Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia

Detalls del programa

Inici: Setembre 2024

Durada: 4 anys

Modalitat Presencial: 9:30 a 13:30 h

Modalitat Semipresencial: Dilluns i dimecres de 18 a 21:45 h i divendres alterns de 17 a 20:45 h

Campus: Terrassa i Barcelona 22@

Idioma: Català, Castellà, Anglès

Crèdits: 240 ECTS

La revolució digital i les noves tecnologies estan transformant de manera radical la nostra societat i la manera com vivim. En resposta a aquest canvi vertiginós, el mercat laboral es troba en una recerca constant de professionals que siguin capaços d'adaptar-se a un entorn altament dinàmic i competitiu. En aquest sentit, cal recordar el rol protagonista del màrqueting.


En el passat, el màrqueting es considera una addició al pla estratègic d'una empresa. Tanmateix, actualment s'ha convertit en un pilar fonamental per a l'èxit de qualsevol producte o servei. Les “quatre P’s” han deixat de ser suficients; ara la gestió de màrqueting forma part de les propostes de valor.


La tecnologia ha suposat una revolució en la manera com les empreses operen, des de l'organització del treball fins a la interacció amb els clients, posicionant així el màrqueting a l'epicentre d'aquesta transformació.

El grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia aborda aquestes dues realitats. Prepara els estudiants per assumir rols crucials en l'àmbit del màrqueting digital del segle XXI, com ara Product Manager, Brand Manager, especialista en Màrqueting Digital i posicionament en línia o director de Comunicació Digital, gràcies al seu enfocament teòric i pràctic dels coneixements.


L'objectiu d'aquest grau universitari és capacitar els líders del futur per desenvolupar estratègies de màrqueting eficaces i assolir metes tangibles en un món impulsat pels diferents tipus d'innovació tecnològica, a més de potenciar l'esperit emprenedor i la resolució de problemes.

Graduat/ada en Màrqueting, Innovació i Tecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Branca de coneixement:

Ciències Socials i Jurídiques

Places de nou accés:

Campus Terrassa

70 places (Presencial) 

35 places (Semipresencial)

Campus Barcelona 22@

70 places (Presencial) 

35 places (Semipresencial)

Nota de tall 1 asig. PAU/CFGS:

5,000

Preu crèdit:

120 € (Presencial)

110 € (Semipresencial)

Preu primer curs:

7.200 € (Presencial)

6.600 € (Semipresencial)

PROGRAMA DEL GRAU EN MÀRQUETING, INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

El grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia de l'Euncet Business School et formarà perquè aprenguis a identificar i avançar-te a les noves oportunitats que ofereix l’àmbit del màrqueting partint de la innovació i la tecnologia com a principals motors de creixement econòmic.
Amb aquesta titulació oficial adquiriràs coneixements sobre una de les àrees funcionals més importants de l’empresa i un dels sectors amb major desenvolupament professional i inserció laboral del moment.


Et situaràs dins de les àrees de coneixement imprescindible en el màrqueting: recerca de mercats, comportament del consumidor, estratègia, innovació i desenvolupament de productes i serveis, comunicació i publicitat, canals de distribució, comerç electrònic, gestió de clients, fixació de preus i la gestió de marca.


Així mateix, tindràs l’opció d’especialitzar-te en publicitat o analítica de màrqueting segons la menció escollida:

 • Publicitat: on aprendràs a conèixer les tendències tecnològiques en publicitat, a crear i gestionar campanyes i treballar en agències.
 • Analítica de Màrqueting: et formaràs amb les eines i tècniques analítiques per mesurar i analitzar l’impacte de les estratègies de màrqueting en els negocis.


Tot això anirà acompanyat de la nostra metodologia Learning by Doing, la qual està formada per una nota final que es divideix entre un 60% que pertany a l’avaluació continua i un 40% corresponent a la qualificació dels exàmens finals. Durant els estudis també comptaràs amb un pla d’acció tutorial amb el qual podràs millorar els teus resultats i professionalitzar el teu rendiment, així com detectar les teves necessitats i potencialitats específiques per a convertir-te en el líder que vols ser.

MODALITAT PRESENCIAL I SEMIPRESENCIAL DEL GRAU EN MÀRQUETING, INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

Presencial

La modalitat presencial del grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia de l'Euncet Business School t'ofereix l'oportunitat d'estudiar en horari de matí, fusionant la teoria amb la pràctica de manera efectiva.

