Descobreix l'equip

Departament De Direcció

El departament de Direcció de l’Euncet Business School està format per professionals d'una extensa i prolífica experiència en diferents àrees de l'empresa, com la gestió del talent humà i la formació en habilitats directives.

Coneix més sobre les carreres professionals de les persones que construeixen l’Euncet dia a dia.

Director del Centre Universitari

Docència I Recerca

Docència i Recerca és un departament format per més de 300 professionals que compten amb una dilatada experiència en el sector educatiu i en el món professional.

La comunitat acadèmica investigadora de l’Euncet Business School desenvolupa una important labor en recerca gràcies a la publicació d'articles acadèmics relacionats amb els àmbits del management i les habilitats directives, ciència i tecnologia, així com altres àrees funcionals de l'empresa. També participa en seminaris de recerca en els quals s'aborden diverses temàtiques d'interès general.

El claustre docent està format per professionals en actiu que aporten una visió actual de les formacions gràcies a les seves experiències i vivències compartides amb l'alumnat, a més d'impartir les lliçons teòriques de les matèries.

Director Acadèmic
Secretaria Acadèmica
Directora dels Graus Universitaris en ADE i Marketing i directora d'adaptació i desenvolupament dels Nous Estudis
Director del Grau Universitari CTEF
Directora de l'Executive Education i del Màster Universitari en Direcció de Màrqueting
Director del Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses
Directora de Recerca
Directora d'Innovació Tecnològica i TIC
Directora Serveis als Estudiants i Alumni
Director de Projectes i suport a Investigació
Coordinadora dels Graus Universitaris en ADE i Màrqueting i PDI
Coordinadora Grau Universitari de CTEF i PDI
Coordinador de Màsters Universitaris
Coordinadora d'Executive Education i desenvolupament MyEuncet

Serveis Estudiants i Alumni

A l’Euncet Business School, apostem per una educació de qualitat i per fer de les nostres formacions una experiència única. Els Serveis als Estudiants inclou el programa de Mobilitat Internacional així com el servei de Carreres Professionals, programa amb el qual amb l'ajuda d'un orientador podran treure profit de tot el seu talent i participar en la borsa d'ocupació, així com elaborar tallers amb els quals millorar les seves habilitats i aptituds professionals.

Dins del departament de Serveis als Estudiants, també s'ofereix la possibilitat de formar part d'associacions d'estudiants i participar en activitats i concursos.

La comunitat Alumni, formada per més de 15.000 alumnes, compta amb un programa especial en el qual els antics estudiants poden assistir a masterclass, trobades entre promocions i gaudir de descomptes per a les formacions de l’Euncet Business School.

Directora de Serveis a l’Estudiant i Alumni
Coordinadora Relacions Internacionals
Coordinadora junior vida universitària
Coordinadora de Carreres Professionals

Gestió Acadèmica

Els nostres Serveis de Gestió Acadèmica busquen acompanyar l'estudiant durant tota la seva vida universitària i assessorar en la resolució de tota mena de tràmits administratius i acadèmics.

Si necessites assessorament o ajuda per orientar-te amb els nostres tràmits acadèmics, recorda que pots escriure'ns a ga@euncet.com o bé telefonar-nos al 93 730 16 08. 

Responsable de Gestió Acadèmica
Coordinadora i Gestora Acadèmica de graus universitaris
Gestor Acadèmic dels graus universitaris
Gestora Acadèmica dels màsters universitaris
Gestora Acadèmica d’Executive Education

Qualitat

El departament de Qualitat és l'encarregat de vetllar pels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions oficials del centre, el desenvolupament del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC), l'obtenció i anàlisi d'informació relacionada amb l'activitat acadèmica, i la corresponent difusió dels informes, en un procés de millora contínua que permeti optimitzar l'oferta formativa de la institució.

