Postgrau en Direcció de Projectes

 • Horari

  Dv. 16 a 20h @ Dis. 9.30 a 13.30h

 • Modalitat Presencial
 • Campus Terrassa
 • Inici

  01/03/2023

 • Duració

  4 mesos

 

Els projectes són els mitjans que utilitza una empresa per a aconseguir els objectius proposats, poden ser per a aconseguir recursos necessaris, noves oportunitats de negoci, projectes estratègics, etc.

És per tant fonamental disposar d'unes bones metodologies de gestió de projectes per a oferir als membres de l'equip una visió analítica sobre la situació en la qual es troba l'empresa i garantir l'èxit de manera eficient a l'hora de prendre decisions, minimitzant els riscos potencials i enfortint els vincles organitzacionals mitjançant un procés intern.

Amb el postgrau en Direcció de Projectes obtindràs tots els coneixements i habilitats necessàries per a la creació, seguiment i control de qualsevol mena de projecte, com a project manager. T'ensenyem a utilitzar les millors eines de gestió de projectes del mercat, aconseguint els objectius demandats per qualsevol empresa. D'aquesta manera, aconseguiràs una especialització en gerència de projectes, o project management, amb la qual podràs dirigir un projecte i planificar tots els processos per a arribar als objectius establerts.

 

 

Postgrau en Direcció de Projectes reconegut per la Universitat Politècnica de Catalunya

Títol de Postgrau en Direcció de Projectes. Títol propi reconegut per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 

Títol propi de Postgrau en Direcció de Projectes per l’Euncet Business School

POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE PROJECTES

Postgraduat/da en Direcció de Projectes. Títol propi reconegut per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Inici:

1 /03 /2024

Places:

20

Crèdits:

30 (120 hores)

Idioma:

Castellà

Preu:

5.200 €

 

A QUI VA DIRIGIT EL NOSTRE POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE PROJECTES?

El postgrau en Direcció de Projectes està dirigit a executius i professionals actius que assumeixin o hagin d'assumir en un futur funcions directives en la gestió de projectes i que desitgin enfortir els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a l'excel·lència en aquesta àrea.

 • Professionals que vulguin orientar la seva carrera laboral en la gestió de projectes.
 • Professionals que vulguin treballar en àrees de consultoria relatives a les metodologies en gestió de projectes.
 • Professionals amb experiència en la gestió de projectes que vulguin formalitzar els seus coneixements i contrastar la seva forma de treball.
 • Membres d'Oficines de Projectes que requereixin disposar d'un suport metodològic.
 • Responsables de departaments en què els projectes sigui un element habitual i que necessiten optimitzar la seva forma de treball.

PERFIL DE L'ESTUDIANT

Estudios

Enginyeria 62%
ADE 10%
Economia 10%
Màrqueting 5%
Altres 13%

Posició empresarial

Enginyeria 33%
Projectes 19%
Administració 14%
Comercial i Màrqueting 14%
Operacions 10%
Direcció 10%

Mitjana d'edat

34,1 anys

Satisfacció dels estudiants

8,61 / 10

 

 

SORTIDES PROFESSIONALS - DIRECCIÓ DE PROJECTES

El postgrau en Direcció de Projectes de l’Euncet Business School et dotarà dels recursos necessaris perquè siguis capaç d'aconseguir els objectius que l'empresa marca. Aquest programa et prepara com project manager, un dels perfils professionals en auge i més demandats per les empreses, on t'encarregaràs de realitzar el seguiment del projecte i implementar eines de gestió de projectes, així com softwares de gestió, coordinar els membres de l'equip i prendre decisions encertades i eficients.

Amb aquest postgrau aprendràs com funciona el procés intern del negoci, com es realitza un correcte seguiment i control i entendràs el paper que juga el diagrama de Gantt en la planificació, així com quins són els riscos potencials i les oportunitats de negoci en les quals es troba la companyia.

Tu decideixes fins a on vols impulsar la teva carrera professional! Forma't com a director de projectes, un dels perfils més emergents.

 

 

PER QUÈ ESTUDIAR EL POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE PROJECTES?

 

 • Visió global de la direcció de projectes
  Adquiriràs un coneixement global sobre la planificació per objectius, el desenvolupament d'activitats de gestió, organització i optimització de recursos, així com el control i la comunicació de resultats.
 • Projectes multidisciplinaris i transversals
  Aprendràs a desenvolupar i gestionar projectes en tots els sectors des d'un vessant transversal i integrador en entorns clau i d'incertesa.

 • Gestió àgil de projectes
  Aplicaràs mètodes i tècniques i eines adequades per a gestionar projectes de qualitat com Agile, Canvas, Scrum, entre altres. Treballaràs amb diferents instruments i eines genèriques de gestió de projectes i específics en cada sector o camp d'actuació.

