Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes (CTEF)

 • Horari

  9 a 14 h @ 15 a 19 h

 • Modalitat Presencial
 • Inici

  Setembre 2023

 • Duració

  4 anys


GRAU EN CTEF (GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES APLICADES A L’ESPORT I AL FITNES)

El nostre grau en CTEF és el primer i únic grau que t'apropa a l'esport des de la innovació i la tecnologia, resolent les necessitats actuals que tenen els grans clubs, els esportistes professionals o les diferents marques especialitzades en equipament esportiu.

La indústria esportiva serà un dels sectors que més canvis experimentarà en els pròxims anys, a causa dels avenços tecnològics que permeten millorar el rendiment esportiu, tant a nivell professional com ocasional.

Es preveu que el sector esportiu i del fitnes sigui un dels que més creixi en les pròximes dècades. Això implica l'increment de llocs de treball i, parcialment, l'aparició de noves professions vinculades a la indústria esportiva com la figura d'experts d'aquest nou context. Professionals que entenguin exactament com relacionar de la millor forma tecnologies ja existents aplicades en l'esport, o la capacitat de crear tecnologies completament noves per a noves aplicacions.

És per això que en el nostre grau combinem tots dos lideratges mundials: esport i tecnologies, i et preparem per a ser un especialista en tecnologies i gestió esportiva, perquè els nostres titulats/des en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes són reconeguts com a experts a nivell internacional. 

Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes per la UPC

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

icon-play

GRAU EN CTEF

Graduat/ada en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes per la Universitat Politècnica de Catalunya

Branca de coneixement:

Enginyeria i Arquitectura

Places de nou accés:

80

Codi de preinscripció:

31095

Nota de tall PAU/CFGS 2021:

5,000

Preu crèdit:

125 €

Preu primer curs:

7.500 €

SORTIDES PROFESSIONALS DEL GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES APLICADES A L’ESPORT AL FITNES (CTEF)

 • Especialista en "Strength & Conditioning" en centres, clubs i entitats esportives
 • Responsable del departament "Sports Science & Performance" en centres, clubs i entitats esportives
 • Responsable del departament "Data Analysis & Scouting" en centres, clubs i entitats esportives
 • Responsable del Desenvolupament i Implementació de "Sports Technology" en centres, clubs i entitats esportives
 • Product Manager en empreses de l'àmbit esportiu i la preparació física
 • Disseny de productes i serveis esportius
 • Comercialització de productes i serveis esportius
 • Direcció, coordinació i implementació d'unitats de negoci en l'àmbit esportiu i la preparació física
 • Gestió de l'esport: clubs, federacions, ajuntaments...
 • Direcció d'instal·lacions esportives
 • Desenvolupament de projectes de recerca i innovació científic-tecnològic en l'àmbit esportiu i la preparació física
 • Creació i lideratge d'empreses i projectes aplicats a l'esport i la preparació física
 • Disseny i creació d'Apps aplicades a l'esport i a la preparació física

PER QUÈ ESTUDIAR EL GRAU DE CTEF A L’EUNCET BUSINESS SCHOOL?

 • Perquè desenvolupem els perfils professionals que millor s'adapten a l'evolució tecnològica del mercat professional de l'esport.

 • Perquè apliquem la tecnologia a totes les àrees de l'esport i desenvolupem eines per a crear productes i serveis esportius.

 • Perquè els nostres estudiants adquireixen els coneixements pràctics i teòrics en espais combinats: laboratoris, seminaris, aules d'informàtica i multimèdia, instal·lacions esportives de primer nivell…

 • Perquè comptem amb una àmplia xarxa d'entitats esportives, tecnològiques i formatives on els nostres estudiants poden realitzar les pràctiques obligatòries i els graduats poden treballar.

 • Perquè treballem en el desenvolupament de competències professionals vinculades a les activitats relacionades amb l'esport i la tecnologia, en el desenvolupament de productes, serveis, i organitzacions, a nivell local i internacional.

PROGRAMA DEL GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES APLICADES A L’ESPORT I AL FITNES (CTEF)

 

El grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes de l’Euncet Business School és l'únic grau a Espanya i Catalunya que combina ciències aplicades, tecnologia, esport i management. Aquesta carrera universitària esportiva està enfocada en 4 àrees principals:

 1. Ciències a l’Esport, l'estudiant treballarà tot el que té a veure amb física, fisiologia, anatomia, estadística i matemàtiques.
 2. Tecnologia aplicada al fitnes, totes aquelles assignatures relacionades amb informàtica, programació, R+D+I, disseny i enginyeria de productes.
 3. Management, es formarà en dret esportiu, finances, recursos humans, màrqueting, comercialització, lideratge, gestió d'empreses i emprenedoria.
 4. I, finalment, esport, totes les matèries estan aplicades a l'esport i es combinen amb algunes activitats físiques. Els estudiants podran especialitzar-se en altres àrees com el wellness i la nutrició en l'últim curs del grau.

