Executive Master en Innovació i Emprenedoria a l'Empresa Familiar

Detalls del programa

Inici: 27 de Setembre 2024

Durada: 10 mesos

Modalitat Online: Barcelona: Divendres de 16 a 20.30 h | Mèxic: Divendres de 9 a 13.30h

Campus: Online

Idioma: Castellà

Crèdits: 60

El Executive Màster En línia en Innovació i Emprenedoria en l'Empresa Familiar és perfecte per a aquells perfils que consideren que el bon amo ho és per voluntat i té com haver de renovar a través de la innovació i l'emprenedoria actuant amb Dueñez i Creant Valor.


Aquest programa se centra en el procés d'adquisició del coneixement necessari per a la successió i el Next Generation en les empreses familiars, és a dir, l'aposta per la formació per a potenciar l'emprenedoria familiar i la continuïtat de l'empresa.


El màster combina el desenvolupament d'habilitats que garanteixin la permanència de l'Empresa Familiar, enfocant-se en la importància de la Creació i Gestió del Valor, aplicant metodològicament el concepte de Dueñez desenvolupat per CEDEM, Centre de Dueñez Empresària i l'experiència de Euncet Business School en temes d'innovació i emprenedoria.


La Dueñez és l'exercici del lideratge en el cim de l'organització, considerada com una instància de govern per sobre del management. Ja sigui com a successor, director, propietari, conseller o directiu és fonamental ser conscient de la importància de detectar les oportunitats i avançar-se a la competència aportant valor en cada jugada estratègica sense perdre de vista l'horitzó que guiarà a l'empresa.


Així doncs, el màster virtual et capacitarà per a participar en les decisions més transcendents de les empreses en creixement, que se centren en la gestió de les oportunitats i riscos estratègics i es tradueixen en la definició de les grans jugades de canvi per a detonar la Creació de Valor partint dels beneficis de la innovació i l'emprenedoria. A més d'això, el programa també està orientat perquè l'amo estigui en sincronia en tot moment amb l'alineació de tota l'organització.


L'aliança entre CEDEM i Euncet Business School fan del màster un programa orientat a l'acció, amb un sistema de Coaching personalitzat que acompanya als participants a aplicar l'après des de la primera sessió.


CEDEM, Centre de Dueñez Empresària, és un organisme especialitzat en la generació de riquesa - wealth generation-. Dècades de treball amb empresaris i líders de l'hemisferi occidental, s'han sintetitzat en una metodologia dedicada a identificar el poder de Creació de Valor de les seves organitzacions i multiplicar-lo i a potenciar la institucionalització i innovació en l'empresa familiar.


Aquest màster està pensat per a tots aquells que desitgen ser part d'aquest selecte grup d'empresaris i professionals que vulguin integrar-se en el quefer, en la responsabilitats del Rol d'Amo i en la importància de fomentar la formació del successor en empreses familiars per a no perdre l'essència del negoci alhora que aquest s'adapta a les noves eres sense perdre el seu avantatge competitiu. 

Màster de formació permanent en Innovació i Emprenedoria a l'Empresa Familiar. Títol propi reconegut per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Inici:

27 Setembre 2024

Places:

30

Idioma:

Castellà

Crèdits:

60

Preu per crèdit:

360 € / crèdit

Preu:

21.600 €

El Executive Màster en Innovació i Emprenedoria en l'Empresa Familiar de Euncet Business School i CEDEM, Centre de Dueñez Empresària, se centra en les àrees de creació i gestió del valor, incloent-hi les finances, la governança, l'estratègia, la innovació, l'emprenedoria així com les habilitats directives i organitzatives. El programa s'enfoca a proporcionar als propietaris, directors, managers o membres del consell amb llocs de lideratge les eines per a incorporar el concepte de Dueñez, creació i preservació del valor des d'un enfocament més sistemàtic i pràctic.


En Euncet Business School t'oferim continguts pràctics i avançats, connectats amb l'actualitat, et proporcionem un pensament crític i diferent, així com una visió global i internacional.

OBJECTIUS DEL EXECUTIVE MÀSTER

Els objectius principals del màster en línia són:

 • La formació com a líder capaç de gestionar la teva “àrea de responsabilitat” com si fossis el propietari i de tu depengués la vida de la companyia.
 • La comprensió del sistema de govern d'una empresa familiar i el seu dinàmica entorn a la creació de riquesa i la construcció d'harmonia entre els seus membres.
 • El desenvolupament de la capacitat d'avaluar, triar i administrar oportunitats d'innovació i emprenedoria.
 • Exercitar-se en el disseny i implementació de projectes detonadors de valor en la teva àrea de responsabilitat o en la companyia en el seu conjunt.

A QUI VA DIRIGIT EL EXECUTIVE MÀSTER EN INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA EN L'EMPRESA FAMILIAR?

