Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes (CTEF)

Detalls del programa

Inici: Setembre 2024

Durada: 4 anys

Modalitat Presencial: 9:30 a 13:30 h

Campus: Barcelona Can Dragó

Idioma: Català, Castellà, Inglés

Crèdits: 240 ECTS

El nostre Grau CTEF és el primer i únic grau que t'acosta a l'esport des de la innovació i la tecnologia, resolent les necessitats actuals que tenen els grans clubs, els esportistes professionals o les diferents marques especialitzades en equipament esportiu.

La indústria esportiva serà un dels sectors que més canvis experimentarà en els pròxims anys, a causa dels avanços tecnològics que permetran millorar el rendiment esportiu, tant a nivell professional com eventual.

Es preveu que el sector esportiu i del fitnes sigui un dels quals més creixi en les pròximes dècades. Això implica l'increment de llocs de treball i, parcialment, l'aparició de noves professions vinculades a la indústria esportiva com la figura d'experts d'aquest nou context. Professionals que entenguin exactament com relacionar de la millor forma tecnologies ja existents aplicades en l'esport, o la capacitat de crear tecnologies completament noves per a noves aplicacions.

És per això que en el nostre grau combinem tots dos lideratges mundials, esport i tecnologies, i et preparem per a ser un especialista en tecnologies i gestió esportiva, perquè els nostres titulats/as en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic són reconeguts com a experts a nivell internacional. 

Graduat/ada en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Branca de coneixement:

Enginyeria i Arquitectura

Plazas de nuevo ingreso:

80 places

Nota de tall 1a assig. PAU/CFGS 2021:

5,000

Preu crèdit:

125 €

Precio primer curso:

7.500 € 

PROGRAMA DEL GRAU EN CTEF

El Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic de Euncet Business School és l'únic grau a Espanya i Catalunya que combina ciències aplicades, tecnologia, esport i management. 

Aquesta carrera universitària esportiva està enfocada en 4 àrees principals: Ciències, l'estudiant treballarà tot el que té a veure amb física, fisiologia, anatomia, estadística i matemàtiques; tecnologia aplicada, totes aquelles assignatures relacionades amb informàtica, programació, R+D+I, disseny i enginyeria de productes; management, es formarà en dret esportiu, finances, recursos humans, màrqueting, comercialització, lideratge, gestió d'empreses i emprenedoria; i, finalment, esport, totes les matèries estan aplicades a l'esport i es combinen amb algunes activitats físiques. Els estudiants podran especialitzar-se en altres àrees com el wellness i la nutrició en l'últim curs del grau.  

El grau en CTEF té més sortides professionals que qualsevol altre grau en esport ja que prepara als estudiants per a un aprenentatge 360. El grau està enfocat a formar a professionals en ciències de l'esport, serveis esportius, tecnologia de l'esport i avanços tecnològics, entrenador esportiu, activitats físiques i esdeveniments esportius. L'estudiant podrà planificar, desenvolupar i avaluar el rendiment de qualsevol esportista, fins i tot d'Alt Rendiment, dirigir i gestionar pavellons i clubs esportius, dissenyar roba esportiva i altres gadgets esportius com a rellotges, càmeres de vídeo, etc. A continuació, trobaràs tots els detalls referents al grau, el seu pla d'estudis, professorat, assignatures, calendaris i molt més.

Distribució de crèdits

El pla d'estudis del Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic de Euncet Business School té una durada de 4 anys i no requereix de proves d'accés ni proves d'aptitud personal com a requisit d'admissió. Els estudiants combinaran estudis teòrics i pràctics en matèries com a ciències aplicades, tecnologia en l'esport i management fins a obtenir el títol de grau universitari.

A continuació, trobaràs el pla d'estudis d'una de les carreres amb majors sortides professionals en l'àmbit esportiu.

 

Tipus de matèriaECTS
Obligatòries210
Optatives18
Treball de Fi de Grau12
Total240
ASSIGNATURAECTS
Anatomia6,00
Optatives18,00
Fisiologia6,00
Pràctiques Externes12,00
Total42
ASSIGNATURAECTS
Empresa6,00
Recursos Financers6,00
Pràctiques Externes12,00
Comunicació6,00
Recursos Humans6,00
Total36
ASSIGNATURAECTS
Recursos Financers6,00
Pràctiques Externes12,00
Empresa6,00
Recursos Humans6,00
Total30

 

ASSIGNATURAECTS
Fisiologia6,00
Anatomia6,00
Optatives18,00
Pràctiques Externes12,00
Total42

 

ASSIGNATURAECTS
Recursos Financers6,00
Pràctiques Externes12,00
Total18

 

ASSIGNATURAECTS
Optatives18,00
Pràctiques Externes12,00
Total30

 

ASSIGNATURAECTS
Pràctiques Externes12,00
Recursos Financers6,00
Total18

 

ASSIGNATURAECTS
Pràctiques Externes12,00
Comercialització de Productes i Serveis Esportius6,00
Màrqueting Aplicat a l’Esport6,00
Total24

 

ASSIGNATURAECTS
Màrqueting Aplicat a l’Esport6,00
Comercialització de Productes i Serveis Esportius6,00
Pràctiques Externes12,00
Recursos Financers6,00
Total30

 

ASSIGNATURA

ECTS

Empresa

6,00

Recursos Financers

6,00

Pràctiques Externes

12,00

Comunicació

6,00

Màrqueting Aplicat a l’Esport

6,00

Total36

 

