Investigació

PROMOVEM EL CONEIXEMENT, LA RECERCA I LA TRANSFORMACIÓ

La recerca és un pilar fonamental per al desenvolupament de l'educació. A l’Euncet Business School contribuïm amb la transferència de coneixement, a través de la recerca en ciència, tecnologia i innovació, i gràcies al nostre excel·lent equip docent.

 

112

articles publicats

62

projectes d’investigació

109

presentacions a congressos

17

activitats de transferència

16

seminaris d’investigació

INFORMES

2017-2018

Articles publicats
 • Lopez-Mayan, C. (2014): “Microeconometric Analysis of Residential Water Demand”, Environmental and Resource Economics, 59 (1), 137-166 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10640-013-9721-4
 • Lopez-Mayan, C., y C. Nicodemo (2015): “The Transition from Vocational Education to Work: Evidence from Spain”, Revista de Economía Aplicada, 23 (67), 93-130 https://www.redalyc.org/pdf/969/96938748004.pdf
 • Hidalgo-Cabrillana, A., Z. Kuehn y C. Lopez-Mayan (2017): “Development Accounting using PIAAC Data”, SERIEs The Journal of Spanish Economic Association, vol. 8, no. 4, pp 373-399, DOI: 10.1007/s13209-017-0162-0. JCR Economía Q4 https://doi.org/10.1007/s13209-017-0162-0
 • Busom, I., C. Lopez-Mayan, y J. Panadés (2017): “Students’ Persistent Preconceptions and Learning Economic Principles”, Journal of Economic Education, 48 (2), 74-92. DOI: 10.1080/00220485.2017.1285735. JCR Economía Q3 http://dx.doi.org/10.1080/00220485.2017.1285735
 • Lopez-Mayan, C. (2018): “Working while Studying: a Bad Decision?”, Journal of Human Capital, vol. 12, no. 1, pp 125-171, DOI: 10.1086/696958. JCR Economía Q3.
 • Hatami, S.; Calvet, L.; Fernández, V.; Framiñan, J.; Juan, A. (2018): “Combining Simulation with Metaheuristics in a Distributed Scheduling Problem with Stochastic Processing Times”. Simulation Modelling Practice and Theory, DOI: 10.1016/j.simpat.2018.04.005 (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 2.092, Q1; 2017 SJR = 0.684, Q1). ISSN: 1569-190X.
 • Reyes, L.; Calvet, L.; Juan; A.; Faulin, J.; Bove, L. (2018): “Sustainable Urban Freight Transport: a multi-depot vehicle routing problem considering different cost dimensions”. Journal of Heuristics, DOI: 10.1007/s10732-018-9366-0 (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 1.129, Q3; 2017 SJR = 1.008, Q1). ISSN: 1381-1231.
 • Coduras, O. y Mastrantonio, P: “Competencias profesionales del Responsable de Relaciones Institucionales en España”, Intangible Capital, Scopus, cuartil 3 Business and International Management.
Projectes d'investigació

Angel Alejandro Juan

 • 2014-2017: “ComputerCOOP: Computer-based decision support for Horizontal Cooperation in Transportation and Logistics”. Spanish Ministry of Economy and Competitiveness. TRA2013-48180-C3-3-P. IP: Ángel A. Juan & Joan M. Marques.
 • 2015-2018: “SmartLogistics@IB: Red Iberoamericana de Logística Inteligente en la Gestión Sostenible del Transporte en Núcleos Urbanos”. CYTED2014-P514RT0013. IP: Javier Faulin & Ángel A. Juan.
 • 2015-2018: “Red de Excelencia en Transporte, Logística, y Producción Inteligente”. Spanish Ministry of Economy and Competitiveness. TRA2015-71883-REDT. IP: Ángel A. Juan.
 • 2018-2020: “SmartTransLog@EU: Erasmus+ Consortium for the Advanced Training in Smart Transportation & Logistics”. Erasmus+ SEPIE (project: 2018-1-ES01-KA103-049767, Erasmus code: 2016-1-ES01-KA108-023465). IP: Ángel A. Juan.

Alfons Freixes y Dolors Puig

 • “Estudi sobre el nivell d’incorporació de les tecnologies vinculades a la Industria 4.0 a las empresas de Terrassa”, abril 2018. Equipo investigador: Alfons Freixes, Dolors Puig, Enric Escorsa, Pau Fonseca, Xavier Pi.

Cristina López-Mayan

 • “Mapping structural change: theory and policy implications”, Ministerio de Economía y Competitividad (ECO2016-76855-P), 2016-2019. IP: Ioana Schiopu y Calin Arcalean (ESADE Business School).
 • “Economia: intuïcions i aprenentatge a primer curs de grau”, Convocatòria Projectes de Suport a la Innovació Docent 2017 (Universitat Autónoma de Barcelona), septiembre 2017-diciembre 2018. IP: Isabel Busom (UAB).
 • Grup d'Anàlisi Macroeconòmica, DGR-Generalitat de Catalunya (2017 SGR 1765), 2017-2019. IP: Jordi Caballé (UAB).
 • “Causas y consequencias de la desigualdad de genero: de la educación temprana al mercado de trabajo y la jubilación”, Ministerio de Economía y Competitividad (ECO2017-82882-R), 2018-2020. IP: Jennifer Graves (UAM).

Paola Mastrantonio

 • Projecte Ajuntament de Terrassa “Com els terrassencs i les terrassenques gestionen la seva salut: Exercici físic i benestar psicosocial”, projecte realitzat amb financiació de l'Ajuntament de Terrassa, la Mutua de Terrassa i la EUNCET. Actualment, s'està en l'etapa d'análisi de la informació recopilada per a la elaboració de diversos articles.
  IP: Nuria Codina (UB)
  Equip d'investigació: José Vicente Pestana, UB y EUNCET; Paola Mastrantonio, y Tatiana Hidrobo, ajudant d'investigació EUNCET.
 • Segon projecte competitiu REDICE presentat al juliol 2018, continuitat del REDICE 1 i els resultats estarán a finals de juliol 2018. IP: Nuria Codina.
 • Segon projecte competitiu per l'Ajuntament de Terrassa, “Com els terrassencs i les terrassenques gestionen la seva salut II. Exercici físic, nutrició i benestar psicosocial: la qüestió del gènere”, continuació del primer projecte ja realitzat i esperant adjudicació al juliol 2018.
Presentacions a congresos
 • Cristina Lopez-Mayan ha presentat l'article “Changing Economic Misconceptions: a Field Experiment” a les XXVII Jornades de l'Asociació d'Economía de la Educació, Barcelona, 28 y 29 de juny de 2018.
 • Paola Mastrantonio, presentació a OCIOGUNE 2018, de la comunicació “Ocio deportivo regular en la juventud: el rol de la autonomía para la consolidación de hábitos saludables y el bienestar”. Deusto, Bilbao Junio 2018.
 • Mage Mármol ha presentar l'article “A Biased-Randomized Heuristic for Setting Attractive Retail Display Tables over a Multi-period Time Horizon” al congrés Euro 2018, Juliol 2018, en format abstracte.
 • Reyes, L.; Mozos, J.; Panadero, J.; Ospina, C.; Faulin, J.; Juan, A. (2018): “The Team Orienteering Problem with Stochastic Service Times and Driving-Range Limitations: a Simheuristic Approach”. In Proceedings of the Winter Simulation Conference. Goteborg. Sweden. December 9-12. https://www.informs-sim.org/wsc18papers/includes/files/266.pdf
 • Panadero, J.; Juan, A.; Corlu, C.; Mozos, J.; Onggo, S. (2018): “Agent-based simheuristics: extending simulation-optimization algorithms via distributed and parallel computing”. In Proceedings of the Winter Simulation Conference. Goteborg. Sweden. December 9-12. https://www.informs-sim.org/wsc18papers/includes/files/072.pdf
 • Maccarrone, L.; Ferone, D.; Giovannelli, T.; Panadero, J.; Juan, A. (2018): “A simheuristic algorithm for solving an integrated resource allocation and scheduling problem”. In Proceedings of the Winter Simulation Conference. Goteborg. Sweden. December 9-12. https://www.informs-sim.org/wsc18papers/includes/files/296.pdf
 • Estrada, A.; Juan, A.; Panadero, J.; Serrat, C.; Freixes, A. (2018): “Current Trends in Simheuristics: from smart transportation to agent-based simheuristics”. XVIII Spanish Conference on Artificial Intelligence. Granada, Spain. October 23-26.
 • Juan, A.; Calvet, L.; Currie, C. (2018): “A Tutorial on Simheuristics: how simulation can efficiently support metaheuristic algorithms in stochastic optimization”. Invited Talk. Proceedings of the 2018 OR Society Simulation Workshop, pp. 47-56, ISBN: 978-0-903440-63-9. Worcestershire, UK. March 19-21.
 • Calvet, L.; Masip; D.; De Armas, J.; Juan, A. (2018): “Learnheuristics: Combining Metaheuristics with Machine Learning for Optimizing Systems with Dynamic Inputs”. Proceedings of the Int. Workshop on Optimization and Learning: Challenges and Applications. Alicante, Spain. February 26-28.
 • Panadero, J.; Freixes, A.; Mozos, J.; Juan, A. (2018): “Agile Optimization for Routing Unmanned Aerial Vehicles under Uncertainty”. XVIII Spanish Conference on Artificial Intelligence. Granada, Spain. October 23-26.
 • Campos, N.; Nogal, M.; Cáliz, C.; Juan, A. (2018): “Using Simulation and Serious Games in STEM Education”. Proceedings of the 4th Int. Conf. on Civil Engineering Education. Barcelona, Spain. September 5-8, 2018.
 • Hatami, S.; Mármol, M.; Martins, L.; Juan, A.; Fernández, V.: “Heuristics to Maximize Costumer Attractiveness in Retail Stores”. 29th European Conference On Operational Research. Valencia, Spain. July 8-11, 2018.
 • Juan, A.; Faulin, J.; Raba, D.; Freixes, A.; Reyes, L. (2018): “Simheuristic Algorithms for Transportation and Logistics Problems under Uncertainty”. Actas del XIII Congreso de Ingeniería del Transporte. Gijon, Spain. June 6-8.
 • Juan, A.; Faulin, J.; Reyes, L.; Raba, D.; Freixes, A. (2018): “Simheuristics: Extending Metaheuristics to solve Optimization Problems under Uncertainty Scenarios”. Actas del XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Oviedo, Spain. May 29 – June 1.
Activitats de transferencia

Cristina López-Mayán

 • Publicació de l'entrada “Cambiar creencias falsas: ¿Misión Imposible?” al blog Nada es Gratis (Link: https://nadaesgratis.es/admin/cambiar-creencias-falsas-mision-imposible). Basada en l'article “Dispelling misconceived beliefs about rent control: insights from a field and a laboratory experiment” con J. Brandts, I. Busom y J. Panadés.
 • Publicació de l'entrada "Dispelling misconceptions about rent control" en el Barcelona GSE Focus (Link: http://focus.barcelonagse.eu/dispelling-misconceptions-rent control/?utm_source=Barcelona+GSE+Focus&utm_campaign=eb8bd9321e-rss_weekly_signups&utm_medium=email&utm_term=0_81ebab07ad-eb8bd9321e-321229217). Basada en l'article “Dispelling misconceived beliefs about rent control: insights from a field and a laboratory experiment” con J. Brandts, I. Busom y J. Panadés.
 • Publicació de l'entrada “Contabilidad del desarrollo: Evidencia del PIAAC" en el blog d'educació de l'Institut Nacional d'Evaluació Educativa (Link: http://blog.intef.es/inee/2017/12/19/contabilidad-del-desarrollo-evidencia-de-piaac/). Basada en l'article “Development Accounting using PIAAC Data” con A. Hidalgo-Cabrillana y Z. Kuehn, publicado en 2017 en SERIEs Journal of the Spanish Economic Association, 8 (4), 373-399.
Seminaris d'investigació

Seminari I: 31 gener 2018
Ponent: Angel A. Juan, Investigador Principal del Grup ICSO, IN3 - Universitat Oberta de Catalunya.
Títol: Algoritmos inteligentes y sus aplicaciones en transporte, finanzas y telecomunicaciones / Buenas prácticas para publicar en revistas indexadas.


