ÀREES DE CONEIXEMENT

Cursos en Direcció d’Operacions i SCM

EUNCET BUSINESS SCHOOL

Cursos especialitzats en direcció d'operacions i SCM: graus, postgraus i màster

Les formacions especialitzades en direcció d'operacions i supply chain management (SCM) cada vegada són més demandades. La gestió d'operacions requereix de professionals capaços d'incorporar la logística 4.0 a la cadena de subministrament amb la qual satisfer les necessitats dels clients que està comportant la quarta revolució industrial.

Formació en Direcció d'Operacions i SCM

La logística, sempre ha estat un dels departaments que més ha contribuït en la competitivitat de les empreses. Els entorns inestables i canviants estan dificultant la gestió de les àrees d'operacions. A això, se li ha de sumar l'impacte que ha suposat la revolució tecnològica i la irrupció de l'e-commerce.

Les companyies han de ser conscients de la importància que té integrar eficaçment la cadena de subministrament i logística. Amb la seva implementació, les organitzacions poden reduir els costos operatius entre un 20% i un 30%. Ara bé, els nous reptes i desafiaments als quals s'enfronten les companyies estan evidenciant les febleses que presenta la gestió de la cadena logística.

Davant aquests contextos inestables i volàtils, les empreses requereixen de professionals capacitats per a fer front als reptes i aprofitar les oportunitats que es presenten.

Supply Chain Management: SCM, què és i per a què serveix

La cadena de subministrament o supply chain consisteix en la gestió del producte o servei des de la planificació fins al seu consum. És a dir, abasta tots els passos, incloent la pròpia logística. Aquest procés inclou tant a individus, activitats, recursos, tecnologia i organitzacions. I té com a objectiu aportar un avantatge competitiu substancial a la companyia en la qual opera a través de l'optimització dels recursos involucrats en la cadena de distribució de la companyia.

El context actual, altament digitalitzat, obliga a què els professionals de la cadena de subministrament, és a dir, els supply chain manager, siguin els encarregats d'incorporar nous sistemes que agilitin els processos logístics.

Les noves exigències fan que les companyies hagin de respondre a les necessitats dels consumidors d'una forma eficient i sostenible. Això suposa un gran repte i desafiament en l'àrea logística ja que cada vegada és més difícil trobar estratègies que assegurin un equilibri entre cost, servei i qualitat.

La transformació digital, ha passat de ser una necessitat a llarg termini a una obligació per al present. Les operacions estan evolucionant cap a ecosistemes intel·ligents. Això està comportant que els processos, fluxos i capacitats de les organitzacions hagin d'adaptar-s’hi en el menor temps possible si aspiren a ser competitius en els mercats en els quals operen.

Direcció d'operacions a empreses: administració i logística

La direcció d'Operacions (DO) és una de les àrees funcionals de qualsevol negoci. Com la resta d'àrees que operen en una empresa, les operacions també s'han vist afectades després de l'impacte del context inestable actual.

A més, la globalització de les últimes dècades i la revolució tecnològica ha fet que les organitzacions hagin hagut de transformar els processos a aquestes noves realitats.

L'àrea d'operacions s'encarrega d'implementar els objectius estratègics de l'empresa. Per a això, ha de gestionar els recursos necessaris per a desenvolupar, produir i distribuir béns i serveis que compleixin amb les necessitats dels clients.

Entre les principals tasques del departament d'adreça d'Operacions destaca la planificació, l'aprovisionament, l'execució, el lliurament i les devolucions. En funció del resultat d'aquestes activitats es determinarà la capacitat de resposta del negoci.

El director d'operacions és la persona encarregada de liderar les operacions de la companyia i gestionar els recursos per a assegurar una eficient implementació dels plans de negoci.

Un dels majors desafiaments per als centres de producció i operacions en l'empresa és la incipient transformació digital. L'aparició dels e-commerce i la logística 4.0 està transformant els processos que conformen la cadena de distribució del negoci.

Funcions elementals del SCM i la direcció d'operacions

L'administració de la cadena de subministrament (SCM) i la direcció d'operacions són els encarregats de rendibilitzar al màxim el funcionament de la xarxa de subministrament. És a dir, han d'aconseguir l'equilibri entre beneficis i els costos derivats del magatzematge i distribució dels productes. Amb això, s'aconsegueix optimitzar la gestió d'estocs.

Per a això, han d'anticipar-se i calcular l'equilibri entre oferta i demanda dels productes oferts per l'empresa. Qualsevol desequilibri entre aquests elements pot comportar grans pèrdues per a la companyia.

Per a poder oferir preus competitius, és imprescindible optimitzar els costos de les matèries primeres i el seu emmagatzematge per a no malgastar en recursos d'inventari. L'equilibri entre tots aquests elements serà una constant en el seu dia a dia.

A més d'assegurar una major eficiència, qualitat i nivell de servei, la SCM també ha de fer seguiments de les activitats de l'empresa. L'automatització d'alguns processos permet monitoritzar a temps real el lliurament de subministraments i terminis de producció, entre altres activitats.

Amb aquestes innovacions s'aconsegueix una millor presa de decisions gràcies a l'agilitat que aporta disposar d'aquesta mena d'informacions. La correcta implementació d'aquestes eines i processos farà més competitiva i eficient a l'empresa, per la qual cosa es guanyarà una major quota de mercat.

Una altra de les funcions principals del SCM és identificar tendències de compra per a disposar dels productes que millor satisfacin les necessitats dels clients. També és la persona encarregada de crear un sistema que garanteixi el lliurament de productes a temps i en perfectes condicions.