Avís legal

Identitat del responsable: EUNCET FORMACIÓ SL
Nom del domini: www.euncet.com
Nombre comercial: EUNCET FORMACIÓ SL
NIF/CIF: B65701542
Dirección: EUNCET FORMACIÓN SL. Camí del Mes Rubial, 1, 08225, Barcelona
Correu electrònic: datos@euncet.com

Inscrita en el Registre Mercantil

EUNCET FORMACIÓ SL assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris. 

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). 
 

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d'Internet de EUNCET FORMACIÓ SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de EUNCET FORMACIÓ SL o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de EUNCET FORMACIÓ SL.

Renuncia i limitació de la responsabilitat

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.euncet.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a EUNCET FORMACIÓ SL, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a EUNCET FORMACIÓ SL o a tercers. 

EUNCET FORMACIÓ SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de EUNCET FORMACIÓ SL. 

Amb els límits establerts en la llei, EUNCET FORMACIÓ SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de EUNCET FORMACIÓ SL estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. 
 

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial


L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, dissenys, imatges, codis font utilitzat per a la seva programació, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de EUNCET FORMACIÓ SL. 

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de EUNCET FORMACIÓ SL i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de EUNCET FORMACIÓ SL. 

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per a EUNCET FORMACIÓ SL En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats. 

Els signes distintius (marques, noms comercials) de EUNCET FORMACIÓ SL estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de EUNCET FORMACIÓ SL. 

EUNCET FORMACIÓ SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, EUNCET FORMACIÓ SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. EUNCET FORMACIÓ SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web. 

EUNCET FORMACIÓ SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts. 

 

Normes de comportament del bloc

Si vols participar en els nostres blocs, hauràs d'acceptar aquestes regles: 

  1. Responsabilitat de l'usuari. En participar en els blocs de la web ets l'únic responsable dels missatges que difonguis a través d'aquells, garantint a EUNCET FORMACIÓ SL la total indemnitat enfront de qualsevol reclamació que pogués plantejar-se-li per tals conceptes.

En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l'usuari garanteix que és el seu propietari o compta amb l'autorització del propietari per a difondre'l en els blocs. I s'eximeix a EUNCET FORMACIÓ SL de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per tals conceptes. 

  1. L'usuari deurà, abans de publicar un missatge, triar el blog apropiat. Aquells missatges que no s'ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d'ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s'ajusti al normal desenvolupament dels temes dels blocs. 

  1. L'usuari haurà de respectar a la resta d'usuaris. L'usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs. 

  1. EUNCET FORMACIÓ SL es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blocs de la web conforme als termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l'usuari cap mena de compensació. 

  1. EUNCET FORMACIÓ SL no és responsable del publicat en els blocs de la web, ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en aquests. Correspon a l'usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut. 

  1. EUNCET FORMACIÓ SL no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre-ho o eliminar-ho de la web sense previ avís, en qualsevol moment. 

  1. En el cas que un usuari pugui veure's afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d'altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de EUNCET FORMACIÓ SL a través del correu electrònic datos@euncet.com, indicant en la referència de l'assumpte “moderació de blocs”, perquè EUNCET FORMACIÓ SL pugui moderar o eliminar els mateixos. 

  1. L'usuari mantindrà indemne a EUNCET FORMACIÓ SL enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-la-hi pels missatges que l'usuari hagi difós en els blocs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l'usuari dels blocs de la web.