Seminari II: 7 març 2018
Ponent: Mage Mármol (Euncet Business School).
Títol: Trigger factors in Brick and Click Shopping.
 

Seminari III: 11 abril 2018
Ponent: Isabel Busom (Universitat Autónoma de Barcelona).
Títol: Public support to private R&D and innovation: Why, How and Impact.


Seminari IV: 9 mayo 2018
Ponent: Cristina Lopez-Mayan (Euncet Business School).
Títol: Students’ Economic Preconceptions and Learning Economic Principles.


Seminari V: 20 junio 2018
Ponent: Francisco Noguera (Euncet Business School).
Títol: “Nuevo Marco Conceptual para el fomento de creatividad y la innovación de los
empleados en las PYMEs de España.

2018-2019

Articles publicats
 • Arnau, Q.; Juan, A.*; Serra, I. (2018): “On the Use of Learnheuristics in Vehicle Routing Optimization Problems with Dynamic Inputs”. Algorithms, 11(12): 208. DOI: 10.3390/a11120208 (indexed in ESCI; 2018 SJR = 0.217, Q4). ISSN: 1999-4893. https://www.mdpi.com/1999-4893/11/12/208
 • Hatami, S.; Calvet, L.; Fernandez, V.; Framiñan, J.; Juan, A.* (2018): “A simheuristic algorithm to set up starting times in the stochastic parallel flowshop problem”. Simulation Modelling Practice and Theory, 86: 55-71 (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 2.092, Q1; 2017 SJR = 0.684, Q1). ISSN: 1569-190X. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569190X18300546
 • Reyes, L.; Calvet, L.; Juan; A.*; Faulin, J.; Bove, L. (2018): “A biased-randomized variable neighborhood search for sustainable multi-depot vehicle routing problems”. Journal of Heuristics, DOI: 10.1007/s10732-018-9366-0 (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 1.129, Q3; 2017 SJR = 1.008, Q1). ISSN: 1381-1231. https://link.springer.com/article/10.1007/s10732-018-9366-0
 • Hidalgo-Cabrillana, A., y C. Lopez-Mayan (2018): “Teaching Styles and Achievement: Student and Teacher Perspectives”, Economics of Education Review, 67, 184-206. JCR IF 2017 = 1.293 (Q2 Economía); SJR 2017 = 1.482 (Q1 Economics & Econometrics) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272775717300717?via%3Dihub
 • Lopez-Mayan, C. (2018): “Working while Studying: A Bad Decision?”, Journal of Human Capital, 12 (1), 125-171. JCR IF 2017 = 0.939 (Q3 Economía); SJR 2017 = 0.661 (Q1 Economics, Econometrics & Finance) https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/696958
 • Mármol, M., & Fernandez, V. (2019). “Trigger Factors in brick and click shopping”, Intangible Capital, 15(1), 57-71.
 • Cabrera Martínez, L. P. Montejano, J. A. Rodríguez-Velázquez. Total weak Roman domination in graphs. To appear at Symmetry, (2019). ISSN: 2073-8994. https://www.mdpi.com/2073-8994/11/6/831
 • García-Marco, K. Knauer, L. P. Montejano. Chomp on generalized Kneser graphs and others. To appear at International Journal of Game Theory, (2019). ISSN: 0020-7276. https://link.springer.com/article/10.1007/s00182-019-00697-x
 • R. Hernández-Ortiz, L. P. Montejano, J. A. Rodríguez-Velázquez. Weak Roman Domination in Rooted Product Graphs. Submitted to Discrete Applied Mathematics.
 • N. García-Colín, L. P. Montejano, J. L. Ramírez Alfonsín. On extreme faces of projective point configurations. Submitted to European Journal of Combinatorics. https://arxiv.org/abs/1810.02671
 • R. Hernández-Ortiz, L. P. Montejano, J. A. Rodríguez-Velázquez. Secure Domination in Rooted Product Graphs. Submitted to Journal of Combinatorial Optimization.
 • R. Hernández-Ortiz, L. P. Montejano, J. A. Rodríguez-Velázquez. Italian Domination in Rooted Product Graphs. Submitted to Computer Journal.
 • Estrada, A.; Ferrer, A.; Juan, A.*; Baghirov, A.; Panadero, J. (2019): “Modeling and Solving the Non-Smooth Uncapacitated Facility Location Problem with Realistic Soft Constraints”. Journal of the Operational Research Society (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 1.396, Q3; 2017 SJR = 1.002, Q1). ISSN: 0160-5682. https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1639478
 • Panadero, J.; Freixes, A.; Grifoll, M., Dehghani M.; Serrat, C.(2019); Juan, A. (s-120412 CON185 SimHeu): “A Simheuristic Algorithm for the Persistent Surveillance Vehicle Routing Problem with Stochastic Travel Times”. 2019 Winter Simulation Conference. Maryland, USA. December 8-11.
 • Estrada, A.; Fikar, C.; Juan, A.*; Hirsch, P. (2019): “A Biased-Randomized Algorithm for Redistribution of Perishable Food Inventories in Supermarket Chains”. Int. Transactions in Operational Research, DOI: 10.1111/itor.12668 (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 2.400, Q1; 2017 SJR = 1.071, Q1). ISSN: 0969-6016. https://doi.org/10.1111/itor.12668
 • Doering, J.; Kizys, R.; Juan, A.; Fito, A.; Polat, O. (2019): “Metaheuristics for Rich Portfolio Optimisation and Risk Management: Current State and Future Trends”. Operations Research Perspectives, doi: 10.1016/j.orp.2019.100121 (indexed in ISI ESCI; 2017 SJR = 1.122, Q1). ISSN: 2214-7160. https://doi.org/10.1016/j.orp.2019.100121
 • Beneicke, J.; Juan, A.*; Xhafa, F.; López, D.; Freixes, A. (2019): “Empowering Citizens’ Cognition and Decision Making in Smart Sustainable Cities”. IEEE Consumer Electronics Magazine (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 1.434, Q3; 2017 SJR = 0.209, Q3). ISSN: 2162-2248.
 • Onggo, S.; Panadero, J.; Corlu, C.; Juan, A. (2019): “Agri-Food Supply Chains with Stochastic Demands: a Multi-Period Inventory Routing Problem with Perishable Products”. Simulation Modelling Practice and Theory, doi: 10.1016/j.simpat.2019.101970 (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 2.092, Q1; 2017 SJR = 0.684, Q1). ISSN: 1569-190X. https://doi.org/10.1016/j.simpat.2019.101970
 • Estrada, A.; Savelsbergh, M.; Juan, A.*; Panadero, J. (2019): “Biased-Randomized Iterated Local Search for a Multi-Period Vehicle Routing Problem with Price Discounts for Delivery Flexibility”. Int. Transactions in Operational Research, DOI: 10.1111/itor.12625 (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 2.400, Q1; 2017 SJR = 1.071, Q1). ISSN: 0969-6016. https://rdcu.be/bU1PO
 • Ferone, D.; Hatami, S.; González, E.; Juan, A.; Festa, P. (2019): “A Biased-Randomized Iterated Local Search for the Distributed Assembly Permutation Flow-Shop Problem”. Int. Transactions in Operational Research, doi: 10.1111/itor.12719 (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 2.400, Q1; 2017 SJR = 1.071, Q1). ISSN: 0969-6016. https://doi.org/10.1111/itor.12719
 • Reyes, L.; Ferone, D.; Juan, A.*; Faulin, J. (2019): “A Simheuristic for Routing Electric Vehicles with Limited Driving Ranges and Stochastic Travel Times”. Statistics and Operations Research Transactions, 43(1), doi: 10.2436/20.8080.02.77 (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 1.344, Q2; 2017 SJR = 0.551, Q2). ISSN: 1696-2281. https://www.idescat.cat/sort/sort431/43.1.1.reyes-etal.prov.pdf
 • Calvet, L.; Wang, D.; Juan, A.*; Bove, L. (2019): “Solving the Multi-Depot Vehicle Routing Problem with Limited Depot Capacity and Stochastic Demands”. Int. Transactions in Operational Research, 26(2): 458-484 (indexed in ISI SCI, 2017 IF = 2.400, Q1; 2017 SJR = 1.071, Q1). ISSN: 0969-6016. https://doi.org/10.1111/itor.12560
Projectes d'Investigació

Cristina Cáliz

 • 2015-2018: Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes (smartphones y tablets): prácticas innovadoras y estrategias educomunicativas en contextos múltiples. Subprojecte: competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes en entornos universitarios. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Programa Nacional de I+D. Código del Proyecto aprobado: (EU) (EDU 2015-64015-C3-2_R). Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Tipo de convocatoria: Nacional.
 • 2019-2020: “Data Science and Information Technologies Applied to Sports and Health: business analytics, higher education, gender dimension, and health benefits of sports”. Spanish Ministry of Culture and Sports (05/UPR/19). Lead researcher: Angel A. Juan.