Aquesta modalitat d'estudi proporciona un pla d'estudis integral amb assignatures que permeten als estudiants submergir-se en una de les àrees més crucials en l'entorn empresarial: el màrqueting. Així, els estudiants poden adquirir un profund enteniment i la capacitat d'anticipar-se a les noves dinàmiques i tendències en la transformació digital.

Horari: 9.30 a 13.30 h
Places: 140 places
Preu: 7.200 €

Semipresencial

La modalitat semipresencial del grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia de l’Euncet Business School et permet estudiar al teu ritme combinant la formació presencial.

Només assistint a dos classes a la setmana en horari de tarda (de 18 h a 21.45 h) i gràcies al campus virtual, l’alumne podrà estudiar màrqueting digital a distància obtenint el millor d’ambdues modalitats. Gràcies al pla d’estudis i les assignatures, l’estudiant coneixerà àmbits com la investigació de mercats, la publicitat i les relacions públiques i totes les estratègies de màrqueting digital, conciliant l’àmbit laboral amb l’acadèmic i aconseguint així una titulació universitària.

Horari: Dilluns i dimecres: 18 a 21.45 h i divendres alterns: 17 a 20.45 h
Places: 70 places
Preu: 6.600 €

Distribució de crèdits del grau en MKT

El pla d’estudis d'aquest grau està compost per una estructura acadèmica formada pel mòdul bàsic, la formació obligatòria, dues mencions a triar i la formació optativa.
El bloc de fonaments inicials (semestres 1,2 i 3) amb 90 ECTS, és comparteix amb el grau en “Empresa, Innovació i Tecnologia”.


El segon bloc (semestre 4,5,6 i 7) amb 120 ECTS, és on l’estudiant ingressa de ple en l’ecosistema del màrqueting. En aquest sentit, el segon bloc s’enfoca en tres aspectes:

 • Els fonaments propis del màrqueting.
 • La menció triada per l'estudiant.
 • La tecnologia, que impregna i incideix en tots els aspectes esmentats.


El semestre 8, amb 30 ECTS, està compost per la realització del TFG i l'optativitat. Aquests crèdits es poden obtenir superant assignatures optatives d'una altra menció diferent a la triada per l'estudiant, fent pràctiques acadèmiques curriculars, realitzant un programa de mobilitat en una universitat estrangera i reconeixent els crèdits superats en aquesta universitat, reconeixent assignatures o crèdits cursats en altres estudis universitaris, realitzant activitats d'extensió universitària o qualsevol combinació de les anteriors.

Tipus de matèriaECTS
Bàsiques (FB)66 
Obligatòries (OB)144
Optatives (OP)18
Treball de Fi de Grau (TR)12
Total240

Convalidacions de crèdits CFGS

Primer curs

PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Eines Matemàtiques per a la Gestió EmpresarialFB
Eines de Productivitat DigitalFB
Fonaments de la Gestió EmpresarialFB
Impacte de l'Entorn Social, Cultural i Polític en l'EmpresaFB
Autoconeixement i Desenvolupament ProfessionalFB
SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Fonaments de DadesFB
Innovació i Sostenibilitat EmpresarialFB
Impacte de les Tecnologies en l'EmpresaFB
Comunicació Oral i EscritaFB
Màrqueting centrat en el ClientFB

Segon curs

PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipo
Eines de Comunicació DigitalFB
Anàlisi i Visualització de DadesFB
Gestió de DadesFB
Impacte de l'Entorn Econòmic i Marc legal en l'EmpresaFB
Lideratge i Desenvolupament d'EquipsFB
SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipo
Investigació de MercatsOB
Comportament del ConsumidorOB
Màrqueting EstratègicOB
Innovació i Desenvolupament de Productes i ServeisOB
Fonaments d'Analítica de Dades en MàrquetingOB

Tercer curs

QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipo
Estratègies de Fixació de PreusOB
Comunicació i PublicitatOB
Gestió de MarcaOB
Menció en Publicitat*OP
Menció en Analítica de Màrqueting*OP
SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipo
Comerç Electrònic i Gestió de l'OmnicanalitatOB
Gestió de Clients i Estratègies de FidelitzacióOB
Menció en Publicitat*OP
Menció en Analítica de Màrqueting*OP

