Màster en Tecnologies Aplicades al Màrqueting

Detalls del programa

Inici: 17/09/2024

Durada: 8 mesos

Modalitat Presencial: De dimarts a dijous de 16 a 20 h

Modalitat Semipresencial: De dimarts a dijous de 17 a 20 h

Campus: Barcelona Can Dragó

Idioma: Castellà, Anglès

Crèdits: 60

El Màster en Tecnologies Aplicades al Màrqueting de Euncet Business School té com a objectiu  capacitar a professionals per a liderar estratègicament el màrqueting en organitzacions, destacant la importància i l’impacte de les últimes tecnologies aplicades al màrqueting en la direcció i gestió empresarial en l'àmbit global.


Donada la ràpida evolució del panorama tecnològic, els especialistes en màrqueting poden sentir-se angoixats per la diversitat d’opcions disponibles. Aquest Màster en Màrqueting proporciona les eines necessàries per a establir criteris de selecció, avaluar i posar en pràctica els processos i tecnologies més apropiats per a les empreses.


Les empreses s'enfronten a diversos desafiaments, com l'elecció de plataformes adequades, el disseny de fluxos de treball eficients, la integració de nous sistemes, la modificació de la dinàmica i la lògica del màrqueting en les organitzacions, així com la gestió de grans volums de dades en l'àmbit del màrqueting digital.


En aquest sentit, aquest màster imparteix continguts que s’enfoquen tant en habilitats d’implantació, negociació i gestió d’equips com en la tecnologia.

Màster Universitari en Tecnologies Aplicades al Màrqueting per la Universitat Politècnica de Catalunya

Branca de coneixement:

Ciències socials i juridícas

Pròxima convocatòria:

17/09/2024

Fi:

19/07/2025

Hores lectives:

225 hores lectives

Crèdits:

60 ECTS

Places de nou accés:

50 places (Presencial)

50 places (Semipresencial)

Duració:

1 any acadèmic

Idioma:

Castellà / Anglès

Preu:

13.200 €

PROGRAMA DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES APLICADES AL MÀRQUETING

El programa del Màster en Tecnologies Aplicades al Màrqueting prepara a professionals per a gestionar amb eficiència i agilitat una gran varietat d'eines que ajuden a aconseguir les metes o objectius del màrqueting.


En aquest sentit, aquesta titulació universitària imparteix continguts que s'enfoquen tant en les habilitats d'implantació, negociació i gestió d'equips com en diversos conjunts de les últimes tecnologies.


En definitiva, el programa té com a objectiu formar als estudiants perquè puguin assumir funcions directives en entorns canviants, a més de proporcionar-los una visió holística de la innovació, la tecnologia i el màrqueting.

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS

El pla d'estudis del Màster Universitari en Tecnologies Aplicades al Màrqueting està estructurat en dos quadrimestres. Cadascun d'ells desenvolupa les competències i les habilitats necessàries per a consolidar la teva carrera professional en l'àmbit de la direcció de màrqueting i la comunicació. A més, et permet adquirir coneixements avançats en màrqueting digital i comerç electrònic per a abordar l'economia digital amb èxit.

Per a obtenir el Màster Universitari en Tecnologies Aplicades al Màrqueting, s'hauran de cursar les següents matèries:

TIPUS DE MATÈRIAECTS
Obligatòries 20
Optatives25
Treball de Fi de Màster15
Total 60

Complements

Els estudiants que accedeixin amb qualsevol de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat” no requeriran, amb caràcter general, cursar complements de formació.

La resta dels estudiants que accedeixin al màster amb un perfil diferent hauran de cursar uns complements formatius.

Aquests complements variaran entre 0 i 30 ECTS, depenent de la titulació d'ingrés i de les competències acadèmiques prèvies de l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic particular. El número i el contingut dels ECTS a cursar seran determinats per la Comissió Acadèmica del màster.

Concretament, s'han definit els següents complements formatius:

 

 • Fonaments de la Gestió Empresarial, 6 ECTS.

 • Fonaments de Màrqueting i Tecnologia Aplicada, 6 ECTS.

PRIMER CUATRIMESTRE

ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTREECTS
Marketing estratégico y tecnología (cast./eng.)8
Consumidor, tendencias de compra y personalización (cast./eng.)5
Creación de experiencias (cast./eng.)5
Comercio electrónico (cast./eng.)4
Comunicación de marketing, panorama mediático y audiencias (cast./eng.)5
Automatización de marketing (cast./eng.)3

SEGUNDO CUATRIMESTRE

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTREECTS
Publicidad digital y redes sociales (cast./eng.)8
Experiencias inmersivas híbridas (cast./eng.)3
Analítica de marketing (cast./eng.)4
Trabajo de fin de máster (cast./eng.)15

Horari

Edició en castellà

Any acadèmic 2024-35

 • Primer Quatrimestre
 • Segon Quatrimestre
 • Calendari Presentacions TFM

 

English edition

Any acadèmic 2024-25

 • Primer Quatrimestre
 • Segon Quatrimestre
 • Calendari Presentacions TFM

Detalls de la metodologia

El procés d'aprenentatge en Euncet Business School - UPC combina un conjunt de metodologies que permeten al participant aconseguir d'una forma pràctica i innovadora les competències pròpies del perfil professional establert en el Màster i al context digital.