Angel Alejandro Juan

 • 2010-2020: “Trobant el moment i la quantitat justa per repoblar els sitges per tal d’optimitzar les rutes d’entrega i la repoblació de sitges”. Llavor AGAUR (2018 LLAV 00017). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2017-2019: “SmartTransLog@EU: Erasmus+ Consortium for the Advanced Training in Smart Transportation & Logistics”. Erasmus+ SEPIE (project: 2017-1-ES01-KA103-036672, Erasmus code: 2016-1-ES01-KA108-023465). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2018-2020: “SmartTransLog@EU: Erasmus+ Consortium for the Advanced Training in Smart Transportation & Logistics”. Erasmus+ SEPIE (project: 2018-1-ES01-KA103-049767, Erasmus code: 2016-1-ES01-KA108-023465). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2018-2020: “SmartTransLog@EU: Erasmus+ Consortium for the Advanced Training in Smart Transportation & Logistics”. Erasmus+ SEPIE (project: 2019-I-ES01-KA103-062602, Erasmus code: 2016-1-ES01-KA108-023465). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2019-2020: “Data Science and Information Technologies Applied to Sports and Health: business analytics, higher education, gender dimension, and health benefits of sports”. Spanish Ministry of Culture and Sports (05/UPR/19). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2019-2020: “IoT Supply Chain Platform for Animal Feed Industry”. IoF2020 – H2020. Lead researcher: Jaume Gelada (Insylo) / Angel A. Juan.

Cristina López-Mayán

 • “Mapping structural change: theory and policy implications”, Ministerio de Economía y Competitividad (ECO2016-76855-P), 2016-2019. IP: Ioana Schiopu y Calin Arcalean (ESADE Business School).
 • Grup d'Anàlisi Macroeconòmica, DGR-Generalitat de Catalunya (2017 SGR 1765), 2017-2019. IP: Jordi Caballé (UAB).
 • “Causas y consecuencias de la desigualdad de genero: de la educación temprana al mercado de trabajo y la jubilación”, Ministerio de Economía y Competitividad (ECO2017-82882-R), 2018-2020. IP: Jennifer Graves (UAM).
 • “Data Science and Information Technologies Applied to Sports and Health: business analytics, higher education, gender dimension, and health benefits of sports”. Spanish Ministry of Culture and Sports (05/UPR/19), 2019-2020. IP: Angel A. Juan.
 • Enviament d'un projecte de recerca per a la “Convocatòria per a donar suport a projectes de recerca basats en la realització d'enquestes” de l'Observatori Social de la Caixa al maig de 2019. El projecte no va resultar seleccionat.
 • Enviament d'un projecte de recerca per a la primera fase de la “Convocatòria de Recerca Social la Caixa” (anteriorment Recercaixa), al juny de 2019. A l'espera de la resolució de la primera fase.

Mage Mármol

 • Projecte competitiu, Fondo REDICE 2 Universitat de Barcelona, “Com els universitaris gestionen la seva salut II. Exercici físic, nutrició i benestar psicosocial: la qüestió del gènere”, 2019 . Fase d'explotació de dades.

Paola Mastrantonio

 • Segon projecte competitiu per a l'Ajuntament de Terrassa ELARA 2, “Com els terrassencs i les terrassenques gestionen la seva salut II. Exercici físic, nutrició i benestar psicosocial: la qüestió del gènere”, continuació del primer projecte ja al febrero2019. Van estar a càrrec de la gestió de mostres a Terrassa amb 8 enquestadors. Actualment, estem a la fase d'explotació de les dades.
 • Projecte competitiu, Fondo REDICE 2 Universitat de Barcelona, “Com es universitaris gestionen la seva salut II. Exercici físic, nutrició i benestar psicosocial: la qüestió del gènere”, 2019 . Fase d'explotació de dades.

Javier Panadero

 • 2010-2020: “Trobant el moment i la quantitat justa per repoblar els sitges per tal d’optimitzar les rutes d’entrega i la repoblació de sitges”. Llavor AGAUR (2018 LLAV 00017). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2017-2019: “SmartTransLog@EU: Erasmus+ Consortium for the Advanced Training in Smart Transportation & Logistics”. Erasmus+ SEPIE (project: 2017-1-ES01-KA103-036672, Erasmus code: 2016-1-ES01-KA108-023465). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2018-2020: “SmartTransLog@EU: Erasmus+ Consortium for the Advanced Training in Smart Transportation & Logistics”. Erasmus+ SEPIE (project: 2018-1-ES01-KA103-049767, Erasmus code: 2016-1-ES01-KA108-023465). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2018-2020: “SmartTransLog@EU: Erasmus+ Consortium for the Advanced Training in Smart Transportation & Logistics”. Erasmus+ SEPIE (project: 2019-I-ES01-KA103-062602, Erasmus code: 2016-1-ES01-KA108-023465). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2019-2020: “Data Science and Information Technologies Applied to Sports and Health: business analytics, higher education, gender dimension, and health benefits of sports”. Spanish Ministry of Culture and Sports (05/UPR/19). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2019-2020: “IoT Supply Chain Platform for Animal Feed Industry”. IoF2020 – H2020. Lead researcher: Jaume Gelada (Insylo) / Angel A. Juan.
 • 2019-2021: Allocation methods to improve the quality of service in community-owned systems. Ministerio de ciencia, innovación y universidades. Lead researcher: Joan Manuel Marqués.
Presentacions a congressos

Cristina Cáliz

 • Juan, A.*; Campos, N.; Nogal, M.; Cáliz, C.: “Teaching Computer Simulation and Optimization Online to Students with Different Backgrounds”. 10th International Workshop in Mathematics e-Learning. Lisbon, Portugal. October 15-16, 2018.
 • Campos, N.; Cáliz, C.; Nogal, M.; Juan, A.* (s-190309): “Serious Games and Simulation in STEM Higher Education: examples, challenges, and open trends”. Int. J. of Educational Technology in Higher Education (indexed in ISI SCI, 2018 IF = tbd, Qx; 2017 SJR = 0.39, Q2). ISSN: 2365-9440.
 • Juan, A.; Campos, N.; Nogal, M.; Cáliz, C.; Corlu, C.: "Using Simulation-Based Education in Different European Universities". 2019 e-Math Workshop. Madrid, Spain. October 24-25, 2019.
 • Juan, A.; Nogal, M.; Cáliz, C.; Corlu, C.; Campos, N. (s-120412 CON112 Sim-Edu): “World Wide Interdisciplinary Education: Teaching Computer Simulation and Data Analytics to Students with Heterogeneous Backgrounds”. 2019 Winter Simulation Conference. Maryland, USA. December 8-11.

Alfons Freixes

 • Juan, A.; Panadero, J.; Bayliss, C.; Martins, L.; Freixes, A.; Raba, D.: “Agile Optimization in Transportation and Logistics”. XXXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO2019). Alcoy, Spain. September 3-6, 2019.

Angel Alejandro Juan

 • Quintero, C.; Gruler, A.; Juan, A.; Faulin, J.: “Horizontal Cooperation in Integrated Routing and Facility-Location Decisions”. 2018 CYTED Workshop. Rio de Janeiro, Brazil. September 20-21, 2018.
 • Juan, A.: “Algoritmos para un mundo más inteligente y sostenible: aplicaciones en transporte, logística, finanzas e-commerce y telecomunicaciones”. Invited Talk at ULab, Alicante, Spain. September 24, 2018.
 • Pages, A.; Ramalhinho, H.; Juan, A.; Calvet, L.: “Designing e-commerce supply chains: a stochastic facility–location approach”. XVIII Spanish Conference on Artificial Intelligence. Granada, Spain. October 23-26.
 • Faulin, J.; Juan, A.; Reyes, L.; Panadero, J.; Ospina, C.; Mozos, J.: “A Simheuristic Algorithm for the Team Orienteering Problem”. XVIII Spanish Conference on Artificial Intelligence. Granada, Spain. October 23-26.
 • Juan, A.: “Biased Randomized Algorithms: theory and applications to the optimization of telecommunication systems and smart city logistics”. Invited talk at University of Bologna. November 16, 2018.
 • Reyes, L.; Mozos, J.; Panadero, J.; Ospina, C.; Faulin, J.; Juan, A.* (2018): “The Team Orienteering Problem with Stochastic Rewards and Service Times: a Simheuristic Approach”. In Proceedings of the Winter Simulation Conference. Goteborg. Sweden. December 9-12.
 • Martins, L.; Raba, D.; Panadero, J.; Estrada, A.; Juan, A. (2019). “Using Simheuristics in the Multi-Period Inventory Routing Problems”. Proceedings of the 8th International Conference on Risk Analysis and Design of Experiments (ICRA8), pp. 28. ISBN: 978-3-900932-64-0. Vienna, Austria. April 23–26.
 • Juan, A.; Reyes, L.; Bayliss, C.; Freixes, A.; Faulin, J. (2019). “Simheuristics & Risk Analysis in Smart Sustainable Cities”. Proceedings of the 8th International Conference on Risk Analysis and Design of Experiments (ICRA8), pp. 50-51. ISBN: 978-3-900932-64-0. Vienna, Austria. April 23–26.
 • Eskandarpour, M.; Ouelhadj, D.; Juan, A.: “Enhanced Multi-Directional Local Search for the Bi-Objective Heterogeneous Vehicle Routing Problem with Multiple Driving Ranges”. Workshop of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog). Seville, Spain. June 3-5, 2019.
 • Martins, L.; Juan, A.; Raba, D.; Tordecilla, R.; Panadero, J.; Bayliss, C.: “Simheuristics for Stochastic Vehicle Routing Problems: a review and open challenges”. Workshop of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog). Seville, Spain. June 3-5, 2019.
 • Almouhanna, A.; Abdullahi, H.; Ouelhadj, D.; Juan, A.: “A Two-Stage Biased Randomised Heuristic for the Green Location Routing Problem with Sustainability Dimensions”. 30th European Conference on Operational Research (EURO 2019). Dublin, Ireland. June 23-26.
 • Nieto, A.; Juan, A.: “A Biased Randomized Algorithm applied to Asset Liability Management”. Invited Session at the 30th European Conference on Operational Research (EURO 2019). Dublin, Ireland. June 23-26.
 • Bayliss, C.; Juan, A.; McDermott, J.: “A learnheuristic approach for the mobile transceiver facility location problem”. Invited Session at the 30th European Conference on Operational Research (EURO 2019). Dublin, Ireland. June 23-26.
 • Estrada, A.; Ferrer, A.; Juan, A.; Baghirov, A.; Panadero, J.: “Using Biased-Randomization for solving a Non-Smooth Facility Location Problem with Soft Constraints”. Invited Session at the 30th European Conference on Operational Research (EURO 2019). Dublin, Ireland. June 23-26.
 • Franco, G.; Guidotti, R.; Bayliss, C.; Estrada, A.; Juan, A.; Pomonis, A. (s-190131): “Earthquake Financial Protection for Greece: A Parametric Insurance Cover Prototype”. 2nd Int. Conf. on Natural Hazards & Infrastructure. Chania, Greece. June 23-26.
 • Reyes, L.; Juan, A.; Faulin, J.: “A Sustainable Capacitated Vehicle Routing Problem Under Demand and Traveling Time Variations”. 2019 INFORMS TSL Workshop. Vienna, Austria. July 15-19, 2019.
 • Quintero, C.; Guimarans, D.; Juan, A.: “A Simheuristic Algorithm for the Capacitated Location Routing Problem with Stochastic Demands”. 2019 Metaheuristics International Conference. Cartagena, Colombia. July 28-31, 2019.
 • Juan, A.; Freixes, A.; Panadero, J.; Estrada, A.; Serrat, C. (2019): “Routing Drones in Smart Cities: a biased-randomized algorithm for solving the team orienteering problem in real time”. 22nd EURO Working Group on Transportation Meeting. Barcelona, Spain. September 18-20.

