Doble Grau en Empresa i Màrqueting: Innovació i Tecnologia

Detalls del programa

Inici: Setembre 2024

Durada: 5 anys

Modalitat Presencial: 9:30 a 13:30 h

Campus: Terrassa i Barcelona 22@

Idioma: Català, Castellà, Inglés

Crèdits: 336 ECTS

En un món dels negocis en constant canvi, la revolució digital i les noves tecnologies han transformat radicalment la manera de viure i treballar. Davant aquest desafiament, el mercat laboral cerca professionals versàtils capaços d'adaptar-se a un entorn global, dinàmic i competitiu marcat per les disrupcions tecnològiques.


El doble grau en Empresa, Màrqueting, Innovació i Tecnologia d'Euncet Business School és la combinació perfecta perquè els estudiants adquireixin una perspectiva internacional, transversal i única que els capaciti per a liderar en l'administració i direcció d'empreses, ajudant-se del potencial de la innovació i la tecnologia.


El màrqueting ja no és només una addició al pla estratègic, sinó un pilar fonamental per a l'èxit de qualsevol producte o servei. El grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia forma a estudiants per a rols crucials en el màrqueting digital, des de Product Manager fins a director de Comunicació Digital. 


Al mateix temps, el grau en Empresa, Innovació i Tecnologia fusiona la gestió empresarial amb la tecnologia, oferint als estudiants un enfocament directiu i la capacitat de prendre decisions estratègiques en un món impulsat per la innovació tecnològica.

 
La convergència entre màrqueting i empresa amb la tecnologia és fonamental en l'era de les dades i la intel·ligència artificial. Els estudiants d'Euncet Business School adquireixen nous coneixements i competències que els permeten anticipar oportunitats i gestionar projectes en entorns empresarials complexos i canviants, ja sigui en l'administració pública o privada.


A més, el nostre enfocament educatiu fomenta l'experiència internacional, preparant als líders del futur per a operar en un context global. El doble grau en Empresa, Màrqueting,  Innovació i Tecnologia ofereix als estudiants l'oportunitat de desenvolupar estratègies de màrqueting digital eficaces a nivell internacional i els dota de les habilitats necessàries per a un lideratge i una direcció estratègica de les organitzacions.

Graduat/ada en Empresa, Innovació i Tecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya
Graduat/ada en Màrqueting, Innovació i Tecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya

Branca de coneixement:

Ciències Socials i Jurídiques

Places de nou accés:

Campus Terrassa

35 places

Campus Barcelona 22@  

35 places

Nota de tall 1a assig. PAU/CFGS:

5,000

Preu crèdit:

120 € 

Preu primer curs:

7.200 € 

PROGRAMA

El pla d'estudis de la doble titulació en Empresa, Innovació i Tecnologia/Màrqueting, Innovació i Tecnologia a Euncet Business School està dissenyat per a proporcionar als estudiants una base sòlida en dues àrees clau com són l'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i el Màrqueting mentre integra conceptes clau d'innovació i tecnologia. Aquest programa d'estudis es compon d'una àmplia varietat de matèries que permeten als estudiants adquirir coneixements i habilitats crucials per al món empresarial actual.


Dins dels plans d'estudi de tots dos graus l'estudiant es formarà en fonaments empresarials amb els quals establirà les bases de l'administració d'empreses, incloent-hi comptabilitat, finances, recursos humans i estratègia empresarial, màrqueting estratègic (que li permetrà aprendre a desenvolupar estratègies efectives per a satisfer les necessitats dels clients i competir en el mercat), pla de màrqueting amb diferents estratègies de promoció, *inbound màrqueting, email màrqueting, etc.


Així doncs, aquest pla d'estudis està dissenyat per a formar professionals altament capacitats i versàtils, capaços de liderar en un món empresarial en constant evolució i adaptar-se a les demandes de l'era digital. Amb la combinació de teoria i pràctica, aquesta doble titulació proporcionarà les eines i habilitats necessàries per a destacar en el competitiu món dels negocis i el màrqueting.

Distribució de crèdits

El pla d'estudis d'aquesta doble titulació és la unió entre el Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia i el Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia. En cinc anys, podràs obtenir dues carreres universitàries que et proporcionaran una visió holística del funcionament d'una empresa, convertint-te en un dels perfils més complets i qualificats en l'àmbit empresarial (ADE) i el màrqueting.

A continuació, trobaràs el pla d'estudis d'una de les carreres més sol·licitades per les empreses i amb el doble d'ocupabilitat. 