Quart curs

PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Menció en Publicitat*OP
Menció en Analítica de Màrqueting*OP
SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Projecte Empresarial (*TFG)PR
Crèdits OptatiuOP
Menció en Publicitat 
AssignaturesCurs
Planificació Estratègica de la Publicitat3
Tendències Tecnològiques en la Publicitat3
Campanyes Publicitàries3
Mitjans i Plataformes de Comunicació3
Publicitat en Xarxes Socials3
Agències de Publicitat4
Creativitat i Projectes Publicitaris4
Mètriques i Analítica Publicitària4
IA Aplicada a la Publicitat4
Producció Digital i Audiovisual4

 

Menció en Analítica de Màrqueting 
AssignaturesCurs
Recopilació i Tractament de Dades en Màrqueting3
Anàlisi Predictiva i Mineria de Dades3
Models Analítics en Màrqueting3
Mètriques i Anàlisi de Clients3
Mètriques i Anàlisi de les Tendències de Mercat3
Mètriques i Anàlisi de Màrqueting Digital4
Mètriques i Anàlisi del Màrqueting Mix4
Intel·ligència Artificial Aplicada al Màrqueting4
Visualització i Generació d'Informes de Màrqueting4
Projectes d'Analítica en Màrqueting4

HORARI

CAMPUS TERRASSA

Primer Quadrimestre

 • Horaris i Exàmens - Presencial
 • Horaris i Exàmens - Semipresencial

Segon Quadrimestre

 • Horaris i Exàmens - Presencial
 • Horaris i Exàmens - Semipresencial

CAMPUS BARCELONA 22@

Primer Quadrimestre

 • Horaris i Exàmens - Presencial
 • Horaris i Exàmens - Semipresencial

Segon Quadrimestre

 • Horaris i Exàmens - Presencial
 • Horaris i Exàmens - Semipresencial

Normativa TFG del grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia

El Treball de Fi de Grau (TFG) s'avaluarà a partir de la informació obtinguda pel professor durant les tutories i mitjançant la presentació i defensa del treball davant un tribunal. Per a l'avaluació del TFG, la Comissió de TFG nomenarà un Tribunal que estarà format per tres persones del PDI: el president, el secretari i el vocal.
 
El secretari del Tribunal serà el director/a del TFG. Específicament, el tribunal d'avaluació valorarà els següents aspectes: la correlació entre la proposta i el resultat, la consolidació de coneixements, la integració multidisciplinària, l'aportació de nous coneixements, la qualitat de la memòria i la qualitat de la presentació oral i audiovisual. 

Normativa del TFG del Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia

DIRECCIÓ

Director del Centre universitari
Directora del Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia
Coordinadora del Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia
Tutora académica del Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia

PROFESSORS

Sortides professionals del Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia

Un graduat amb aquests coneixements posseeix un perfil altament versàtil que es tradueix en una àmplia gamma d'opcions de carrera. No obstant això, és important destacar que les sortides professionals poden variar segons la menció triada: Publicitat o Analítica de Màrqueting.

 • Director de Màrqueting
 • Digital Manager
 • Director de Publicitat
 • Analista digital
 • Social MediaStrategist
 • Content Manager
 • Creatiu publicitari
 • Gerent de comptes
 • Gerent d'intel·ligència de negoci de màrqueting
 • Especialista en anàlisi de mercat
 • Especialista en automatització de màrqueting
 • Director de planificació de mitjans
 • Brand o Product Manager
 • Analista de dades de màrqueting

Per què estudiar el Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia?

 • Formem a professionals del Màrqueting capacitats per a guiar a les empreses en l'adaptació a un entorn altament dinàmic, impulsat per la revolució digital i les noves tecnologies.
 • Adquiriràs coneixements tant teòrics com pràctics mitjançant l’ús de simuladors, millorant la motivació i retenció d'informació.
 • El sistema d'esments permet a l'estudiant aprofundir en els aspectes d'una de les següents àrees: Publicitat o Analítica de Màrqueting. D'aquesta manera, l'estudiant obté un ampli coneixement.
 • Els nostres horaris són intensius amb una assignatura abordada per dia, la qual cosa permet una immersió més profunda en els continguts i l’aplicació de dinàmiques i metodologies molt pràctiques, que requereixen major temps per a la seva realització.
 • El model de formació és dinàmic i experiencial, permetent realitzar pràctiques en agències de publicitat, consultores de comunicació i en departaments de màrqueting.
 • Tindràs la possibilitat de realitzar estades acadèmiques en universitats estrangeres a través de programes com Erasmus.