Cristina López-Mayán

 • 43 simposio de la Asociación Española de Economía, Madrid, diciembre 2018. Ponencia invitada en la sesión “Learning about Teaching”. Presentación del artículo “Dispelling misconceived beliefs about rent control: insights from a field and a laboratory experiment”.
 • 5th Lisbon Research Workshop on Economics, Statistics and Econometrics of Education, Lisboa, enero 2019. Presentación del artículo “Dispelling misconceived beliefs about rent control: insights from a field and a laboratory experiment”.

Mage Mármol

 • Martins, L.; Bayliss, C.; Juan, A.; Panadero, J.; Mármol, M. (2019): “A Savings-Based Heuristic for Solving the Omnichannel Vehicle Routing Problem with Pick-up and Delivery”. 22nd EURO Working Group on Transportation Meeting. Barcelona, Spain. September 18-20.

Paola Mastrantonio

 • Congreso de la mujer, ciencia y tecnología, marzo 2019, presentant l'article,“tipología de usuarios de los centros deportivos públicos de Terrassa”.
Activitats de transferencia

Cristina Cáliz

 • Participació en un grup de discusió format per professors experts en el marc de la investigació I+D “Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes (smartphones y tablets): prácticas innovadoras y estrategias educomunicativas en contextos múltiples. Subprojecte: competencias mediáticas de la ciudadanía en medios digitales emergentes en entornos universitarios. .
 • Participació i coordinació WORKSHOP - INNOVACIÓN CON DISPOSITIVOS MÓVILES CON DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. .

Cristina López-Mayán

Seminaris d'investigació

Seminari I: 12 novembre 2018

Ponent: Judith Panadés Martí (Universitat Autónoma de Barcelona & Barcelona Graduate School of Economics)
Títol: ¿Es posible mejorar el cumplimiento fiscal? De las políticas coercitivas a las políticas de motivación


Seminari II: 17 diciembre 2018

Ponent: Víctor Giménez García (Universitat Autónoma de Barcelona)
Títol: Una comparación internacional de los sistemas educativos: un análisis temporal de su eficiencia basado en los datos del informe PISA


Seminari III: 4 febrero 2019

Ponent: Rocío de la Torre (Universidad Pública de Navarra)
Títol: La distribución del tiempo del profesorado, ¿investigación o transferencia de tecnología?


Seminari IV: 25 marzo 2019
Ponent: Paola Mastrantonio (Euncet Business School)
Títol: Tipos de usuarios de los Centros deportivos públicos de Terrassa. Proyecto ELARA1.