El programa està dirigit a persones vinculades o interessades amb l'exercici del Rol d'Amo. Així doncs, el programa s'enfoca tant a empresaris fundadors o líders d'empreses familiars, com a successors o membres de famílies empresàries que vulguin formar-se per a gestionar el valor econòmic dels seus negocis. 

També ho poden cursar executius que participin en les decisions estratègiques de la seva organització, gestors professionals d'entitats financeres amb poder de decisió empresarial, membres de Juntes Directives o Consells d'Administració d'Empreses Familiars, així com gerents i directors de delegació que vulguin augmentar el creixement de la seva unitat. 

 • Conèixer i entendre el funcionament de les principals tecnologies exponencials.
 • Comprendre l'impacte de les tecnologies exponencials en la competitivitat de les empreses
 • Reflexionar sobre els principals canvis i disrupcions generades per la revolució digital en les diferents indústries.
 • Conèixer les noves possibilitats de competir i interactuar generades per la transformació digital.

Continguts

 • Tecnologies exponencials 
 • Transformació Digital

Guia docent

 • Entendre la importància de col·laborar amb els diferents agents de l'ecosistema
 • Familiaritzar-se amb els diferents actors i possibles maneres de col·laborar amb ells.
 • Descobrir el per què i com col·laborar amb startups i altres iniciatives emprenedores.
 • Explorar com incorporar la metodologia Growth Hacking per a generar un ràpid creixement per a l'empresa, amb la menor quantitat de temps, diners i esforç. 

Continguts

 • Col·laboració amb l'ecosistema
 • Go to Market: Growth Hacking

Guia docent

 • Conèixer i comprendre els principis, models i eines que corresponen al bon exercici de la Dueñez i la Gestió del Valor
 • Determinar les tasques que li corresponen a l'Amo i al Gerent.
 • Desenvolupar la capacitat per a identificar àrees d'oportunitat rellevants en l'àmbit de la Creació de Valor.
 • Aprendre com triar àrees estratègiques d'oportunitat i com convertir-les en Projectes Detonadors de Valor.
 • Adquirir consciència de la temporalitat de tot model de negoci i que la tasca fonamental del rol d'amo és mantenir vigent la lògica de Creació de Valor de les seves fórmules de negoci.
 • Comprendre el repte de la Internacionalització com a opció estratègica.

Continguts

 • Dueñez empresària i gestió del Valor
 • Principis de Gestió del Valor
 • Model de Creació de Valor
 • Mètode de Gestió del Valor
 • Internacionalització
 • Redissenyo de la Fórmula de Negoci

Guia docent

 • Entender la diferencia entre innovar (proceso) y generar una innovación (resultado)
 • Comprender los niveles y tipos de innovación
 • Conocer las características que una empresa debe tener para adaptarse e incluso avanzarse al cambio.
 • Aprender a analizar los distintos tipos de cambios y su potencial impacto en la empresa.
 • Explorar herramientas y metodologías para identificar tendencias y cambios en el comportamiento de los clientes y usuarios
 • Aprender a aplicar herramientas para representar el modelo de negocio.

Contenidos

 • Introducción a la innovación empresarial
 • Empresa competitiva

Guía docente

 • Comprendre les implicacions del procés d'alineació en el projecte de creixement de l'empresa.
 • Valorar camins per a reorientar els recursos de l'organització cap a l'estratègia de creació de valor i per a detonar el rendiment de l'operació.
 • Conèixer i adequar els indicadors i els sistemes de monitoratge i informació de l'organització als aspectes rellevants de l'Estratègia de Creació de Valor.

Continguts

 • Alineació de l'organització
 • Alineació dels recursos
 • Alineació de la informació

Guia docent

 • Comprendre els components bàsics de les finances operatives: flux d'efectiu, estructura i operació financeres.
 • Conèixer l'impacte financer de les decisions i propostes de valor de la seva empresa.
 • Facilitar la migració de la cultura dels participants: d'operadors a gestors de valor.

Continguts

 • Finances operatives
 • Finances del valor

Guia docent

 • Entendre la importància i descobrir com dissenyar, construir i mantenir una cultura que fomenti la innovació i el intraemprendimiento.
 • Entendre els 2 grans espais del procés d'innovar: l'espai del repte/problema i l'espai de la solució.
 • Dominar eines específiques per a cadascun dels espais (repto/problema i solució).
 • Aprendre a utilitzar algunes de les eines mitjançant l'aplicació del Design Thinking.