 • Management i lideratge d'equips
  Desenvoluparàs les habilitats necessàries per a liderar, gestionar i motivar als equips que participen en un projecte. Així com saber cohesionar equips per a aconseguir els objectius en situacions complexes i de pressió. Fomentaràs el canvi i la innovació de la teva organització.

 • Professors de prestigi
  Docents de reconeguda trajectòria acadèmica i professional, vinculats al món empresarial.

 • Euncet Expertise
  40 anys formant professionals i directius en management, innovació i noves tecnologies.

 

PROGRAMA DEL POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE PROJECTES

 

El postgrau en Direcció de Projectes de l’Euncet Business School, a més a més de dotar-te dels coneixements tècnics necessaris, també t'ajudarà a millorar la teva capacitat de lideratge, així com a la presa de decisions àgils sempre des d'una visió estratègica.

El programa d'aquest postgrau compleix amb les exigències marcades pel Project Management Institute (PMI) assegurant així una preparació integral i de qualitat.

Dirigeix de manera eficaç projectes globals, multidisciplinaris, transversals i integrals en tots els sectors sent conscient dels riscos potencials i oportunitats de negoci que puguin comportar.

Descobreix les tècniques de mètodes de gestió més disruptives i lidera el procés de gestió de canvi de la companyia optimitzant els recursos necessaris per a aconseguir els objectius proposats per l'empresa.

 

PLA D’ESTUDIS

Introducció de la Gestió de Projectes

 • Comprendre els conceptes fonamentals de la gestió de projectes.
 • Familiaritzar-se amb les diverses opcions de plantejar el desenvolupament d'un producte: cicle de vida.
 • Conèixer les funcions, responsabilitats i habilitats del director del projecte.
 • Entendre el paper dels interessats del projecte.
 • Comprendre i saber gestionar les influències organitzatives sobre un projecte.
 • Conèixer el procés previ a l'autorització d'un projecte.
 • Entendre el rol de l'Oficina de Gestió de Projectes.
 • Comprendre els conceptes de programa i porfolio de projectes, i la seva importància des del punt de vista de la gestió de la demanda.
 • Vincular els coneixements adquirits al llarg del postgrau amb el cas d'estudi troncal.

Continguts

 • Conceptes bàsics sobre projectes.
 • Cicle de vida d'un projecte.
 • Gestió de la demanda.
 • Visió estratègica dels projectes.
 • Àrea d'integració en el PMOK.

Guia docent

Visió Àgil en la Gestió de Projectes

 • Comprendre els conceptes fonamentals de les metodologies àgils.
 • Conèixer les cerimònies SCRUM.
 • Familiaritzar-se amb els conceptes de backlog de producte i de road map.
 • Adquirir els coneixements que permetin definir un nou producte de manera àgil.
 • Adquirir els coneixements que permetin a l'estudiant recopilar, definir, valorar i prioritzar les històries d'usuari amb criteris de valor.
 • Entendre com dividir el projecte en sprints.
 • Obtenir una visió panoràmica de com realitzar un seguiment del producte a través de propostes àgils.
 • Valorar les recopilacions de lliçons apreses a través de retrospectives.

Continguts

 • Introducció a les metodologies àgils.
 • Visió general de SCRUM.
 • Dinàmica de l'equip SCRUM.
 • Definint el producte.
 • Estimació i priorització.
 • Planificar releases.
 • Realitzar les iteracions (Sprints).
 • Seguiment i comunicació..
 • Tancaments Scrum.

Guia docent

Eines per a la Gestió dels Projectes

 • Donar a conèixer les principals eines en la gestió de projectes.
 • Entendre les principals funcionalitats de les eines.
 • Tenir una visió del que representa la seva implantació en una organització.
 • Aprofundir en una eina de planificació del cronograma del projecte.

Continguts

 • Eina modular per a la gestió de serveis i projectes: JIRA.
 • Eina de gestió i organització col·laborativa d'equips per a la gestió projectes: Trello.
 • Eina de gestió i organització col·laborativa d'equips per a la gestió projectes: Wrike.
 • Eina integrada de gestió de demanda i projectes: ServiceNow.
 • Eina de planificació: MS Project.

Guia docent

Gestió de les Restriccions: Abast, Temps i Cost

 • Comprendre la necessitat d'un procés ordenat per a la presa de requisits en els projectes, i la repercussió que el resultat d'aquest té en tots els lliurables del projecte.
 • Conèixer com realitzar una presa de requeriments de manera eficaç, utilitzant els mètodes més adequats en cada situació.
 • Entendre la transcendència de la validació dels requisits per part dels usuaris, i com obtenir l'aprovació d'aquests.
 • Conèixer com gestionar els requisits i com implementar la seva traçabilitat al llarg del cicle de vida del projecte.
 • Generar l'enllaç entre la presa dels requisits i les següents fases d'un projecte.
 • Generar la planificació del projecte sobre la base de l'abast del mateix i les tasques necessàries per a completar l'abast.
 • Realitzar el seguiment del pla del projecte i gestionar les possibles desviacions.
 • Generar un pressupost i pla de costos del projecte.
 • Gestionar el pla de costos durant el desenvolupament del projecte, amb els seus incorreguts i les seves possibles desviacions.