Distribució de crèdits:

Tipus de matèriaECTS
Formació Obligatòria (FO)312
Treball de Fi de Grau (TFG)24
Total336

 

CONVALIDACIONS DE CRÈDITS

PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Eines Matemàtiques per a la Gestió EmpresarialFB
Eines de Productivitat DigitalFB
Fonaments de la Gestió EmpresarialFB
Impacte de l'Entorn Social, Cultural i Política en l'EmpresaFB
Autoconeixement i el Desenvolupament ProfessionalFB
SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Fonaments de DadesFB
Innovació i Sostenibilitat EmpresarialFB
Impacte de les Tecnologies en l'EmpresaFB
Comunicació Oral i EscritaFB
Màrqueting Centrat en el ClientFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Anàlisis i Visualització de DadesFB
Gestió de DadesFB
Lideratge i Desenvolupament d'EquipsFB
Impacte de l'Entorn Econòmic i Marc Legal en l'EmpresaFB
Eines de Comunicació DigitalFB
SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Comptabilitat FinanceraFB
Introducció a les FinancesFB
Dret EmpresarialFB
Anàlisi Econòmica aplicada a l'EmpresaFB
Estratègia i Gestió EmpresarialFB
Comportament del ConsumidorFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió de PersonesFB
Màrqueting i Comunicació DigitalFB
Fiscalitat EmpresarialFB
Comptabilitat Analítica i Control de GestióFB
Anàlisi d'Estats FinancersFB
Gestió de Marca

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió Comercial i VendesFB
Gestió de la Cadena de Subministrament i OperacionsFB
Mercats i Instruments Financers IFB
Gestió de Tresoreria FB
Finances CorporativesFB
Fonaments d'Analítica de Dades de MàrquetingFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió de PersonesFB
Màrqueting i Comunicació DigitalFB
Fiscalitat EmpresarialFB
Comptabilitat Analítica i Control de GestióFB
Anàlisi d'Estats FinancersFB
Gestió de Marca

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió Comercial i VendesFB
Gestió de la Cadena de Subministrament i OperacionsFB
Mercats i Instruments Financers IFB
Gestió de Tresoreria FB
Finances CorporativesFB
Fonaments d'Analítica de Dades de MàrquetingFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió de PersonesFB
Màrqueting i Comunicació DigitalFB
Fiscalitat EmpresarialFB
Projecte d'Emprenedoria IFB
Models de Negoci InnovadorsFB
Gestió de Marca

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió Comercial i VendesFB
Gestió de la Cadena de Subministrament i OperacionsFB
Projecte d'Emprenedoria IIFB
Metodologies Àgils d'EmprenedoriaFB
Tipus d'Innovació i EmprenedoriaFB
Fonaments d'Analítica de Dades de MàrquetingFB

<

PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió de PersonesFB
Màrqueting i Comunicació DigitalFB
Fiscalitat EmpresarialFB
Projecte d'Emprenedoria IFB
Models de Negoci InnovadorsFB
Gestió de Marca

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió Comercial i VendesFB
Gestió de la Cadena de Subministrament i OperacionsFB
Projecte d'Emprenedoria IIFB
Metodologies Àgils d'EmprenedoriaFB
Tipus d'Innovació i EmprenedoriaFB
Fonaments d'Analítica de Dades de MàrquetingFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió de PersonesFB
Màrqueting i Comunicació DigitalFB
Fiscalitat EmpresarialFB
Recerca de MercatsFB
Emmagatzematge i Modelització de DadesFB
Gestió de Marca

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió Comercial i VendesFB
Gestió de la Cadena de Subministrament i OperacionsFB
Programació Aplicada a l'Anàlisi de DadesFB
Mineria de DadesFB
Anàlisi de Dades TemporalsFB
Fonaments d'Analítica de Dades de MàrquetingFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Finances InternacionalsFB
Mercats i Instruments Financers IIFB
Direcció i Planificació FinanceraFB
Tecnologia i Innovació en FinancesFB
Valoració d'EmpresesFB
Planificació Estratègica de la Publicitat

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Recerca de MercatsFB
Innovació i Desenvolupament de Productes i ServeisFB
Comerç Electrònic i Gestió de l'OmnicanalidadFB
Gestió de Clients i Estratègies de FidelitzacióFB
TFG Empresa AnualFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Finances InternacionalsFB
Mercats i Instruments Financers IIFB
Direcció i Planificació FinanceraFB
Tecnologia i Innovació en FinancesFB
Valoració d'EmpresesFB
Recopilació i Tractament de Dades en Màrqueting