Continguts

 • Cultura intraemprenedora
 • Espai del repte/problema
 • Espai de la solució

Guia docent

 • Reconèixer la Dueñez com la més elevada esfera del poder dins de l'organització, i com l'àmbit on és crucial que la família propietària aprengui a manejar-lo de manera col·legiada.
 • Entendre que la Gestió del Valor, tasca fonamental de la Dueñez, pot compartir-se en el cim de l'empresa familiar. Els membres de la família han de triar qui són els seus membres més talentosos per a fer-ho i ells han d'aprendre a gestionar-ho en equip.
 • Explorar les estructures i lideratges del sistema de govern en l'empresa familiar i detectar les seves condicions d'optimització.
 • Comprendre els camins que consoliden el fons del procés d'institucionalització d'empreses familiars.

Continguts

 • Introducció a la Dueñez
 • Lideratge de Dueñez
 • Successió 
 • Harmonia i gestió del valor en la Dueñez compartida
 • Governabilitat i lideratge compartit
 • Institucionalització de la Dueñez compartida

Guia docent

 • Aprendre a compartir amb el nostre equip un projecte comú de creixement. Entendre el procés per a crear una visió de llarg, mitjà i curt termini juntament amb la gent clau i a comunicar aquesta visió a la resta de l'organització, despertant en ells el compromís per fer-la realitat.
 • Entendre com s'arma una Fórmula de Govern que asseguri la capacitat de gestió que es requereix per a la implementació dels projectes estratègics i que evolucioni per a respondre a cada etapa de creixement de l'organització.
 • Comprendre el disseny i maneig dels mecanismes d'Enginyeria Patrimonial que faciliten el control de l'exercici efectiu del rol d'amo de part dels qui tinguin el talent per a fer-lo.
 • Aprofundir en les dues grans maneres de multiplicació: sinergia interna i sinergia externa.

Continguts

 • Tirada
 • Fórmula de govern
 • Fórmula de propietat
 • Sinergia externa

Guia docent

 • Comprendre la cultura i filosofia àgil.
 • Entendre les metodologies predictives i adaptatives per a gestionar projectes.
 • Captar i implementar el mètode més adequat segons el tipus de projecte i el context (en cascada, àgil o híbrida).
 • Aprofundir en els marcs més rellevants de les metodologies adaptatives (àgils): SCRUM, KANBAN i LLEGEIXIN.
 • Comprendre la diferència entre la gestió per objectius clàssica enfront del mètode d'Objectius i Resultats Clau (OKR).
 • Conèixer com crear i implementar OKRs efectius en qualsevol organització. 

Continguts

 • Introducció a la gestió de projectes
 • Metodologies àgils (adaptatives)
 • Metodologia OKR

Guia docent

 • Comprendre i revisar la fertilitat de mercats actuals i potencials i descobrir oportunitats de concentració i abandó de segments.
 • Analitzar la posició competitiva del negoci en cadascuna de les seves combinacions Producte- Mercat i buscar camins de diferenciació i lideratge.
 • Entendre com mesurar i avaluar el posicionament de l'empresa, els seus productes i marques, i explorar mitjans per a enfortir la identitat i força de la seva imatge.

Continguts

 • Fertilització de mercats
 • Camins de diferenciació 
 • Posicionament competitiu
 • Estratègia competitiva

Guia docent

Calendaris

Horari de classes

 • Barcelona: Divendres de 16 a 20.30 h
 • Mèxic: Divendres de 9 a 13.30 h

Any acadèmic 2024-25

Calendari

Sessions d'inducció

Les sessions d'inducció al màster tenen com a objectiu que els interessats en aquest programa acadèmic coneguin a fons les grans diferències d'abast en comparació amb altres màsters, ja que aquest és 100% aplicable a l'Empresa Familiar

Dates

 • 19 d'abril del 2024
 • 17 de maig del 2024
 • 14 de juny del 2024
 • 12 de juliol del 2024

Horari

 • De 9.00 h a 12.30 h (hora de Ciutat de Mèxic)

Detalls de la metodologia

Som conscients que l'aprenentatge és molt més efectiu quan l'estudiant interactua en el procés lectiu, per això hem integrat una metodologia efectiva de la transformació d'empreses orientada a la maximització del valor. Tot això, gràcies a un equip docent amb àmplia experiència en càrrecs directius d'empreses familiars i en l'administració dels processos de generació, multiplicació i captura de valor.

El Executive Màster en Innovació i Emprenedoria en l'Empresa Familiar de Euncet Business School està concebut per a ser impartit virtual. Els participants d'aquest màster comptaran amb una flexibilització total de la seva formació. Els continguts didàctics podran seguir-se en streaming, atès l'horari marcat segons els fusos horaris corresponents.

ELEMENTS DE LA METODOLOGIA

Cada participant treballa durant el programa amb el seu coach, amb el seu Consell Consultiu (quatre o cinc participants en cada Consell) en les següents activitats:

 • Sessions en línia síncrones.
 • Estudi de casos pràctics.
 • Discussió de casos vivencials amb empresaris.
 • Sessions individuals i grupals de coaching.
 • Jugades Detonadores de Valor de la seva pròpia empresa.
 • Projectes breus de recerca per a definir la seva pròpia posició sobre temes de negocis.
 • Solució de desafiaments empresarials concrets.
 • Projecte de Creació de Valor en la seva empresa.

