saber definir el pla de gestió de qualitat del projecte.
 • Donar a conèixer les bones pràctiques i eines per a l'assegurament i control de la qualitat en el projecte.
 • Conèixer la problemàtica associada a la compra de béns i serveis en els projectes.
 • Saber utilitzar tipus de contractes com a eina de gestió de riscos.
 • Entendre els procediments a seguir en les propostes cap a les Administracions Públiques.

Continguts

 • Gestió dels riscos.
 • Gestió de la qualitat.
 • Gestió de l'aprovisionament.

Guia docent

 • Definir com estimar, adquirir, gestionar i utilitzar els recursos humans de l'equip.
 • Millorar les competències, la interacció dels membres de l'equip i l'ambient general de l'equip per a aconseguir un millor acompliment del projecte.
 • Fer el seguiment de l'acompliment dels membres de l'equip, proporcionar retroalimentació, resoldre problemes i gestionar canvis en l'equip a fi d'optimitzar l'acompliment del projecte.
 • Desenvolupar un enfocament i un pla apropiats per a les activitats de comunicació del projecte amb base en les necessitats d'informació de cada interessat o grup.
 • Garantir que la recopilació, creació, distribució, emmagatzematge, recuperació, gestió, monitoratge i disposició final de la informació del projecte siguin oportuns i adequats.
 • Identificar als interessats del projecte, així com d'analitzar i documentar informació rellevant relativa als seus interessos, participació, interdependències, influència i possible impacte en l'èxit del projecte.
 • Desenvolupar enfocaments per a involucrar als interessats del projecte, amb base en les seves necessitats, expectatives, interessos i el possible impacte en el projecte.
 • Treballar amb els interessats per a satisfer les seves necessitats i expectatives, abordar els incidents i fomentar la participació adequada dels interessats.

Continguts

 • Gestió dels recursos humans del projecte.
 • Gestió dels interessats.
 • Gestió de la comunicació en el projecte.

Guia docent

 • Comprendre els conceptes fonamentals de la gestió de projectes i aplicar-los en un projecte propi.
 • Treballar en equip per al desenvolupament d'un projecte.
 • Afrontar les dificultats per a posar en pràctica tots els coneixements teòrics adquirits.
 • Aconseguir un treball cohesionat i integrat amb tots els coneixements del postgrau.
 • Resumir, presentar i exposar el treball final davant el tribunal i els seus companys.

Guia docent

Calendaris

Any acadèmic 2023-24 / Campus Terrassa

Calendari Acadèmic (Març)

Any acadèmic 2023-24

Calendari Acadèmic

Any acadèmic 2023-24 / Campus Terrassa

Horari (Març)

DIRECCIÓ

Directora de l’Executive Education
Director del postgrau en Direcció de Projectes
Gestora d'Executive Education

PROFESSORS

SORTIDES PROFESSIONALS - DIRECCIÓ DE PROJECTES

El Postgrau en Direcció de Projectes de Euncet Business School et dotarà dels recursos necessaris perquè siguis capaç d'aconseguir els objectius que l'empresa marca. Aquest programa et prepara com project manager, un dels perfils professionals en auge i més demandats per les empreses. T'encarregaràs de realitzar el seguiment del projecte i implementar eines de gestió de projectes, així com softwares de gestió, coordinar els membres de l'equip i prendre decisions encertades i eficients.

Amb aquest postgrau aprendràs com funciona el procés intern del negoci, com es realitza un correcte seguiment i control. Entendràs el paper que juga el diagrama de Gantt en la planificació, així com quins són els riscos potencials i les oportunitats de negoci en les quals es troba la companyia. 

Tu decideixes fins a on vols impulsar la teva carrera professional! Forma't com a Director de Projectes, un dels perfils més emergents.

Per què estudiar el Postgrau en Direcció de Projectes?

Visió global de la direcció de projectes
Adquiriràs un coneixement global sobre la planificació per objectius, el desenvolupament d'activitats de gestió, organització i optimització de recursos, així com el control i la comunicació de resultats.
Projectes multidisciplinaris i transversals
Aprendràs a desenvolupar i gestionar projectes en tots els sectors des d'un vessant transversal i integrador en entorns clau i d'incertesa.

Gestió àgil de projectes
Aplicaràs mètodes i tècniques i eines adequades per a gestionar projectes de qualitat com Agile, Canvas, Scrum, entre altres. Treballaràs amb diferents instruments i eines genèriques de gestió de projectes i específics en cada sector o camp d'actuació.

Management i lideratge d'equips
Desenvoluparàs les habilitats directives necessàries per a liderar, gestionar i motivar als equips que participen en un projecte. Així com saber cohesionar equips per a aconseguir els objectius en situacions complexes i de pressió. Fomentaràs el canvi i la innovació de la teva organització.

Professors de prestigi
Docents de reconeguda trajectòria acadèmica i professional, vinculats al món empresarial i amb titulació universitària de prestigi.

Euncet Expertise
40 anys formant professionals i directius en management, innovació i noves tecnologies.

Georgina Navarro

Asessora d'Executive Education

Si tens qualsevol dubte o consulta, estaré encantada de poder ajudar-te