Continguts

 • Gestió de l'abast.
 • Gestió del temps.
 • Gestió del cost.

Guia docent

Gestió dels Riscos, de la Qualitat i de l'Aprovisionament

 • Conèixer les bones pràctiques en gestió de riscos.
 • Realitzar un pla de gestió dels riscos en el projecte.
 • Saber identificar les amenaces i oportunitats en el projecte.
 • Conèixer tècniques per a l'anàlisi dels riscos.
 • Establir estratègies enfront dels riscos.
 • Saber definir el pla de gestió de qualitat del projecte.
 • Donar a conèixer les bones pràctiques i eines per a l'assegurament i control de la qualitat en el projecte.
 • Conèixer la problemàtica associada a la compra de béns i serveis en els projectes.
 • Saber utilitzar tipus de contractes com a eina de gestió de riscos.
 • Entendre els procediments a seguir en les propostes cap a les Administracions Públiques.

Continguts

 • Gestió dels riscos.
 • Gestió de la qualitat.
 • Gestió de l'aprovisionament.

Guia docent

Aspectes Relacionals: Gestió dels Recursos, de la Comunicació i dels Interessats

 • Definir com estimar, adquirir, gestionar i utilitzar els recursos humans de l'equip.
 • Millorar les competències, la interacció dels membres de l'equip i l'ambient general de l'equip per a aconseguir un millor acompliment del projecte.
 • Fer el seguiment de l'acompliment dels membres de l'equip, proporcionar retroalimentació, resoldre problemes i gestionar canvis en l'equip a fi d'optimitzar l'acompliment del projecte.
 • Desenvolupar un enfocament i un pla apropiats per a les activitats de comunicació del projecte amb base en les necessitats d'informació de cada interessat o grup.
 • Garantir que la recopilació, creació, distribució, emmagatzematge, recuperació, gestió, monitoratge i disposició final de la informació del projecte siguin oportuns i adequats.
 • Identificar als interessats del projecte, així com d'analitzar i documentar informació rellevant relativa als seus interessos, participació, interdependències, influència i possible impacte en l'èxit del projecte.
 • Desenvolupar enfocaments per a involucrar als interessats del projecte, amb base en les seves necessitats, expectatives, interessos i el possible impacte en el projecte.
 • Treballar amb els interessats per a satisfer les seves necessitats i expectatives, abordar els incidents i fomentar la participació adequada dels interessats.

Continguts

 • Gestió dels recursos humans del projecte.
 • Gestió dels interessats.
 • Gestió de la comunicació en el projecte.

Guia docent

Treball de Fi de Postgrau

 • Comprendre els conceptes fonamentals de la gestió de projectes i aplicar-los en un projecte propi.
 • Treballar en equip per al desenvolupament d'un projecte.
 • Afrontar les dificultats per a posar en pràctica tots els coneixements teòrics adquirits.
 • Aconseguir un treball cohesionat i integrat amb tots els coneixements del postgrau.
 • Resumir, presentar i exposar el treball final davant el tribunal i els seus companys.

Guia docent

Calendaris i horaris

Calendari

Any acadèmic 2023-24 / Campus Terrassa

Calendari Acadèmic (Març)

Horari

Any acadèmic 2023-24 / Campus Terrassa

Horari (Març)

Professors

Direcció

 • Dra. Jessica Lingan Azañedo
 • Directora de l’Executive Education
 • Correu electrònic
 • Xavier Rodriguez Alfaro
 • Director del postgrau en Direcció de Projectes
 • Correu electrònic
 • Milena Perozo
 • Coordinadora d'Executive Education
 • Correu electrònic
 • Olga Villa
 • Gestora d'Executive Education
 • Correu electrònic

Professors

 • Dra. Mónica Utrera Jordán
 • Correu electrònic
 • Luis Balló Torres
 • Correu electrònic
 • Xavier Escudero Sabadell
 • Correu electrònic
 • Sergio Gómez Larrea
 • Correu electrònic
 • Antoni Gutés
 • Correu electrònic
 • Eva López Doval
 • Correu electrònic
 • Oriol Pastor Utzet
 • Correu electrònic
 • Raúl Sánchez
 • Correu electrònic
 • David Sanmartí Fuentes
 • Correu electrònic
 • Òscar Santos Martínez
 • Correu electrònic

ELS NOSTRES ALUMNES OPINEN