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Recerca de MercatsFB
Innovació i Desenvolupament de Productes i ServeisFB
Comerç Electrònic i Gestió de l'OmnicanalidadFB
Gestió de Clients i Estratègies de FidelitzacióFB
TFG Empresa AnualFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Finançament, Fiscalitat i Ajudes per a l'EmprenedoriaFB
Oportunitats de Negocis amb IAFB
Escalabilitat i InternacionalitzacióFB
Startups i Empreses de Base TecnològicaFB
Ecosistemes d'Emprenedoria i InnovacióFB
Planificació Estratègica de la Publicitat

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Recerca de MercatsFB
Innovació i Desenvolupament de Productes i ServeisFB
Comerç Electrònic i Gestió de l'OmnicanalidadFB
Gestió de Clients i Estratègies de FidelitzacióFB
TFG Empresa AnualFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Finançament, Fiscalitat i Ajudes per a l'EmprenedoriaFB
Oportunitats de Negocis amb IAFB
Escalabilitat i InternacionalitzacióFB
Startups i Empreses de Base TecnològicaFB
Ecosistemes d'Emprenedoria i InnovacióFB
Recopilació i Tractament de Dades en Màrqueting

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Recerca de MercatsFB
Innovació i Desenvolupament de Productes i ServeisFB
Comerç Electrònic i Gestió de l'OmnicanalidadFB
Gestió de Clients i Estratègies de FidelitzacióFB
TFG Empresa AnualFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Intel·ligència ArtificialFB
Anàlisi PredictivaFB
Visualització i Generació d'InformesFB
Simulació d'Escenaris EmpresarialsFB
Projectes d'Analítica de NegocisFB
Planificació Estratègica de la Publicitat

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Màrqueting EstratègicFB
Innovació i Desenvolupament de Productes i ServeisFB
Comerç Electrònic i Gestió de l'OmnicanalidadFB
Gestió de Clients i Estratègies de FidelitzacióFB
TFG Empresa AnualFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Tendències Tecnològiques en la PublicitatFB
Creativitat i Projectes PublicitarisFB
Mètriques i Analítica PublicitàriaFB
IA Aplicada a la PublicitatFB
Producció Digital i AudiovisualFB
Agències de Publicitat

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Campanyes PublicitàriesFB
Mitjans i Plataformes de ComunicacióFB
Publicitat i Xarxes SocialFB
TFG Màrqueting AnualFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Anàlisi Predictiva i Mineria de DadesFB
Mètriques i Anàlisis de Màrqueting DigitalFB
Mètriques i Anàlisis de Màrqueting MixFB
Intel·ligència Artificial Aplicada al MàrquetingFB
Visualització i Generació d'Informes de MàrquetingFB
Projectes d'Analítica en Màrqueting

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Models Analítics en MàrquetingFB
Mètriques i Anàlisis de ClientsFB
Mètriques i Anàlisis de les Tendències de MercatFB
TFG Màrqueting AnualFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Tendències Tecnològiques en la PublicitatFB
Producció Digital i Audiovisual 
Creativitat i Projectes PublicitarisFB
Mètriques i Analítica PublicitàriaFB
IA Aplicada a la PublicitatFB
Agències de Publicitat

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Campanyes PublicitàriesFB
Mitjans i Plataformes de ComunicacióFB
Publicitat i Xarxes SocialFB
TFG Màrqueting AnualFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Anàlisi Predictiva i Mineria de DadesFB
Mètriques i Anàlisis de Màrqueting DigitalFB
Mètriques i Anàlisis de Màrqueting MixFB
Intel·ligència Artificial Aplicada al MàrquetingFB
Visualització i Generació d'Informes de MàrquetingFB
Projectes d'Analítica en Màrqueting

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Models Analítics en MàrquetingFB
Mètriques i Anàlisis de ClientsFB
Mètriques i Anàlisis de les Tendències de MercatFB
TFG Màrqueting AnualFB
PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Tendències Tecnològiques en la PublicitatFB
Producció Digital i Audiovisual 
Creativitat i Projectes PublicitarisFB
Mètriques i Analítica PublicitàriaFB
IA Aplicada a la PublicitatFB
Agències de Publicitat