2019-2020

Articles publicats
 • Ballucchi, F., Bartocci, L., Giannetti, R., Grossi, G., Guglielmi, E., & Mastrantonio Ramos, P. (1997). Ritratto d'autore: Benedetto Lorusso (1st ed., pp. 131-143). Università degli Studi Di Pisa.
 • Ballucchi, F., Bartocci, L., Giannetti, R., Grossi, G., Guglielmi, E., & Mastrantonio, P. (1998). I sistemi di comunicazione: aspetti gestionali e organizzativi. (1st ed., pp.251-276). Università degli Studi Di Pisa.
 • Lingan, J. (1998): Health communication campaign evaluation of Regional Directorate of Health of Liberty. Trujillo - Perú.
 • Mastrantonio, P. (1999). La relevancia de las relaciones no competitivas para el desarrollo de la pequeña empresa. Revista Classis, 1, 77-89.
 • Lingan, J. (2001): A qualitative approach of Vall d'Hebron Hospital internal audience's perceptions.
 • Mastrantonio, P. (2002). Asociatividad: determinantes, formas y aplicabilidad. Revista Classis, 4, 198-215.
 • Mastrantonio, P. (2004) (26/14). Negociaciones económicas y acuerdos de libre comercio: la experiencia chilena. (1st ed., pp. 149-154). Universidad de Viña del Mar. ISBN: 978-95-681350-1-0
 • Cáliz, C., Mastrantonio, P., & Villalba, A. (2014). El éxito de la internacionalización de Privalia México. Harvard Deusto Review, (231), 68-74. https://www.researchgate.net/publication/262979602_El_exito_de_la_internacionalizacion_de_Privalia_en_Mexico
 • Coduras, O., & Mastrantonio, P. (2016). HRBP, una experiencia real en la PYME. Capital Humano, 305, 82-86.
 • Mastrantonio, P., Cáliz, C., Mármol, M., Rajadell, M., Coduras, O., Tapias, X., & Pacreu, J. (2016). Cómo hacer un Plan de Empresa EUNCET (1st ed., pp. 11-39). OmniaScience. ISBN: 978-84-944673-5-6. https://www.researchgate.net/publication/345814803_Como_hacer_un_plan_deempresa_EUNCET
 • Olvera, C, A. De la Rosa, M. Giordano. “Mechanical stabilization of the Levitron’s realistic model”. Eur. Phys. J. Special Topics 225, 2729–2740 (2016). EDP Sciences, Springer-Verlag 2016. DOI: 10.1140/epjst/e2016-60005-3.
 • Vilardell, S.; Arnau, Q.; Calvet, L.; Juan, A.; Serra, l. (s-180405): “A Learnheuristic Approach for the Vehicle Routing Problem with Dynamic Traveling Times”. Expert Systems with Applications ( indexed in ISI SCI, 2017 IF=3.768, Q1; 2017 SJR=1.271, Q1). ISSN:0957-4174.
 • Rabe, M.; Deininger, M.; Juan, A. (rs-1805xx): “Using Statistical Learning to Design Smarter Simheuristics a case study concernint a manufacturing System”. Int. Transactions in Operational Research (indexed in ISI SCI, 2017 IF=2.400, Q1; 2017 SJR=1.0714, Q1). ISSN: 0969-6016.
 • Benito, D., Bosch, S., Bover, A., Cabello, L., Jorba, J., & Mastrantonio, P. (2017). Casos de Costes (1st ed.). OmniaScience. ISBN: 978-84-942118-7-4.
 • Hidrobo, T, Mastrantonio, P.: “Identificación de variables que intervienen en la procrastinación académica para combatirla y mejorar el rendimiento académico”. Nace del proyecto competitivo REDICE (2017). Revisado y en proceso de aprobación por la revista Higher Education, JCR, cuartil 2.
 • Mármol, M.; Martins, L.; Hatami, S.; Juan, A.; Fernández, V: “A Biased-Randomized Algorithm for Setting Attractive Retail Display Tables over a Multi-Period Time Horizon”. Statistics and Operations Research Transactions (indexed in ISI SCI 2017 IF = 1.344, Q2; 2017 SJR=0.551, Q2). ISSN: 1696-2281.
 • Lingan, J. (2017): Los grandes operadores coparán las ventas del Black https://www.lavanguardia.com/economia/20171124/433113538800/black-friday-grandes-empresas-ventas-navidad.html
 • Lingan, J. (2017): El Black Friday genera un conflicto psicológico en el consumidor. https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2017/269-black-friday.html
 • A. Delshams, V. Kaloshin, A. De la Rosa, Tere M. Seara. “Global Instability in the Restricted Planar Elliptic Three Body Problem”. Communications in MathematicalPhysics, 0010-3616 (2018), pp 1--56. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018. DOI: 10.1007/s00220-018-3248-z.
 • P. F. Silva, T. Peres, R. Fernandes, C. Bastos, J. M. Palomo, M. Wis, A. Fernández, I. Colomina, A. De la Rosa, C. J. Hill, O. Pena. “Precise Positioning Galileo E5 AltBOC: Results with live signals”. 31st International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation (ION GNSS+ 2018), Miami, Florida, September 24-28, 2018. https://doi.org/10.33012/2018.15973.
 • Lingan, J: La difícil compra de la felicidad (2018). https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180104/la-dificil-compra-de-la-felicidad-6532155
 • Lingan, J. (2018): Black Friday, así encuentran los expertos en internet los mejores descuentos. https://www.abc.es/economia/abci-black-friday-2018-encuentran-expertos-internet-mejores-descuentos-201811170650_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.euncet.es%2F
 • Mastrantonio, P (2019).Calidad de vida: una cuestión de género https://www.researchgate.net/publication/331199962_Calidad_de_vida_unacuestion_de_genero
 • Mastrantonio, P (2019).Tipologías de usuarios de centros deportivos públicos: una cuestión de género https://www.researchgate.net/publication/331199975_Tipologias_de_usuarios_de_centros_deportivos_publicos_una_cuestion_de_genero
 • Mastrantonio, P (2019). Physical activity and quality of life perceived by users of public sports Centers of Terrassa, Spain, journal of Sport and Health Research, presentado en junio 2019 y en proceso de revisión por pares. Proviene de Elara I.
 • Panadero, J.; Juan, A..; Freixes, A.; Serrat, C.; Grifoll, M.; Dehghanimohamamdabadi, M. (2019): “A Simheuristic for the Unmanned Aerial Vehicle Surveillance-Routing Problem with Stochastic Travel Times and Reliability Considerations”. In Proceedings – Winter Simulation Conference, pp. 1883-1893 (Indexed in ISI WOS and Scopus, 2018 SJR = 0.357). ISSN: 0000-2004.
 • Onggo, S.; Panadero, J.; Corlu, C.; Juan, A.* (2019): “Agri-Food Supply Chains with Stochastic Demands: a Multi-Period Inventory Routing Problem with Perishable Products”. Simulation Modelling Practice and Theory, doi: 10.1016/j.simpat.2019.101970 (indexed in ISI SCI, 2018 IF = 2.426, Q2). ISSN: 1569-190X.
 • Estrada, A.; Ferrer, A.; Juan, A.*; Baghirov, A.; Panadero, J. (2019): “A biased-randomized algorithm for the capacitated facility location problem with soft constraints”. Journal of the Operational Research Society, doi: 10.1080/01605682.2019.1639478 (indexed in ISI SCI, 2018 IF = 1.754, Q3); ISSN: 0160-5682.
 • Panadero, J.; Currie, C.; Juan, A.; Bayliss, C. (2020): “Maximizing Reward from a Team of Surveillance Drones under Uncertainty Conditions: a simheuristic approach”. European Journal of Industrial Engineering (indexed in ISI SCI, 2018 IF = 1.217, Q3). ISSN: 1751-5254.
 • Raba, D.; Estrada, A.; Panadero, J.; Juan, A. (2020): “A Reactive Simheuristic using Online Data for a Real-Life Inventory Routing Problem with Stochastic Demands”. Int. Transactions in Operational Research (indexed in ISI SCI, 2018 IF = 2.341, Q2; 2018 SJR = 0.827, Q1). ISSN: 0969-6016.
 • Villarinho, P.; Panadero, J.; Pessoa, L.; Juan, A.; Cyrino, F. (2020): “A Simheuristic Algorithm for the Stochastic Permutation Flow-Shop Problem with Delivery Dates and Cumulative Payoffs”. Int. Transactions in Operational Research (indexed in ISI SCI, 2019 IF = 2.987, Q2; 2019 SJR = 1.018, Q1). ISSN: 0969-6016.
 • Tordecilla, R.; Juan, A.*; Montoya, J.; Quintero, C.; Panadero, J. (2020): “Simulation-Optimization Methods for Designing Resilient Supply Chain Networks under Uncertainty Scenarios: A Review”. Simulation Modelling Practice and Theory (indexed in ISI SCI, 2019 IF = 2.219, Q2; 2019 SJR = 0.609, Q1). ISSN: 1569-190X.
 • Ferrer, A. J.; Panadero, J.; Marques, J.M.; Jorba J. (2020): "Admission Control for Ad-hoc Edge Cloud". Future Generation Computer Systems (indexed in ISI SCI, 2019 IF = 6.125, Q1; 2019) ISSN: 0167-739X).
 • Bayliss, C.; Panadero, J.; Calvet, L.; Marquès, J.M. (2020): "Reliability in Volunteer Computing Micro-blogging Services". Future Generation Computer Systems (indexed in ISI SCI, 2019 IF = 6.125, Q1; 2019) ISSN: 0167-739X).
 • Oliva, D.; Copado, P.; Hinojosa, S.; Panadero, J.; Riera, D.; Juan, A.: “Combination of simheuristics with fuzzy logic for solving optimization problems under uncertainty”. Mathematics (indexed in ISI SCI, 2019 IF = 1.747, Q1; 2019 SJR = 0.299, Q3). ISSN: 2227-7390.
 • Corlu, C.; Panadero, J.; Onggo, S.; Juan, A.* (2020): “On the Scarcity of Observations when Modelling Random Inputs and the Quality of Solutions to Stochastic Optimisation Problems”. In Proceedings – Winter Simulation Conference, pp. 2105-2113 (Indexed in ISI WOS and Scopus, 2019 SJR = 0.410). ISSN: 0891-7736. https://informs-sim.org/wsc20papers/221.pdf
 • Martins, L.; Bayliss, C.; Copado. P.; Panadero, J.; Juan, A.* (2020): “A Simheuristic Algorithm for solving the Stochastic Omnichannel Vehicle Routing Problem with Pick-up and Delivery”. Algorithms, 13(9), 237 (indexed in ESCI; 2019 SJR = 0.358, Q3). ISSN: 1999-4893. https://doi.org/10.3390/a13090237
 • Estrada, A.; Ferrer, A.; Juan, A.*; Panadero, J.; Baghirov, A. (2020): “The Non-Smooth and Bi-Objective Team Orienteering Problem with Soft Constraints”. Mathematics, 8(9), 1461 (indexed in ISI SCI, 2019 IF = 1.747, Q1; 2019 SJR = 0.299, Q3). ISSN: 2227-7390. https://doi.org/10.3390/math8091461
 • Campos, N.; Nogal, M.; Cáliz, C.; Juan, A.* (2020): “Simulation-based Education involving Online and On-Campus Models in different European Universities”. Int. J. of Educational Technology in Higher Education, 17(1), 8-23 (indexed in ISI SCI, 2019 IF = 3.080, Q1; 2019 SJR = 1.066, Q1). ISSN: 2365-9440. https://doi.org/10.1186/s41239-020-0181-y
 • Bayliss, C.; Juan, A.*; Currie, C.; Panadero, J. (2020): “A learnheuristic approach for the team orienteering problem with aerial drone motion constraints”. Applied Soft Computing, 92, 106280 (indexed in ISI SCI, 2018 IF = 4.873, Q1; 2018 SJR = 1.216, Q1). ISSN: 1568-4946. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106280
 • Reyes, L.; Calvet, L.; Juan, A.*; Faulin, J.; Bove, L. (2020): “A biased-randomized variable neighborhood search for sustainable multi-depot vehicle routing problems”. Journal of Heuristics, 26(3), 401-422 (indexed in ISI SCI, 2019 IF = 1.577, Q2; 2019 SJR = 0.667, Q2). ISSN: 1381-1231. https://doi.org/10.1007/s10732-018-9366-0
 • Ferone, D.; Hatami, S.; González, E.; Juan, A.*; Festa, P. (2020): “A Biased-Randomized Iterated Local Search for the Distributed Assembly Permutation Flow-Shop Problem”. Int. Transactions in Operational Research, 27(3), 1368-1391 (indexed in ISI SCI, 2019 IF = 2.987, Q2; 2019 SJR = 1.018, Q1). ISSN: 0969-6016. https://doi.org/10.1111/itor.12719
 • Corlu, C.; de la Torre, R.; Serrano, A.; Juan, A.*; Faulin, J. (2020) : “Optimizing Energy Consumption in Transportation: literature review, insights, and research opportunities”. Energies, 13(5), 1115 (indexed in ISI SCI, 2019 IF = 2.702, Q3; 2019 SJR = 0.635, Q2). ISSN: 1996-1073. https://doi.org/10.3390/en13051115
 • Almouhanna, A.; Quintero, C.; Panadero, J.; Juan, A.*; Khosravi, B.; Ouelhadj, D. (2020): “The Location Routing Problem using Electric Vehicles with a Constrained Distance”. Computers & Operations Research, 115, 104864 (indexed in ISI SCI, 2019 IF = 3.424, Q2; 2019 SJR = 1.663, Q1). ISSN: 0305-0548. https://doi.org/10.1016/j.cor.2019.104864
 • Barrios, B.; Juan, A.*; Altendorfer, K.; Peirleitner, A.; Estrada, A.; Panadero, J. (2020): “On the use of Simheuristics to Optimize Safety-Stock Levels in Material Requirements Planning with Random Demands”. In Proceedings – Winter Simulation Conference, pp. 1539-1550 (Indexed in ISI WOS and Scopus, 2019 SJR = 0.410). ISSN: 0891-7736. https://informs-sim.org/wsc20papers/169.pdf
 • Calvet, L.; de la Torre, R.; Goyal, A.; Mármol, M.; Juan, A.* (2020): “Modern Optimization and Simulation in Managerial Economics: a review”. Administrative Sciences, 10(3), 47 (indexed in ESCI). ISSN: 2076-3387. https://doi.org/10.3390/admsci10030047
 • Juan, A.*; Corlu, C.; Tordecilla, R.; de la Torre, R.; Ferrer, A. (2020): “On the Use of Biased-Randomized Algorithms for Solving Non-Smooth Optimization Problems”. Algorithms, 13(1), 8 (indexed in ESCI; 2019 SJR = 0.358, Q3). ISSN: 1999-4893. https://doi.org/10.3390/a13010008
 • Martins, L.; Bayliss, C.; Juan, A.*; Panadero, J.; Mármol, M. (2020): “A Savings-Based Heuristic for Solving the Omnichannel Vehicle Routing Problem with Pick-up and Delivery”. Transportation Research Procedia, 47:83-90 (indexed in Scopus, 2019 SJR = 0.475). ISSN: 2352-1465. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.03.082
