Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia

Detalls del programa

Inici: Setembre 2024

Durada: 4 anys

Modalitat Presencial: 9:30 a 13:30 h

Modalitat Semipresencial: Dilluns i dimecres de 18 a 21:45 h i divendres alterns de 17 a 20:45 h

Campus: Terrassa i Barcelona 22@

Idioma: Català, Castellà, Anglès

Crèdits: 240 ECTS

El grau en Empresa, Innovació i Tecnologia està concebut per a proporcionar els coneixements i les competències necessàries per a formar professionals versàtils capacitats per assumir rols directius en la direcció, gestió i organització d'empreses en àmbits nacionals i internacionals.


Aquest grau és la fusió perfecta del món del management i el de la tecnologia, creant així  professionals amb la capacitat de liderar projectes i d’adaptar-se a entorns econòmics, sociopolítics i tecnològics complexos i dinàmics.  


La intersecció entre l'administració i direcció d'empreses i la tecnologia adquirirà una importància excepcional en les pròximes dècades, impulsada per l'auge de les tecnologies de dades i la intel·ligència artificial. En Euncet Business School, estem dedicats a preparar als nostres estudiants per a liderar i gestionar en entorns empresarials canviants. Els capacitem per a anticipar oportunitats i prendre decisions estratègiques en totes les àrees funcionals de l'empresa, aprofitant el poder transformador de les dades.


És per això que el programa d’aquest grau té l’objectiu de formar professionals capaços de moure’s amb fluïdesa en entorns canviants i heterogenis, amb l’habilitat de transmetre eficientment la idea de negoci, explicar l’impacte de la tecnologia i identificar les prioritats de la gestió de la innovació.

Graduat/ada en Empresa, Innovació i Tecnologia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Branca de coneixement:

Ciències Socials i Jurídiques

Places de nou accés:

Campus Terrassa

70 places (Presencial) 

35 places (Semipresencial)

Campus Barcelona 22@

70 places (Presencial) 

35 places (Semipresencial)

Nota de tall 1a assig. PAU/CFGS:

5,000 (Presencial)

5,000 (Semipresencial)

Preu crèdit:

120 € (Presencial)

110 € (Semipresencial)

Preu primer curs:

7.200 € (Presencial)

6.600 € (Semipresencial)

PROGRAMA DEL GRAU EN EMPRESA, INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

El grau en Empresa, Innovació i Tecnologia de l’Euncet Business School forma els seus estudiants perquè siguin capaços de gestionar i administrar totes les àrees funcionals d’una empresa: des de l’àrea d’administració i direcció fins a la financera, de recursos humans, de màrqueting i vendes o d’operacions.

Així mateix, tindràs l’opció d’especialitzar-te en finances, emprenedoria o analítica de dades segons la menció escollida:

 • Finances: on profunditzaràs en tots els aspectes comptables i financers de l’empresa, així com en els mercats nacionals i internacionals i la lògica de funcionament dels productes i sistemes financers. L’impacte de la tecnologia en la gestió financera estarà present durant tota l’assignatura.
 • Emprenedoria: on et capacitaràs de tots els coneixements i metodologies de disseny, organització i gestió quotidiana per a la creació d’una nova empresa. Aquesta confluència management-tecnologia-emprenedoria reuneix les principals competències de persones que tindran vides professionals marcades pel canvi.
 • Analítica de negocis: està dirigida a aquells estudiants que, sense ser enginyers ni programadors, tinguin la capacitat híbrida d'incorporar-se a equips d'anàlisis de dades per a aportar la visió estratègica del negoci i realitzar les preguntes adequades perquè les dades facilitin el procés de presa de decisions.

Tot això anirà acompanyat de la nostra metodologia Learning by Doing, la qual està formada per un 40% d’avaluació continuada i un 60%  d’examen final. Durant els estudis també comptaràs amb un pla d’acció tutorial amb el qual podràs millorar els teus resultats i professionalitzar el teu rendiment, així com detectar les teves necessitats i potencialitats específiques per a convertir-te en el líder que vols ser.

MODALITAT PRESENCIAL I SEMIPRESENCIAL DEL GRAU EN EMPRESA, INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

Presencial

La modalitat presencial del grau en Empresa, Innovació i Tecnologia en Euncet Business School t'ofereix l'oportunitat d'estudiar en horari de matí, fusionant la teoria amb la pràctica de manera efectiva.


Aquesta modalitat d'estudi proporciona un pla d'estudis integral amb assignatures que permeten als estudiants submergir-se en les àrees funcionals d’una empresa. Així, els estudiants poden adquirir la capacitat d'anticipar-se a les noves dinàmiques i tendències en la transformació digital.

Horari: De 9.30 a 13.30 h
Places: 140 places
Preu: 7.200 €

Semipresencial

La modalitat semipresencial del grau en Empresa, Innovació i Tecnologia en Euncet Business School t'ofereix l'oportunitat d’estudiar al teu ritme.