FB

SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Campanyes PublicitàriesFB
Mitjans i Plataformes de ComunicacióFB
Publicitat i Xarxes SocialFB
TFG Màrqueting AnualFB

HORARIS

Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia

Primer Quadrimestre

Horaris i Exàmens - Presencial
Horaris i Exàmens - Semipresencial

Segon Quadrimestre

Horaris i Exàmens - Presencial
Horaris i Exàmens - Semipresencial


Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia

Primer Quadrimestre

Horaris i Exàmens - Presencial
Horaris i Exàmens - Semipresencial

Segon Quadrimestre

Horaris i Exàmens - Presencial
Horaris i Exàmens - Semipresencial

Normativa TFG del Doble Grau en Empresa + Màrqueting, Innovació i Tecnologia

El TFG podrà contemplar diferents modalitats, tant experimentals com acadèmiques en tots els seus vessants, segons els diferents aspectes relacionats amb la titulació.

El contingut del TFG correspondrà a un dels següents tipus:

 • Treball experimental o aplicat relacionat amb els continguts propis de la titulació, que poden desenvolupar-se a les organitzacions o a les empreses. En tot cas, s’ha d’acreditar l'interès de la institució per col·laborar en el TFG.
 • Treball de revisió i recerca bibliogràfica centrat en els diferents camps relacionats amb els estudis i relacionat amb les línies de recerca desenvolupades per l’Euncet Business School.
 • Treball aplicat i transversal de caràcter multidisciplinari i professional, que es desenvoluparà al voltant d’una institució ja existent o de nova creació.
 • Altres treballs no ajustats a les modalitats anteriors que la Comissió de TFG consideri pertinents.

Normativa del TFG del doble grau en Empresa, Innovació i Tecnologia/Màrqueting, Innovació i Tecnologia

DIRECCIÓ

Director del centre universitari
Directora del Doble Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia/Màrqueting, Innovació i Tecnologia
Coordinadora del Doble Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia/Màrqueting, Innovació i Tecnologia
Tutora académica del Doble Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia/Màrqueting, Innovació i Tecnologia

PROFESSORS

Sortides professionals del Doble Grau en Empresa i Màrqueting, Innovació i Tecnologia

Estudiar el doble grau en Empresa, Innovació i Tecnologia i Màrqueting, Innovació i Tecnologia brinda a l'estudiant el doble d'oportunitats laborals:

 

Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia:

 • Director general
 • Emprenedor
 • Director financer
 • Gerent de projectes  
 • Analista o consultor financer
 • Director d'Expansió Internacional
 • Consultor de negocis
 • Analista de dades
 • Analista de negoci
 • Director de departament de l'Àrea de Màrqueting, RH, Comunicació i Vendes
 • Director d'intel·ligència de negoci

Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia:

 • Director de màrqueting
 • Digital Manager
 • Director de Publicitat
 • Analista digital
 • Sòcia Mitjana Strategist
 • Content Manager
 • Creatiu publicitari
 • Gerent de comptes
 • Gerent d'intel·ligència de negoci de màrqueting
 • Especialista en anàlisi de mercat
 • Especialista en automatització de màrqueting
 • Director de planificació de mitjans
 • Brand o Product Manager
 • Analista de dades de màrqueting

Per què estudiar el Doble Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia / Màrqueting, Innovació i Tecnologia?

 • Preparem professionals qualificats amb una visió integral de l'empresa i un especial enfocament en el màrqueting, la innovació i la tecnologia per a ajudar les empreses a adaptar-se a un entorn altament dinàmic per la revolució digital.
 • Ofereix múltiples opcions professionals en l'àrea del Màrqueting: Digital Màrqueting Manager, Digital Communication Manager, Content Manager, Mitjà social Manager…
 • T'oferim una formació acadèmica sòlida, d'orientació pràctica i professional.
 • El model de formació és dinàmic i experiencial: seminaris, masterclass, workshops, simuladors de negoci i tutories.
 • Treballem en el desenvolupament de perfils multidisciplinaris i persones resolutives, motivades i capaces de prendre decisions àgilment.
 • Aconsegueix el doble grau en tan sols 5 anys i especialitza el teu perfil gràcies als diferents esments que ofereix cada formació.
 • Podràs realitzar estades acadèmiques en universitats estrangeres a través dels programes Erasmus i convenis bilaterals amb universitats de tot el món.

Xevi Vidal

Assessor de Graus Universitaris

Si tens qualsevol dubte o consulta, estaré encantat de poder ajudar-te