Projectes d'investigació
 • “BSC thesis: Develop marketing and communication strategies to promote for micro, small or medium footwear companies”, (1995-1997). Trujillo - Peru. IP: Jessica Lingan.
 • “Health communication campaign evaluation of Regional Directorate of Health of Liberty”, (1998). Trujillo - Perú. IP: Jessica Lingan.
 • “PhD thesis: Conceptual and methodological implications of strategic communication in the internal corporate image of health services. Case: The Vall d'Hebron Hospital”, (2000-2003). IP: Jessica Lingan.
 • D01I1022 “Diseño de metodologías innovadoras para el aprendizaje de estrategias cognitivas y desarrollo de competencias básicas en trabajadores de pequeñas y medianas empresas, Proyecto financiado por el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y tecnológico (FONDEF 2004). Paola Mastrantonio
 • D04T1027 “Desarrollo de Competencias básicas para el mejoramiento de la productividad en empresas” Proyecto financiado por el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y tecnológico (FONDEF 2006). Paola Mastrantonio
 • Title: Associated Dynamics to Connections between Invariant Objects, ACOBIA.Funding: Spanish Science and Technology Ministry. MTM2006-00478.Duration: 4 years (2006-2009). Members: UPC-UB Dynamical Systems Group. Position: Research Member. A. De la Rosa
 • Proyecto “Formación de una Red de Productores y Comunidad del Alimento, para potenciar la competitividad, innovación y sustentabilidad de los pequeños y medianos agricultores de la Comuna de Calle Larga, con el patrocinio de la Red Internacional Slow Food” financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC 2013). Paola Mastrantonio
 • Proyecto “Creación y soporte Técnico del Primer Jardín Botánico de Plantas Medicinales de América Latina, ubicado en la comuna de Hijuelas, capital chilena de las flores: como apoyo al fortalecimiento e innovación de sus agricultores” financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC2013). Paola Mastrantonio
 • Title: Combined Positioning-Reflectometry Galileo. Code Receiver for Forest Management. COREGAL H2020.Funding: European GNSS Agency (GSA) Project. Call: H2020-Galileo-2014-1. Topic: GALILEO-3-2014, GNSS applications. Product/Service: Exploitation of GALILEO E5 AltBOC for GNSS reflectometry for forest management, aerial mapping for biomass estimation. Duration: 2 years (2015-2016). Consortium of 6 diferent countries: Portugal, Uk, Germany, Switzerland, Germany, Italy and Brazil. Position: Technical Coordinator. A. De la Rosa
 • Title: EGNOS-GPS/GALILEO-based high-resolution terrestrial-aerial sensing system. mapKITE H2020. Funding: European GNSS Agency (GSA) Project. Call: H2020-Galileo-2014-1. Topic: GALILEO-2-2014, GNSS applications. Product/Service: Novel tandem terrestrial-aerial mapping system (UAV) for high resolution, oriented, calibrated and integrated images of a corridor and its environment. Duration: 2 years (2015-2016). Consortium of 6 diferent countries: Spain, Portugal, Austria, Germany, Switzerland and Brazil. Position: GNSS consultant. A. De la Rosa
 • Actituts del univeristaris vers l’autonomia i el temps, requeriments per treballar en la societat del canvi, Universitat de Barcelona, proyecto competitivo REDICE, 19002, (2016-2017). Paola Mastrantonio
 • 2018-2020: “iot supply chain platform for animal feed industry”. Entidad financiadora: H2020.Referencia de la concesión:806162. Lead researcher: Jaume Gelida*/Javier Panadero
 • 2019-2020: “Polítiques d’habitatge: opinió pública i evidencia”,Convocatòria de projectes de recerca experimental en ciències socials, Observatorio Social de la Caixa, IP: Jordi Brandts (Instituto de Análisis Económico–CSIC). Cristina Lopez-Mayan
 • 2019-2020: “Finding the right moment and quantity to restock silos, in order to optimize the delivery routes and silo’s inventories”. Llavor AGAUR (2018 LLAV 00017). Lead researcher: Ángel A. Juan / Sara Hatami/Javier Panadero.
 • 2019-2021: “Spanish Network in Intelligent and Sustainable Transportation”. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y universidades. Referencia de la concesión: RED2018-102642-T. Lead researcher: Ángel A. Juan/Javier Panadero/Alfons Freixes
 • 2019-2021: “SmartTransLog@EU: Erasmus+ Consortium for the Advanced Training in Smart Transportation & Logistics”. Entidad financiadora: Erasmus+ SEPIE. Referencia de la concesión: project: 2019-I-ES01-KA103-062602, Erasmus code: 2016-1-ES01-KA108-023465. Lead researcher: Ángel A. Juan/Javier Panadero/Alfons Freixes
Presentaciones en congresos
 • Mastrantonio, P. Tercera Escuela de Verano sobre Relaciones Internacionales, en calidad de moderadora.
 • Mastrantonio, P. Segunda Escuela Internacional de verano, ponente del trabajo “Negociaciones económicas Internacionales, la experiencia chilena”.
 • Mastrantonio, P. Escuela internacional de verano de Relaciones Internacionales, en calidad de moderadora.
 • IX Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social organizado por la Universidad de Lima (Perú, 1997). Ponencia: Desafíos de la comunicación globalizada. Jessica Lingan
 • Mastrantonio, P. Quarto Convegno Nazionale della Societá di Storia della Ragioneria, Urbino, Italia, (1997)
 • Mastrantonio, P. Workshop on Accounting Regulation, Universitá de Siena, 1998
 • Mastrantonio, P. Segundo Congreso Mundial de Educación internacional, Integración y Desarrollo, ponente del trabajo “Relaciones no competitivas para el desarrollo de la pequeña empresa”, (2000).
 • Mastrantonio, P. Congreso internacional del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (2002), participación en Comité Científico. Tema 3. Problemas socioeconómicos y Desarrollo Sustentable. Universidad de Valparaíso
 • Mastrantonio, P. Ciclo de Conferencias Actualización gerencial en Viña del Mar: “El Capital Humano y la gestión por Competencias, en Compañía Sudamericana de Vapores, Chile, (2003).
 • Mastrantonio, P. The Latin American Council of Management Schools - CLADEA ponente del trabajo “Cómo pensamos cuando trabajamos” (2006).
 • Mastrantonio, P. Moderadora I Conferencia de Relaciones Internacionales de CLADEA (2008). Tema: Acreditación e Internacionalización. EAE.
 • Mastrantonio, P. Primer congreso de Asociación de profesionales de Turismo de Portugal, (2008).
 • Pineda, S. “Personalitat i esport: Anàlisi de les diferències de personalitat entre els jugadors d’esports individuals i els d’esports d’equip” (PRESENTACIÓ PÒSTER, 9è Congrés d’Estudiants “Professions del futur: Diàleg interdisciplinari”, FPCEE Blanquerna, URL. (2010).
 • Pineda, S. “L’activitat física i les persones grans: diferències d’estat d’ànim entre persones grans que realitzen activitat física i les que no en realitzen” PRESENTACIÓ PÒSTER, 9è Congrés d’Estudiants “Professions del futur: Diàleg interdisciplinari”, FPCEE Blanquerna, URL. (2010).
 • A. De la Rosa. Communication at the Congress No Lineal 2010 “Parabolic Orbits in the Restricted three Body Problem”. Cartagena, Spain, June 2010.
 • A. De la Rosa. Invited talk at the VI International Symposium HAMSYS 2010, “Parabolic orbits in the re-stricted three body problem’’, Mexico City, December 2010.
 • A. De la Rosa. Invited talk at the Third Colloquium on Dynamical Systems, Control and Applications, DySCA 2013, “Global instability in the restricted three body problem’’, Mexico City, June 2013.
 • Conferencia organizada por la Facultad Ciencias de la Comunicación - Universidad Antenor Orrego (Perú, 2013). Ponencia: Personal branding online. El poder de tu marca. Jessica Lingan
 • Conferencia organizada por la Facultad Ciencias de la Comunicación - Universidad Antenor Orrego (Perú, 2014). Ponencia: Las redes sociales al servicio del proceso enseñanza – aprendizaje. Jessica Lingan
 • Congreso #Emprender Jornada de emprendimiento joven organizado por el Instituto Invertir, Emprende ahora La Libertad y Bolsa de Trabajo y Emprendimiento UPAO, (Perú,2014). Ponencia: La identidad digital como valor diferencial. Jessica Lingan
 • Congreso CiberWeek organizada por el ITN-CIBERTEC, institución educativa de la red Laureate Internacional Universities (Perú, 2014). Ponencia: Marketing digital. Tendencias, definición e importancia. Jessica Lingan
 • A. De la Rosa. Invited at the Conference on Hamiltonian Systems and Celestial Mechanics 2014, “The Melnikov potential in the elliptic restricted three body problem’’, Barcelona, Spain, June 2014.
 • Mastrantonio, P. XII Congreso Español de Sociología, presentación de la comunicación “Lo humano del recurso: estudio del caso de una pyme española", 1 de julio (2016), Gijón.
 • Mastrantonio, P. XII Congreso Español de Sociología, presentación de la comunicación “Estudio sobre el valor de la confianza como base de las relaciones interoganizativas exitosas”, 1 de julio (2016), Gijón.
 • Mastrantonio, P. ACCID IV Jornada ACCID i APC, presentación de la comunicación “La base de las relaciones organizativas exitosas entre pymes; 27 de mayo (2016), Barcelona.
 • Mastrantonio, P. Congreso de Dones, ciencia y tecnología, Terrassa, 6 y 7 de marzo (2019), con la ponencia, “tipología de usuarios de los centros deportivos públicos de Terrassa”
 • Panadero, J.; Juan, A.; Grifoll, M., Dehghani M.; Freixes, A.; Serrat, C. (2020): “A Simheuristic Algorithm for the Persistent Surveillance Vehicle Routing Problem with Stochastic Travel Times”. 2020 Winter Simulation Conference. Orlando, FL, USA. December 13-16.
 • Tordecilla, R.; Panadero, J.; Quintero, C.; Montoya, J.; Juan, A. (2020): “A Simheuristic For The Location Routing Problem With Facility Sizing Decisions And Stochastic Demands”. 2020 Winter Simulation Conference. Orlando, FL, USA. December 13-16.
 • Juan, A.; Laroque, C.; Copado, P.; Panadero, J.; de la Torre, R. (2020): “A Discrete-Event Heuristic for Makespan Optimization in Multi-Server Flow-Shop Problems with Machine Re-Entering”. 2020 Winter Simulation Conference. Orlando, FL, USA. December 13-16.
 • Bayliss, C.; Copado, P.; Panadero, J.; Juan, A.; Martins, L. (2020): “A Simulation-based Learnheuristic Algorithm for the Stochastic Team Orienteering Problem with Dynamic Rewards”. 2020 Winter Simulation Conference. Orlando, FL, USA. December 13-16.
 • Bayliss, C.; Panadero, J.; Calvet, L.; Marquès, J.M. (2020): "A Simulation Model for Volunteer Computing Micro-blogging Services". Proceedings of the 2020 Winter Simulation Conference.
 • Panadero, J; Calvet, L.; Bayliss, C.; Marquès, J.M.; Selimi, M.; Freitag, F. (2020): "A Simheuristic Algorithm for Placing Services in Community Network". Proceedings of the 2020 Winter Simulation Conference.
 • Corlu, C.; Panadero, J.; Onggo, S.; Juan, A.* (2020): “On the Scarcity of Observations when Modelling Random Inputs and the Quality of Solutions to Stochastic Optimisation Problems”. 2020 Winter Simulation Conference. Orlando, FL, USA. December 13-16.
 • Barrios, B.; Juan, A.*; Altendorfer, K.; Peirleitner, A.; Estrada, A.; Panadero, J. (2020): “On the use of Simheuristics to Optimize Safety-Stock Levels in Material Requirements Planning with Random Demands”. 2020 Winter Simulation Conference. Orlando, FL, USA. December 13-16.
Activitats de transferencia
 • Realització i publicació d'articles de: Psicología Deportiva, Neuropsicología Esportivs, Esport, Medicina Esportiva, Fisioterapia Esportiva i Nutrición Esportiva, entre el període del 2013 al 2020. Sònia Pineda. https://soniapinedapsicologadeportiva.wordpress.com/category/articulos/articulos-publicados/
 • Contracte d'investigació: “Posibilidades de asociación y cooperación de las pequeñas empresas de Navarra para obtener los beneficios de las empresas medias y grandes” projecte financiat per la Confederació d'Empresario de Navarra i l'Observatori Navarro de Empleo, (2014). Paola Mastrantonio
 • Contracte d'investigació “Análisis del perfil del responsable de Relaciones Institucionales de las grandes empresas españolas, IEC, (2016). Paola Mastrantonio
 • 2018-2021: “Applications of intelligent algorithms, analytics, and cloud computing to enhance predictive models associated with catastrophe bonds”. Entidad financiadora: Guy Carpenter. Lead researcher: Ángel A. Juan / Javier Panadero.
 • 2019 (Gener - Dec): “Applications of intelligent algorithms & analytics in smart transportation & logistics”. Entidad financiadora: Rhenus Air & Ocean. Lead researcher: Ángel A. Juan / Javier Panadero.
 • 2019-2021: “Intelligent Algorithms for Supporting Decision Making in Finance, Insurance, and Banking”. Entidad financiadora: Divina Pastora Seguros. Lead researcher: Ángel A. Juan / Javier Panadero.
Seminaris d'investigació