Metodologia coaching

La metodologia del Executive   Màster en Innovació i Emprenedoria en l'Empresa Familiar, es basa en un programa dissenyat per a proporcionar a l'estudiant un coaching personalitzat durant tot el curs acadèmic. Des de Euncet Business School i CEDEM proporcionem un seguiment i retroalimentació del treball individual i en equip, que permetrà als seus integrants aconseguir els objectius plantejats a l'inici del curs aconseguint l'èxit amb les seves empreses familiars o empreses en creixement.

L'equip de coaching de CEDEM, centre de Dueñez Empresària, té com a màxima motivar a ser proactiu i a la presa d'acció amb agilitat. Els experts de CEDEM acompanyaran al participant durant el seu aprenentatge i li facilitaran les eines necessàries perquè trobi i triï les seves millors oportunitats d'acció en l'empresa.

El coach assignat et retroalimentarà perquè la teva aportació en l'equip sigui productiva i canalitzarà les teves inquietuds als coordinadors del programa.

Setmana Acadèmica a Barcelona i Miami

Any acadèmic 2023-24

Les setmanes acadèmiques són una sèrie de jornades acadèmiques que es realitzen de manera presencial en la Universitat de Miami, a Florida i en Euncet Business School, a Barcelona. 

Els assistents hauran de viatjar a Barcelona (Espanya) per a poder completar la seva formació. Amb aquestes activitats es pretén potenciar les sinergies multiculturals trencant amb les barreres de distància que pot suposar la formació en línia en viu. És una gran oportunitat per a posar en valor l'après fent networking entre els estudiants i l'equip docent i interactuant amb els empresaris en les visites als seus negocis:

 • GLOBAL STRATEFIC LEADERSHIP. Setmana acadèmica presencial en la Universitat de Miami. Del 17 de març al 21 de març del 2025.
 • INNOVACIÓ EN L'ADN DE L'EMPRESA FAMILIAR. Setmana acadèmica presencial en Euncet Business School. Del 15 de setembre al 19 de setembre del 2025.

 

Treball de Fi de Màster

 • Demostrar en un sol document l'aplicació de la metodologia, així com les habilitats desenvolupades i els coneixements adquirits durant tot el màster.
 • Tenir, en finalitzar el màster, un portafolio amb totes les tasques, projectes i reptes aplicats a l'empresa de cadascun dels estudiants.

Guia docent

DIRECCIÓ

Director del màster en Innovació i Emprenedoria a l'Empresa Familiar
Co-director del màster en Innovació i Emprenedoria a l'Empresa Familiar
Coordinadora del màster en Innovació i Emprenedoria a l'Empresa Familiar
Directora de Executive Education
Coordinadora acadèmica de Executive Education
Gestora acadèmica de Executive Education

PROFESSORS

SORTIDES PROFESSIONALS DE L’EXECUTIVE MASTER

L’Executive Master en Innovació i Emprenedoria a l'Empresa Familiar que ofereixen en aliança l’Euncet Business School i CEDEM, Centro de Dueñez Empresaria, prepara als participants a exercir o ajudar a exercir més efectivament el Rol de Propietari.


Per a exercir aquest rol es requereix, a més a més d'una sèrie de coneixements, habilitats i actituds, d'una postura mental promotora d'òptims i orientada a la renovació de tots els processos de generació, multiplicació i captura de valor. El màster desenvolupa aquestes competències fonamentals del fer empresarial.

Per què estudiar un Executive Master a l'Euncet Business School?

Lideratge
Comprensió de la funció del govern empresarial, les seves estructures, lideratges i el rol personal a desenvolupar en l'exercici de la ‘Dueñez Empresaria’ (Rol de Propietari).
Creixement professional
Els nostres postgraus i màsters t'ajudaran a desenvolupar habilitats i competències que impulsaran el teu èxit laboral.
Rellevància
Diagnòstic i avaluació d'oportunitats de canvi. Concentració en les grans jugades detonadores de creixement.
Projectes
Elecció i implementació de Projectes Detonadors de Valor en la seva àrea de responsabilitat.
Professors amb experiència en negocis
Consultors i empresaris amb trajectòries exitoses en innombrables empreses.
Pragmatisme
Tot el programa està orientat a l'aplicació pràctica de l'aprenentatge impulsant la realització de projectes d'innovació i emprenedoria.
 

Victor Milán

Assessor de Màsters Universitaris

Si tens qualsevol dubte o consulta, estaré encantat de poder ajudar-te