El grau en CTEF té més sortides professionals que qualsevol altre grau en esport ja que prepara als estudiants per a un aprenentatge 360. El grau està enfocat per a formar a professionals en ciències de l'esport, serveis esportius, tecnologia de l'esport i avenços tecnològics, entrenador esportiu, activitats físiques i esdeveniments esportius.

L'estudiant podrà planificar, desenvolupar i avaluar el rendiment de qualsevol esportista, fins i tot d'Alt Rendiment, dirigir i gestionar pavellons i clubs esportius, dissenyar roba esportiva i altres gadgets esportius com a rellotges, càmeres de vídeo, etc.

A continuació, trobaràs tots els detalls referents al grau, el seu pla d'estudis, professorat, assignatures, calendaris i molt més.

PLA D’ESTUDIS

Distribució de crèdits del grau en CTEF

El pla d'estudis del grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes de l’Euncet Business School té una durada de 4 anys i no requereix de proves d'accés ni proves d'aptitud personal com a requisit d'admissió

Els estudiants combinaran estudis teòrics i pràctics en matèries com a ciències aplicades, tecnologia en l'esport i management fins a obtenir el títol de grau universitari.

A continuació, trobaràs el pla d'estudis d'una de les carreres amb majors sortides professionals en l'àmbit esportiu.

 

TIPUS DE MATÈRIA ECTS
Obligatòries 210
Optatives 18
Treball de Fi de Grau 12
Total 240

Idioma d’impartició

IDIOMA
Català/ Castellà/ Anglès

Convalidacions CFGS

Condicionament Físic (LOE) - Activitats Físiques i Esportives

ASSIGNATURA ECTS
Anatomia 6,00
Optatives 18,00
Fisiologia 6,00
Pràctiques Externes 12,00
Total 42

Administració i Finances (LOE) - Administració i Gestió / Administració

ASSIGNATURA ECTS
Empresa 6,00
Recursos Financers 6,00
Pràctiques Externes 12,00
Comunicació 6,00
Recursos Humans 6,00
Total 36

Administració i Finances (LOGSE) - Administració i Gestió / Administració

ASSIGNATURA ECTS
Recursos Financers 6,00
Pràctiques Externes 12,00
Empresa 6,00
Recursos Humans 6,00
Total 30

 

Animació d’Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) - Activitats Físiques i Esportives

ASSIGNATURA ECTS
Fisiologia 6,00
Anatomia 6,00
Optatives 18,00
Pràctiques Externes 12,00
Total 42

 

Comerç Internacional (LOE) - Comerç i Màrqueting

ASSIGNATURA ECTS
Recursos Financers 6,00
Pràctiques Externes 12,00
Total 18

 

Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE) - Activitats Físiques i Esportives

ASSIGNATURA ECTS
Optatives 18,00
Pràctiques Externes 12,00
Total 30

 

Comerç Internacional (LOGSE) - Comerç i Màrqueting

ASSIGNATURA ECTS
Pràctiques Externes 12,00
Recursos Financers 6,00
Total 18

 

Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) - Comerç i Màrqueting

ASSIGNATURA ECTS
Pràctiques Externes 12,00
Comercialització de Productes i Serveis Esportius 6,00
Màrqueting Aplicat a l’Esport 6,00
Total 24

 

Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) Comerç i Màrqueting

ASSIGNATURA ECTS
Màrqueting Aplicat a l’Esport 6,00
Comercialització de Productes i Serveis Esportius 6,00
Pràctiques Externes 12,00
Recursos Financers 6,00
Total 30

 

Màrqueting i Publicitat (LOE) - Comerç i Màrqueting

ASSIGNATURA ECTS
Empresa 6,00
Recursos Financers 6,00
Pràctiques Externes 12,00
Comunicació 6,00
Màrqueting Aplicat a l’Esport 6,00
Total 36

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS

Quadre de relació entre activitats i reconeixement de crèdits d’optativitat dels graus

T'oferim la possibilitat d'obtenir crèdits ECTS, fent activitats d'extensió universitària al pla d'estudis dels graus universitaris. Aquests crèdits s'incorporen a l'expedient com a crèdits optatius i els podeu obtenir participant en activitats:

 • Esportives.
 • De mobilitat.
 • Culturals.

Podeu trobar aquí el quadre de relació entre les activitats que reconeixen crèdits ECTS i el nombre de crèdits que podeu obtenir (es poden reconèixer activitats a partir de 0,5 ECTS, cosa que equival a una dedicació de 15 hores). En total, es pot reconèixer un màxim de 6 crèdits ECTS al llarg de tota la titulació.