Seminari I: 21 novembre 2019

Ponent: Marta Arespa Castelló (Universitat de Barcelona)
Títol: Trade finance affects trade dynamics


Seminari II: 4 decembre 2019

Ponent: Alfons Freixes (Euncet Business School)
Títol: “A simheuristic for the unmanned aerial vehicle surveillance-routing problem with stochastic travel times and reliability considerations”


Seminari III: 23 gener 2020

Ponent: Ángel Alejandro Juan
Títol: “X-Heuristics & Agile Algorithms for Smart and Sustainable City Logistics”. Invited Talk. University of Vienna, Austria.


Seminari IV: 12 Novembre 2020
Ponent: Sònia Pineda
Títol: "Assaig clínic d'un tractament grupal en dones amb depressió a la sanitat pública: Projecte PROM-SA·D". Grupo de Investigación COMSAL


Seminari V: 23 Novembre 2020
Ponente: Joaquim Valls
Título: ¿Se puede educar el inconsciente cognitivo matemático?


Seminari VI: 10 Decembre 2020
Ponent: Sònia Pineda
Títol: "Riesgo de suicidio e inteligencia emocional de los adolescentes tutelados en acogimiento residencial". Grupo de Investigación COMSAL

2020-2021

Articles publicats
 • Brandts, J., I. Busom, C. López-Mayan y J. Panadés (2021), “Dispelling Misconceptions in Economics”, Barcelona GSE Working Paper 1096.
 • Marciniak, R., & Cáliz Rivera, C. (2021). A System of Indicators for the Quality Assessment of Didactic Materials in Online Education. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 22(1), 180-198. https://doi.org/10.19173/irrodl.v22i1.5069.
 • Mastrantonio, P., Coduras, O., Actividad Física y Calidad de Vida Percibida en usuarios de Centros Deportivos Públicos de Terrassa (2020), Retos, 37, 427-433.Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edició impresa: 1579-1726. Edició Web: 1988-2041 (www.retos.org).
 • Panadero, J., Juan, A.*, Freixes, A., Grifoll, M., Serrat, C., & Dehghani, M. (2020). An agile simheuristic for the stochastic team task assignment and orienteering problem: applications to unmanned aerial vehicles. In Proceedings – Winter Simulation Conference, pp. 1324-1335 (Indexed in ISI WOS and Scopus, 2019 SJR = 0.410). ISSN: 0891-7736. https://informs-sim.org/wsc20papers/151.pdf.
 • Laroque, C.; Liebau, M.; Copado, P.; Schumacher, C.; Panadero, J.; Juan, A.A.: “A Biased-Randomized Discrete-Event Algorithm for the Hybrid Flow Shop Problem with Time Dependencies and Priority Constraints“. Algorithms. ISSN: 1999-4893.
 • Seiringer, W.; Castaneda, J.; Altendorfer, K.; Panadero, J.; Juan, A.A. : “A simheuristic to optimize MRP planning parameters for stochastic production systems and customer demands”. Algorithms. ISSN: 1999-4893.
 • Estrada, A.; Ferrer, A.; Juan, A.; Panadero, J.; Baghirov, A. (2020): “Solving the MultiCriteria Non-Smooth Team Orienteering Problem with Soft Constraints”. Mathematics. ISSN: 2227-7390.
 • Tordecilla, R.; Martins, L.; Saiz, M.; Copado, P.; Panadero, J.; Juan, A. (2020): “Agile Computational Intelligence for supporting Hospital Logistics during the COVID-19 Crisis”. Modeling and Optimization in Science and Technologies.
 • Panadero, J.; Ammouriova, M.; Juan, A.; Agustin, A.; Nogal, M.; Serrat, C. (2021): “Combining Parallel Computing and Biased Randomization for Solving the Team 5 Orienteering Problem in Real Time”. Applied Sciences (indexed in ISI SCI, 2020 IF = 2.679, Q2; 2020 SJR = 0.435, Q2). ISSN: 2076-3417.
 • Mármol, M.; Goyal, A.; Copado, P.; Panadero, J.; Juan, A. (2021): “Maximizing Customers' Lifetime Value using Limited Marketing Resources”. Marketing Intelligence and Planning. ISSN: 0263-4503.
 • Tordecilla, R.; Copado, P.; Panadero, J.; Quintero, C.; Montoya, J.; Juan, A.* (2021): “Combining heuristics with simulation and fuzzy logic to solve a flexible-size location routing problem under uncertainty”. Algorithms, 14(2), 45 (Indexed in ESCI; 2019 SJR = 0.358, Q3). ISSN: 1999-4893.
 • Kizys, R.; Doering, J.; Juan, A.*; Polat, O.; Calvet, L.; Panadero, J. (2021): “A Simheuristic Algorithm for the Portfolio Optimisation Problem with Random Returns and Noisy Covariances”. Computers & Operations Research (indexed in ISI SCI, 2020 IF = 4.008, Q2; 2020 SJR = 1.506, Q1). ISSN: 0305-0548.
 • Tordecilla, R.; Martins, L.; Panadero, J.; Copado, P.; Pérez, E.; Juan, A.* (2021): “Fuzzy Simheuristics for Optimization Problems in Transportation: dealing with stochastic and fuzzy uncertainty”. Applied Sciences (indexed in ISI SCI, 2020 IF = 2.679, Q2; 2020 SJR = 0.435, Q2). ISSN: 2076-3417.
 • Mármol, M.; Goyal, A.; Copado, P.; Panadero, J.; Juan, A.* (2021): “A Biased-Randomized Algorithm for Maximizing Customers’ Lifetime Value using Limited Marketing Resources”. Marketing Intelligence and Planning (indexed in ISI SCI, 2020 IF = 3.491, Q3; 2020 SJR = 0.745, Q2). ISSN: 0263-4503.
 • Juan, A.*; Marti, R.; Keenan, P.; Panadero, J.; McGarraghy, S.; Carroll, P.; Oliva, D. (2021): “A Review of the Role of Heuristics in Stochastic Optimisation: from metaheuristics to learnheuristics”. Annals of Operations Research (indexed in ISI SCI, 2020 IF = 4.854, Q1; 2020 SJR = 1.068, Q1). ISSN: 0254-5330. https://rdcu.be/cmb0f
 • Keenan, P.; Panadero, J.; Juan, A.*; Marti, R.; McGarraghy, S. (2021): “A Strategic Oscillation Simheuristic for the Time Capacitated Arc Routing Problem with Stochastic Demands”. Computers & Operations Research (indexed in ISI SCI, 2020 IF = 4.008, Q2; 2020 SJR = 1.506, Q1). ISSN: 0305-0548.
 • Oliva, D.; Copado, P.; Hinojosa, S.; Panadero, J.; Riera, D.; Juan, A (2021): “Combination of simheuristics with fuzzy logic for solving optimization problems under uncertainty”. Mathematics. ISSN: 2227-7390.
 • De la Torre, R.; Onggo, S.; Corlu, C.; Nogal, M.; Juan, A.* (2021): “The Role of Simulation and Serious Games in Teaching Concepts on Circular Economy and Sustainable Energy”. Energies (indexed in ISI SCI, 2020 IF = 3.004, Q3; 2020 SJR = 0.598, Q2). ISSN: 1996-1073.
 • De la Torre, R.; Corlu, C.; Faulin, J.; Onggo, S.; Juan, A.* (2021): “Simulation, Optimization, and Machine Learning in Sustainable Transportation Systems: Models and Applications”. Sustainability, 13(3), 1–21, 1551 (indexed in ISI SCI, 2020 IF = 3.251, Q2; 2020 SJR = 0.612, Q1). ISSN: 2071-1050.
 • Martins, L.; Hirsch, P.; Juan, A.* (2021): “Agile Optimization of a Two-Echelon Vehicle Routing Problem with Pick-up and Delivery”. Int. Transactions in Operational Research, 28(1): 201-221 (indexed in ISI SCI, 2020 IF = 4.193, Q2; 2020 SJR = 1.032, Q1). ISSN: 0969-6016. https://doi.org/10.1111/itor.12796
 • Tordecilla, R.; Juan, A.*; Montoya, J.; Quintero, C.; Panadero, J. (2021). “Simulation-Optimization Methods for Designing Resilient Supply Chain Networks under Uncertainty Scenarios: A Review”. Simulation Modelling Practice and Theory, 106, 102166 (indexed in ISI SCI, 2020 IF = 3.272, Q1; 2020 SJR = 0.554, Q2). ISSN: 1569-190X. https://doi.org/10.1016/j.simpat.2020.102166.
 • Panadero, J; Selimi, M.; Calvet, L.; Marquès, J.M.; Freitag, F. (2021): “A Two-stage Multi Criteria Optimization Method for Service Placement in Decentralized Edge Clouds”. Future Generation Computer Systems. Future Generation Computer Systems. ISSN: 0167-739X.
Projectes d'investigació
 • 2018-2021: “Industrial Doctorate: Applications of Analytics to Smart and Sustainable Cities”. AGAUR – Euncet (2017 DI 066). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2020-2021: “Sports and Health Analytics Research with a Gender Perspective”. Spanish Ministry of Culture and Sports (09/UPR/20). Lead researcher: Angel A. Juan/Alfons Freixes/Javier Panadero.
 • 2020-2021:“Gènere i Ciència de Dades en Esport i Salut”, Xarxes de recerca en Ciències i Esport 2021, 18 dic 2020, Milagros Sainz Ibáñez/P.Mastrantonio.
 • 2020-2022: “Allocation Methods to improve the quality of service in community-owned systems.”. Spanish Ministry of Science (PGC2018-097599-B-100). Lead Researcher: Joan Manuel Marques/Javier Panadero.
 • 2020-2023: “Efficient & Sustainable Transport Systems in Smart Cities: Internet of Things, Transport Analytics, and Agile Algorithms”. Spanish Ministry of Science (PID2019-111100RB-C21/AEI/ 10.13039/501100011033). Lead researchers: Angel A. Juan/ Fatos Xhafa/Alfons Freixes/Javier Panadero.
Presentacions a congresos
 • Juan, A.; Freixes, A.; Copado, P.; Panadero, J.; Serrat, C. (2021): "A Genetic Algorithm Simheuristic for the Multi-Unmanned Aerial Vehicle Orienteering Problem". In Proceedings of the 2021 Winter Simulation Conference. Phoenix, AZ, USA. December 12-15.
 • Onggo, S.; Juan, A.; Panadero, J.; Corlu, C.; Agustin, A. (2019): “The Risks of Not Considering Input Uncertainty in Combined Inventory-Management and VehicleRouting Problems”. 2019 Winter Simulation Conference. Maryland, USA. December 8- 11.
 • Juan, A.; Reyes, L.; de la Torre, R.; Panadero, J.; Faulin, J.; Latorre, I. (2019): “Simulation-based Optimization in Transportation & Logistics: Comparing Sample Average Approximation with Simheuristics”. 2019 Winter Simulation Conference. Maryland, USA. December 8-11.
 • Raba, D.; Juan, A.; Panadero, J.; Bayliss, C.; Estrada, A. (2019): “Combining Internet of Things with Simulation-Optimization in a Food Supply Chain”. 2019 Winter Simulation Conference. Maryland, USA. December 8-11.
 • Corlu, C.; Panadero, J.; Onggo, B.; Juan, A.: “The Impact of Limited Input Data on the Quality of Solutions to the Stochastic Optimization Problems”. IISE Annual Conference & Expo. May 30 – June 2, 2020. New Orleans. USA.
 • Bayliss, C.; Nieto, A.; Juan, A.; Serra, M.; Gandouz, M. (2020): “A Simheuristic Algorithm for Robust Asset and Liability Management”. 2020 Winter Simulation Conference. Orlando, FL, USA. December 13-16.
 • Rabe, M.; Chicaiza, J.; Tordecilla, R.; Juan, A. (2020): “Simheuristics for Multi-Period Facility Location Problems with Forecasted and Random Demands”. 2020 Winter Simulation Conference. Orlando, FL, USA. December 13-16.
 • Saiz, M.; Lostumbo, M.; Juan, A.; Lopez-Lopez, D. (2020): “Using Simulation-Optimization for Stochastic Project Portfolio Management with Sustainability Criteria”. 2020 Winter Simulation Conference. Orlando, FL, USA. December 13-16.
 • Wolfgang, S.; Panadero, J.; Altendorfer, K.; Castaneda, J.; Juan, A. (2021): “Applying Simheuristics for Safety Stock and Planned Lead Time Optimization in a Rolling Horizon MRP System under Uncertainty”. 2021 Winter Simulation Conference. Phoenix, AZ, USA. December 12-15.
 • Xhafa, F.; Aly A.; Juan, A. (2021): “Optimization of Task Allocations in Cloud to Fog Environment with Applications to Transportation Systems”. In Proceedings of the 35th International Conference on Advanced Information Networking and Applications. Toronto, Canada. May 12-14, 2021.
 • Shaker, H.; Xhafa, F.; Juan, A. (2021): “Modelling and Evaluation of Cloud to Fog (C2F) environment for Task Allocations with C-V2X Applications in Transportation Systems”. In Proceedings of the 35th International Conference on Advanced Information Networking and Applications. Toronto, Canada. May 12-14, 2021.
 • Nieto, A.; Juan, A.; Kizys, R.; Bayliss, C. (2021): “Asset and liability management in insurance firms: a biased-randomised approach combining heuristics with Monte Carlo simulation”. 10th Simulation Workshop, UK. March 22-26, 2021.
 • Lostumbo, M.; Saiz, M.; Calvet, L.; Juan, A.; Lopez, D. (2021): “Combining Simulation with Reliability Analysis in Supply Chain Project Management under Uncertainty: A Case Study in Healthcare”. 2021 Winter Simulation Conference. Phoenix, AZ, USA. December 12-15.
 • Peyman, M.; Li, Y.; Tordecilla, R.; Copado, P.; Juan, A.; Xhafa, F. (2021): “Waste Collection of Medical Items under Uncertainty using Internet of Things and City Open Data Repositories: A Simheuristic Approach”. 2021 Winter Simulation Conference. Phoenix, AZ, USA. December 12-15.
 • Martins, L.; Castaneda, J.; Juan, A.; Barrios, B.; Calvet, L.; Tondar, A.; Sanchez, J. (2021): “Supporting Efficient Assignment of Medical Resources in Cancer Treatments with Simulation-Optimization”. 2021 Winter Simulation Conference. Phoenix, AZ, USA. December 12-15.
 • Martins, L.; Torres, M.; Perez, E.; Corlu, C.; Juan, A.; Faulin, J. (2021): “Solving a Urban Ridesharing Problem with Stochastic Traveling Times: a Simheuristic Approach”. 2021 Winter Simulation Conference. Phoenix, AZ, USA. December 12-15.
 • Rabe, M.; Tordecilla, R.; Chicaiza, J.; Martins, L.; Juan, A. (2021): “Supporting Hospital Logistics during the First Months of the COVID-19 Crisis: A Simheuristic for the Stochastic Team Orienteering Problem”. 2021 Winter Simulation Conference. Phoenix, AZ, USA. December 12-15.
 • Herrera, E.; Neroni, M.; Panadero, J.; Bartolini, M.; Juan, A. (2021): “Last-mile delivery of pharmaceutical items to heterogeneous healthcare centers with random travel times and unpunctuality fees”. 2021 Winter Simulation Conference. Phoenix, AZ, USA. December 12-15.
 • Peyman, M.; Copado, P.; Panadero, J.; Juan, A.; Dehghani, M. (2021): “A Tutorial on How to Connect Python with Different Simulation Software”. 2021 Winter Simulation Conference. Phoenix, AZ, USA. December 12-15.
 • Laroque, C.; Copado, P.,; Leissau, M.; Schumacher, C.; Panadero, J; Juan, A. (2021): “A Biased-Randomized Discrete-Event Heuristic for the Permutation Flow Shop Problem with Multiple Paths”. 2021 Winter Simulation Conference. Phoenix, AZ, USA. December 12-15.
 • Simposi sobre “memòria i matemàtiques" organitzat per la Càtedra "Intel·ligència executiva i Educació" dirigida pel Dr. José Antonio Marina/Joaquim Valls de la Universitat de Nebrija (Madrid). 8 i 9 de maig 2020.
 • VIII Jornada d'abordatge interdisciplinari de la gent gran: "Combatre l'aïllament i la solitud en la vellesa", organitzada per la Facultat d'Infermeria de la UIC (Universitat Internacional de Catalunya), amb la ponència "Cal·ligrafia i estat emocional". 3/11/2021 i ponent Valls, Joaquim
Activitats de transferencia
 • 2021-2021: “Scientific & Technical Development in Data Science and Artificial Intelligence”. Fhios Smart Knowledge. Lead researcher: Angel A. Juan.
Seminaris de investigació