Responsable de Qualitat

Admissions i Màrqueting

El departament d'Admissions de l’Euncet Business School té com a objectiu portar endavant tot el procés d'admissió dels futurs estudiants de graus universitaris, màsters i formació Executive, així com guiar-los en ell. Està format per un equip de professionals que t'assessoraran i t’acompanyaran durant la inscripció i admissió en la carrera cap al teu futur.

Responsable d’Admissions, Màrqueting i Comunicació
Coordinadora de Màrqueting Digital
Especialista en Comunicació
Especialista en Comunicació
Especialista en Comunicación
Dissenyadora gràfica
Especialista en Màrqueting
Programador junior de Màrqueting
Assessor d’Admissions - Formació en Empreses i Executive
Assessor d’Admissions - Màsters Universitaris
Asessora d'Admisiones - Graus Universitaris
Assessora d’Admissions - Executive Education i Graus Universitaris
Assessor d’Admissions - Graus Universitaris
Assessora d’Admissions - Programes Asiàtics

Administració i Finances

El departament d'Administració i Finances és l'encarregat de realitzar totes aquelles funcions de caràcter administratiu. Té com a objectiu gestionar d'una manera correcta els recursos financers de la companyia.

Entre les seves principals funcions, hi ha la d’assignar els recursos als diferents departaments, gestionar i liquidar impostos, rebre factures de proveïdors i creditors i gestionar el pagament, emetre factures de clients i la seva corresponent gestió de cobrament, gestionar les transaccions vinculades als accionistes, controlar i realitzar els pagaments de nòmines del PAS i del PDI, i elaborar pressupostos, entre altres tasques relacionades amb la comptabilitat de gestió, anàlisi i control de la informació financera.

Responsable de Comptabilitat
Tècnica de Comptabilitat

Recursos Humans

El departament de Recursos Humans gestiona tot el que té a veure les necessitats de l'equip de l’Euncet Business School i la seva organització.

El seu objectiu és vetllar per la comunicació transversal entre tots els departaments que formen part del centre universitari així com gestionar les relacions laborals i anticipar-se a les necessitats futures, millorar les carreres professionals i desenvolupar les competències individuals i conjuntes.

Responsable de Recursos Humans

Serveis Generals

El departament de Serveis Generals coordina els serveis oferts a la cafeteria, recepció i tots els aspectes relacionats amb el manteniment i millores de les infraestructures de les instal·lacions de l’Euncet Business School, així com la higienització i neteja periòdica dels campus. Un altre dels aspectes gestionats en aquest departament és la preservació i manteniment de la naturalesa que envolta les instal·lacions de l’Euncet Business School.

A més, en el departament de Serveis Generals també es gestiona i es coordina el servei d'autobús gratuït per a tots els membres de la comunitat universitària, amb la finalitat d'oferir i garantir el seu servei puntual i el seu reforç en èpoques d'exàmens i/o esdeveniments.

Responsable de Serveis Generals
Manteniment
Recepcionista del Campus Barcelona
Recepcionista del Campus Terrassa
Recepcionista del Campus Terrassa
Administradora de Cafetería
Auxiliar de Cafetería
Auxiliar de Cafetería

TIC

en el departament de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) els alumnes disposaran de totes les eines informàtiques necessàries pel correcte desenvolupament de la teva activitat lectiva. A més, durant el curs acadèmic comptaran amb el seu suport per resoldre qualsevol incidència o dubte informàtic relacionades amb les nostres plataformes educatives, com són l'e-Campus o l'e-Secretària, dues plataformes virtuals en les quals poder consultar les notes i altres consultes acadèmiques.

Des de l’Euncet Business School volem que la nostra comunitat d'alumnes estigui connectada amb les últimes tecnologies i pugui aprofitar el potencial dels nostres recursos digitals i els proporcionats per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) com és la plataforma virtual Atenea.

Directora de Innovació Tecnològica i TIC
Responsable de TIC
Tècnic de TIC
Tècnic de TIC