 • Enfocament pràctic: Es proporciona continguts breus i enfocats que faciliten l'absorció i aplicació immediata dels coneixements en projectes reals, la qual cosa recolza els objectius de proporcionar un enfocament pràctic i desenvolupar la capacitat de comunicació efectiva entre els professionals del màrqueting i els tecnòlegs.
 • Adaptabilitat i desenvolupament continu: S'alineen els objectius de fomentar la capacitat d'adaptació i promoure una actitud proactiva cap a la formació contínua.
 • Coneixements tecnològics: Els materials audiovisuals breus poden cobrir aspectes clau de tecnologies emergents i consolidades en el màrqueting, permetent als estudiants a reconèixer i aplicar aquestes tecnologies en contextos pràctics.
 • Aprenentatge basat en simuladors i jocs: Forma d'ensenyament pràctic en la qual els estudiants adquireixen coneixements i habilitats a través de la interacció en un ambient simulat o un joc, la qual cosa millora la motivació i la retenció d'informació.

En resum, aquestes estratègies metodològiques d'innovació no sols proporcionen un enfocament educatiu modern i atractiu, sinó que també reforcen l'enfocament pràctic i tecnològic del màster, preparant als estudiants per a enfrontar els desafiaments reals de l'àmbit del màrqueting digital i tecnològic.

Requisits per a l'admissió del Màster Universitari en Tecnologies Aplicades al Màrqueting

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb els requisits per a l’admissió del Màster Universitari en Tecnologies Aplicades al Màrqueting.

Per a postular als màsters de l’Euncet Business School, l'estudiant haurà de disposar d'un títol universitari i haurà de presentar una carta de motivació que enviarà amb la fotocòpia del seu passaport o DNI, curriculum vitae i certificat de qualificacions

El nostre comitè acadèmic, presidit pel director del màster, avaluarà el perfil i donarà una resolució a la candidatura.

En Admissió s'amplia la informació referent als requisits per a accedir al Màster Universitari en Tecnologies Aplicades al Màrqueting.

Normativa TFM del Màster Universitari en Tecnologies Aplicades al Màrqueting

Per obtenir el títol del Màster Universitari en Tecnologies Aplicades al Màrqueting, és requisit  que l’estudiant dugui a terme un Treball de Fi de Màster (TFM) que representa 15 crèdits ECTS.

Aquest treball consisteix en les següents tasques:

 • Elaboració d'un pla de màrqueting: descripció i situació de l'empresa, anàlisi de determinants interns i externs, objectius i estratègies de màrqueting, plans d'actuació i projeccions financeres.
 • Elaboració d'un pla de comunicació: elaborar un pla de comunicació que plasmi el domini de les tècniques d'organització i planificació de la comunicació i de les anomenades accions de comunicació en particular.
 • Elaboració d'un treball de recerca relacionat amb una de les àrees d'especialització del màster.

L'avaluació es durà a terme a través de revisions contínues realitzades pel tutor després de cada sessió de tutoria al llarg de set trobades programades. En concloure aquest període, l'estudiant procedirà a la presentació i defensa del seu treball enfront d'un tribunal compost per tres membres: el president, el secretari i el vocal. El tribunal assignarà una puntuació i emetrà l'acta de qualificació final.

Per a més detalls:

Normativa del TFM del Màster Universitari en Tecnologies Aplicades al Màrqueting

DIRECCIÓ

Director del centre universitari
Director del Màster en Tecnologies Aplicades al Màrqueting
Coordinadora del Màster en Tecnologies Aplicades al Màrqueting
Gestora académica del Màster en Tecnologies Aplicades al Màrqueting

PROFESSORS

SORTIDES PROFESSIONALS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES APLICADES AL MÀRQUETING

Els estudiants del Màster surten amb un perfil format per a ocupar diferents posicions del màrqueting en l'actual context de l'economia digital.

Tant la visió holística del màrqueting estratègic com el coneixement de tota mena d'eines que es troben en la intersecció màrqueting-tecnologia permeten als estudiants optar a les següents sortides professionals:

 • Marketing Manager
 • Communication Manager
 • Brand Manager
 • Social Media Manager
 • Data Analyst
 • Digital Manager

Per què estudiar un Màster en Tecnologies Aplicades al Màrqueting en Euncet?
 

Visió holística del màrqueting estratègic i dels negocis digitals
Els estudiants tenen la possibilitat d'aplicar els seus coneixements en projectes d'emprenedoria.
Aprenentatge basat en dinàmiques i experiències
Seminaris, masterclasses, workshops i visites a empreses
Professors de prestigi
Docents de reconeguda trajectòria acadèmica i professional vinculats al món empresarial.
Euncet Expertise
40 anys formant professionals i directius en management, innovació i noves tecnologies.
Accés al doctorat
Programa acadèmic de perfil mixt orientat tant cap a l'aplicació en la pràctica professional com cap a la capacitació per a la recerca.
 

Victor Milán

Assessor de Màsters Universitaris

Si tens qualsevol dubte o consulta, estaré encantat de poder ajudar-te