Els estudiants només hauran d'assistir a dues classes a la setmana en horari de tarda (de 18h a 21.45 h) i a una classe extra cada 15 dies en el mateix horari. Tot això gràcies al campus virtual de la universitat.

Gràcies al pla d'estudis i assignatures, l’estudiant podrà conciliar l'àmbit laboral i acadèmic fins a aconseguir el seu títol oficial. 

Horari: 2 tardes: de 18 a 21:45 h i divendres alterns de 17 a 20:45 h
Places: 70 places
Preu: 6.600 €

Distribució de crèdits

El pla d’estudis del grau en Empresa, Innovació i Tecnologia està compost per una estructura acadèmica formada pel mòdul bàsic, la formació obligatòria, tres mencions a triar i la formació optativa.

El bloc de fonaments inicials (semestres 1,2 i 3) amb 90 ECTS, és compartit amb el grau de “Màrqueting, Innovació i Tecnologia”.

En aquest bloc inicial, els estudiants incorporen coneixements, habilitats i competències bàsiques per al seu desenvolupament professional. Com a element diferenciador, aquest bloc es completa amb assignatures enfocades a les tecnologies emergents que impacten i impactaran en la gestió de les organitzacions, amb especial èmfasi en la intel·ligència de dades.

 

D'altra banda, orientar el grau a la creació d'empreses trenca amb el paradigma generalitzat que les carreres de grau tinguin una sortida laboral determinada o preparin als estudiants únicament per a aplicar a determinats llocs de treball. Amb una formació com aquesta, els futurs professionals es preparen per crear les seves pròpies oportunitats.

En aquest sentit, el segon bloc (semestres, 4, 5, 6 i 7), amb 120 ECTS, s'enfoca en tres aspectes:

 •  Els fonaments propis de la creació i administració d'empreses.
 • La menció triada per l'estudiant.
 • La tecnologia, que impregna i incideix en tots els aspectes de la creació i administració d'empreses.

Paral·lelament, cada estudiant comença a cursar les assignatures pròpies de la menció triada (és obligatori triar una menció).
 
El semestre 8, amb 30 ECTS, està compost per la realització del TFG i l'optativitat. Aquesta optativitat es pot aconseguir a través d'assignatures optatives, mobilitat, pràctiques externes, assignatures o crèdits cursats en altres estudis universitaris o a través d'activitats d'extensió universitària. Així, el Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia suma 240 crèdits.

 

Les assignatures optatives podran formar part de les dues mencions no triades. D'aquesta manera, es promou la generació de connexions professionals i s'estableixen relacions de col·laboració entre els estudiants en projectes empresarials conjunts.

Tipus de matèriaECTS
Bàsiques (FB)66
Obligatories (OB)144
Optatives (OP)18
Traball de fi de grau (PR)12
Total240

CONVALIDACIONS DE CRÈDITS DE CFGS

Primer curs

PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Eines Matemàtiques per a la Gestió EmpresarialFB
Eines de Productivitat DigitalFB
Fonaments de la Gestió EmpresarialFB
Impacte de l'Entorn Social, Cultural i Polític en l'EmpresaFB
Autoconeixement i Desenvolupament ProfessionalFB
SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Fonaments de DadesFB
Màrqueting centrat en el ClientFB
Innovació i Sostenibilitat EmpresarialFB
Impacte de les Tecnologies en l'EmpresaFB
Comunicació Oral i EscritaFB

Segon curs

PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Eines de Comunicació DigitalOB
Anàlisi i Visualització de DadesOB
Gestió de DadesOB
Impacte de l'Entorn Econòmic i Marc legal en l'EmpresaOB
Lideratge i Desenvolupament d'EquipsOB
SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Comptabilitat FinanceraOB
Introducció a les FinancesOB
Dret EmpresarialOB
Anàlisi Econòmica Aplicada a l'EmpresaOB
Estratègia i Gestió EmpresarialOB

Tercer curs

PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió de PersonesOB
Màrqueting i Comunicació OB
Fiscalitat EmpresarialOB
Menció en Finances*OP
Menció en Analítica de Negocis*OP
Menció en Emprenedoria*OP
SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Gestió Comercial i VendesOB
Gestió de la Cadena de Subministrament i OperacionsOB
Menció en Finances*OP
Menció en Analítica de Negocis*OP
Menció en Emprenedoria*OP