PRIMER QUADRIMESTRE 
Guía docentTipus
Física IFB
InformàticaFB
AnatomiaOB
Disseny GràficFB
MatemàtiquesFB
SEGON QUADRIMESTRE 
Guía docentTipus
Física IIFB
Tecnologia Aplicada al Condicionament FísicOB
EstadísticaFB
DretFB
FisiologiaOB
PRIMER QUADRIMESTRE 
Guía docentTipus
R+D+I en l’EsportOB
Màrqueting Aplicat a l'EsportOB
Gestió de Centres de FitnesOB
Data Science: Programació i Anàlisi de DadesOP
Organització d'Esdeveniments EsportiusOP
SEGON QUADRIMESTRE 
Guía docentTipus
Tecnologies d'Impressió 3D Aplicades a l'EsportOP
Pràctiques ProfessionalsOB
TFGPR
ASSIGNATURES OPTATIVESTipusASSIGNATURES OPTATIVESTipus
Data Science: Programació i Anàlisi de DadesOPNutricióOP
Organització d'Esdeveniments EsportiusOPActivitats jugadesOP
Tecnologies d'Impressió 3D Aplicades a l'EsportOPActivitats físiques amb suport musicalOP
Cinesiologia i motricitat humanaOPActivitats físiques en el medi naturalOP
WellnessOPEsportsOP

 

Horaris

Curs Acadèmic 2023-24

Primer Quadrimestre

Segon Quadrimestre

Normativa TFG del grau en CTEF

El TFG podrà contemplar diferents modalitats, tant experimentals com acadèmiques en tots els seus vessants, segons els diferents aspectes relacionats amb la titulació.

El contingut del TFG correspondrà a un dels següents tipus:

 • Treball experimental o aplicat relacionat amb els continguts propis de la titulació, que podran desenvolupar-se en organitzacions o empreses. En tot cas, s'ha d'acreditar l'interès de la institució per a col·laborar en el TFG.
 • Treball de revisió i recerca bibliogràfica centrat en diferents camps relacionats amb els estudis i relacionat amb línies de recerca i recerca desenvolupades per Euncet.
 • Treball aplicat i transversal, de caràcter multidisciplinari i professional, que es desenvoluparà sobre una institució ja existent o de nova creació.
 • Altres treballs no ajustats a les modalitats anteriors i que la Comissió de TFG consideri pertinent la seva execució.
 • Els temes del TFG seran proposats pels professors que imparteixen docència en la titulació, per la Direcció de l'Àrea de Recerca de l'Escola i / o per la Direcció Acadèmica de l'Escola quan la temàtica a desenvolupar sigui d'interès. Si es considera, els estudiants també podran proposar temes a la Comissió de TFG de Euncet, als quals necessàriament hauran d'acompanyar un informe de viabilitat de la iniciativa.

DIRECCIÓ

Director del centre universitari
Director del Grau en CTEF
Coordinadora del Grau en CTEF
Tutora Académica del Grado en CTEF

PROFESSORS

Sortides professionals del Grau en CTEF

Les sortides professionals del Grau en Ciències i Tecnologies aplicades a l'Esport i al Fitnes són les següents:

 • Especialista en "Strength & Conditioning" en Centres, Clubs i Entitats Esportives
 • Responsable del Departament "Sports Science & Performance" en Centres, Clubs i Entitats Esportives
 • Responsable del Departament "Data Analysis & Scouting" en Centres, Clubs i Entitats Esportives
 • Responsable del Desenvolupament i Implementació de "Sports Technology" en Centres, Clubs i Entitats Esportives
 • Product Manager en empreses de l'àmbit esportiu i la preparació física
 • Disseny de productes i serveis esportius
 • Comercialització de productes i serveis esportius
 • Direcció, coordinació i implementació d'unitats de negoci en l'àmbit esportiu i la preparació física
 • Gestió de l'esport: clubs, federacions, ajuntaments...
 • Direcció d'instal·lacions esportives
 • Desenvolupament de projectes de recerca i innovació científic-tecnològic en l'àmbit esportiu i la preparació física.
 • Creació i lideratge d'empreses i projectes aplicats a l'esport i la preparació física
 • Disseny i creació d'Apps aplicades a l'esport i la preparació física

Per què estudiar el Grau en CTEF?

 • Perquè desenvolupem els perfils professionals que millor s'adapten a l'evolució tecnològica del mercat professional de l'esport.
 • Perquè apliquem la tecnologia a totes les àrees de l'esport i desenvolupem eines per a crear productes i serveis esportius.
 • Perquè els nostres estudiants adquireixen els coneixements pràctics i teòrics en espais combinats: laboratoris, seminaris, aules d'informàtica i multimèdia, instal·lacions esportives de primer nivell...
 • Perquè comptem amb una àmplia xarxa d'entitats esportives, tecnològiques i formatives on els nostres estudiants poden realitzar les pràctiques obligatòries i els graduats poden treballar.
 • Perquè treballem en el desenvolupament de competències professionals vinculades a les activitats relacionades amb l'esport i la tecnologia, en el desenvolupament de productes, serveis, i organitzacions, a nivell local i internacional.

Xevi Vidal

Assessor de Graus Universitaris

Qualsevol dubte o aclariment estaré encantat a poder ajudar-te.