Assignatures del grau en CTEF

Calendaris i horaris

Calendaris

Calendari Acadèmic Curs 2023-24

Horaris

Curs Acadèmic 2023-24

Primer Quadrimestre

Segon Quadrimestre

Temporalització

Any acadèmic 2022-23

Treball de Fi de Grau del grau en CTEF

Normativa TFG del grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes

El TFG podrà contemplar diferents modalitats, tant experimentals com acadèmiques en tots els seus vessants, segons els diferents aspectes relacionats amb la titulació.

El contingut del TFG correspondrà a un dels segons tipus:

 • Treball experimental o aplicat relacionat amb els continguts propis de la titulació, que poden desenvolupar-se en les organitzacions o a les empreses. En tot cas, s’ha d’acreditar l'interès de la institució per col·laborar en el TFG.
 • Treball de revisió i recerca bibliogràfica centrat en els diferents camps relacionats amb els estudis i relacionat amb les línies de recerca i recerca desenvolupades per l’Euncet Business School.
 • Treball aplicat i transversal, de caràcter multidisciplinari i professional, que es desenvoluparà al voltant d’una institució ja existent o de nova creació.
 • Altres treballs no ajustats a les modalitats anteriors i que la Comissió de TFG consideri pertinent la seva execució.
 • Els temes del TFG seran proposats pels professors que imparteixen docència en la titulació, per la direcció de l'Àrea de Recerca de l'Escola i / o per la direcció Acadèmica de l'Escola quan la temàtica a desenvolupar sigui d'interès. Si es considera, els estudiants també podran proposar temes a la Comissió de TFG de l’Euncet, als quals necessàriament hauran d'acompanyar un informe de viabilitat de la iniciativa.

Professors

Direcció

 • Dr. Carles Bonet Reves
 • Director del centre universitari
 • Correu electrònic
 • Dr. Jordi Falgueras Saballs
 • Director Grau CTEF
 • Correu electrònic
 • Dra. Judith Medina
 • Coordinadora Grau CTEF
 • Correu electrònic
 • Marta Roma Rodriguez
 • Tutora Académica Grau CTEF
 • Correu electrònic

Professors

 • Dr. Oscar Coduras Martínez
 • Correu electrònic
 • Dr. Abraham De La Rosa
 • Correu electrònic
 • Dr. Jordi Falgueras Saballs
 • Correu electrònic
 • Dr. Jorge García Bastida
 • Correu electrònic
 • Dr. David Martín Martínez
 • Correu electrònic
 • Dra. Mª Paola Mastrantonio Ramos
 • Correu electrònic
 • Dra. Judith Medina
 • Correu electrònic
 • Dr. Javier Panadero Martínez
 • Correu electrònic
 • Dra. Carla Pérez-Chirinos Buxadé
 • Correu electrònic
 • Dra. Mireia Puig Poch
 • Correu electrònic
 • Dra. Núria Salán
 • Correu electrònic
 • Dr. Jairo Vázquez Guerrero
 • Correu electrònic
 • José Luis Beltrán
 • Correu electrònic
 • Jordi Bertran Moreno
 • Correu electrònic
 • Ray G. Butler
 • Correu electrònic
 • Iñaki Cabrera Hernández
 • Correu electrònic
 • Jordi Costa
 • Correu electrònic
 • Toni Garcia Alcaraz
 • Correu electrònic
 • Josep Maria Garcia Sala
 • Marc Guitart Trench
 • Correu electrònic
 • Juan-Andrés Hernando López
 • Correu electrònic
 • Toni Llop Padilla
 • Correu electrònic
 • Jordi Magallón
 • Correu electrònic
 • Vicente Marquès
 • Correu electrònic
 • Carlos Martín Sebastian
 • Correu electrònic
 • Andreu Martinez Maeso
 • Correu electrònic
 • Adriana Mas Cucurell
 • Correu electrònic
 • Jesús Oliver Ferrer
 • Correu electrònic
 • Antoni Paz Lostes
 • Correu electrònic
 • Anna Pruna
 • Correu electrònic
 • Albert Quingles Blasi
 • Marcos Reinado
 • Correu electrònic
 • Laura Rey
 • Correu electrònic
 • Oriol Ricart
 • Correu electrònic
 • Xavier Riera Sitges
 • Correu electrònic
 • Esteban Roca Pallàs
 • Correu electrònic
 • Rubén Saavedra Pascual
 • Correu electrònic
 • Anna Sans
 • Correu electrònic
 • Raül Valls Serra
 • Correu electrònic
 • Stephan Van Uijtregt
 • Correu electrònic

ELS NOSTRES ALUMNES OPINEN