Quart curs

PRIMER QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Menció en Finances*OP
Menció en Analítica de Negocis*OP
Menció en Emprenedoria*OP
SEGON QUADRIMESTRE 
AssignaturesTipus
Treball de Fi de Grau (TFG)PR
Assignatures OptativesOP
Menció en Finances* 
AssignaturesCurs
Comptabilitat Analítica i Control de Gestió3
Anàlisi d'Estats Financers3
Mercats i Instruments Financers I3
Gestió Tresoreria3
Finances Corporatives3
Finances Internacionals4
Mercats i Instruments Financers II4
Direcció i Planificació Financera4
Tecnologia i Innovació en Finances4
Valoració d'Empreses4
Menció en Analítica de Negoci* 
AssignaturesCurs
Investigació de Mercats3
Emmagatzematge i Modelització de Dades3
Programació Aplicada a l'Anàlisi de Dades3
Mineria de Dades3
Anàlisi de Dades Temporals3
Intel·ligència Artificial4
Anàlisi Predictiva4
Visualització i Generació d'Informes4
Simulació d'Escenaris Empresarials4
Projectes d'Analítica de Negocis4
Menció en Emprenedoria* 
AssignaturesCurs
Projecte Emprenedoria I3
Models de Negoci Innovadors3
Projectes d'Emprenedoria II3
Metodologies Àgils d'Emprenedoria3
Tipus d'Innovació i Emprenedoria3
Finançament, Fiscalitat i Ajudes per a l'Ajuntament4
Oportunitats de Negocis amb IA4
Escalabilitat i Internacionalització4
Startups i Empreses de Base Tecnològica4
Ecosistemes d'Emprenedoria i Innovació4

HORARI

CAMPUS TERRASSA

Primer Quadrimestre

 • Horaris i Exàmens - Presencial
 • Horaris i Exàmens - Semipresencial

Segon Quadrimeste

 • Horaris i Exàmens - Presencial
 • Horaris i Exàmens - Semipresencial

CAMPUS BARCELONA 22@

Primer Quadrimestre

 • Horaris i Exàmens - Presencial
 • Horaris i Exàmens - Semipresencial

Segon Quadrimeste

 • Horaris i Exàmens - Presencial
 • Horaris i Exàmens - Semipresencial

Normativa TFG del Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia

El Treball de Fi de Grau (TFG) s'avaluarà a partir de la informació obtinguda pel professor durant les tutories i mitjançant la presentació i defensa del treball davant un tribunal. Per a l'avaluació del TFG, la Comissió de TFG nomenarà, un Tribunal que estarà format per tres persones del PDI: el president, el secretari i el vocal.

El secretari del Tribunal serà el director/a de TFG. Específicament, el tribunal d'avaluació valorarà els següents aspectes: la correlació entre la proposta i el resultat, la consolidació de coneixements, la integració multidisciplinària, l'aportació de nous coneixements, la qualitat de la memòria i la qualitat de la presentació oral i audiovisual.

Normativa del TFG del grau en Empresa, Innovació i Tecnologia

DIRECCIÓ

Director del centre universitari
Directora Grau Empresa, Innovació i Tecnologia
Coordinadora Grau Empresa, Innovació i Tecnologia
Tutora académica Grau Empresa, Innovació i Tecnologia

PROFESSORS

Sortides professionals del Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia

Amb aquest grau les opcions de carrera per a un graduat amb aquest perfil són àmplies i poden incloure una gran varietat de rols i responsabilitats en empreses, organitzacions i altres entorns innovadors. Entre les principals sortides professionals destaquen:

 • Director general
 • Emprenedor
 • Analista o consultor financer
 • Director financer o responsable de finances
 • Emprenedor o empresari
 • Gerent de projectes
 • Director d'Expansió Internacional
 • Consultor de negocis
 • Analista de dades
 • Analista de negoci
 • Director d'operacions
 • Director de departament de l'àrea de Màrqueting, RRHH, Comunicació i Vendes
 • Director d'intel·ligència de negoci

Per què estudiar el Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia?

El grau en Empresa, Innovació i Tecnologia és una de les carreres amb majors sortides professionals i amb millor ocupabilitat.

 • T'aportarà els coneixements i competències necessàries per a ser un professional versàtil amb habilitats per a resoldre problemes i dirigir eficaçment l'economia de l'empresa actual.
 • Seràs capaç de desenvolupar funcions de direcció i gestió en totes les àrees d'activitat de l'empresa i en qualsevol àmbit d'acció.
 • Euncet Business School ofereix una formació acadèmica sòlida d'orientació pràctica i professional i orientada al món laboral: seminaris, masterclasses, workshops, simuladors de negoci i tutories.
 • El sistema d'esments permet a l'estudiant aprofundir en els aspectes d'una de les següents àrees: Finances, Emprenedoria o Analítica de Negoci. D'aquesta manera, l'estudiant obté un ampli coneixement.
 • Podràs realitzar estades acadèmiques en universitats estrangeres a través d'un programa de mobilitat i convenis bilaterals amb universitats de tot el món.
   

Xevi Vidal

Assessor de Graus Universitaris

Si tens qualsevol dubte o consulta, estaré encantat de poder ajudar-te