Seminario I: Maig novembre2021

Ponent: Ángel Alejandro Juan
Títol: X-Heuristics & Agile Optimization

2021-2022

Articles publicats
 • Mastrantonio, P., Coduras, O., Actividad Física y Calidad de Vida Percibida por parte de los pacientes de la atención primaria de la ciudad de Terrassa (2022) Retos, 44, 659-666.Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edició impresa: 1579-1726. Edició Web: 1988-2041 (www.retos.org).(https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index).
 • Tordecilla, R.; Montoya, J.; Quintero, C.; Panadero, J.; Juan, A. (2022): “The Location Routing Problem with Facility Sizing Decisions”. Int. Transactions in Operational Research. ISSN: 0969-6016.
 • Castaneda, J.; Martin, X.; Ammouriova, M.; Panadero, J.; Juan, A.A. (2022): “A Simheuristic for the Permutation Flow Shop Problem under Stochastic and Fuzzy Uncertainty”. Mathematics. Mathematics. ISSN: 2227-7390.
 • Kizys, R.; Doering, J.; Juan, A.; Polat, O.; Calvet, L.; Panadero, J. (2022): “A Simheuristic Algorithm for the Portfolio Optimisation Problem with Random Returns and Noisy Covariances”. Computers & Operations Research. ISSN: 0305-0548.
 • Gonzalo, S.; Marquès, J.M.; García-Villoria, A.; Panadero, J.; Calvet, L. (2022): "CLARA: A Novel Clustering-Based Resource-Allocation Mechanism for Exploiting Low-Availability Complementarities of Voluntarily Contributed Nodes". Future Generation Computer Systems. ISSN: 0167-739X.
 • Cerrudo Higelmo, Víctor / Valls, Joaquim. (Febrero 2022): “Se puede educar el inconsciente emocional matemático", Revista Cuadernos de pedagogía. Nº 231.
Projectes d'investigació
 • 2021-2022: “DigiLab4U: Data Analytics & X-Heuristics in Intelligent Transport, Sustainable Logistics, Smart Cities, and Education”. Hochschule für Technik Stuttgart / German Federal Ministry of Education and Research (BMBF, No. 16DHB2112). Lead researcher: Angel A. Juan*/Javier Panadero
 • 2021-2022: “Decision-Making: Metodologia integral i circular per la presa de decisions comercials”. Generalitat de Catalunya – Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (56.21.003.2019.2A). Lead researchers: Xavier Domènech/Angel A. Juan*
 • 2021-2022: “Gender and Data Science in Sports and Health”. Spanish Ministry of Culture and Sports (02/UPR/21). Lead researcher: Milagros Sainz / Angel A. Juan.
 • 2022-2022: “AI 4 Bots: Nuevas Aplicaciones Sostenibles en Inteligencia Artifical en Robótica Móvil”.
  Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme espanyol (AEI-010500- 2021b-54). Lead researchers: Angel A. Juan / Javier Panadero
Presentacions en congresos
 • Jornades en línia Gènere i Ciència de Dades en Esport i Salut. Data: 26 i 27 d'octubre de 2021. Títol: “Actividad Física y calidad de vida percibida en la ciudad de Terrassa”. Participant: P.Mastrantonio.
Activitats de transferencia
 • 2021-2022 (25.000): “DigiLab4U: Data Analytics & X-Heuristics in Intelligent Transport, Sustainable Logistics, Smart Cities, and Education”. Hochschule für Technik Stuttgart / German Federal Ministry of Education and Research (BMBF, No. 16DHB2112). Lead researcher: Angel A. Juan.
 • 2021-2022 (187.910 / 70.000): “Decision-Making: Metodologia integral i circular per la presa de decisions comercials”. Generalitat de Catalunya – Dept. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (56.21.003.2019.2A). Lead researchers: Xavier Domènech / Angel A. Juan.
 • 2021-2022 (48.96): “Development of Simulation-Optimization Solutions in a Real-Life Food Supply Chain”. Spindox. Lead researcher: Angel A. Juan.

2017-2018

Informe d'Investigació (CAT.)

2018-2019

Informe d'Investigació (CAT.)

2019-2020

Informe d'Investigació (CAT.)

 

2020-2021

Informe d'Investigació (CAT.)

 

2021-2022

Informe d'Investigació (CAT.)