ÀREES DE CONEIXEMENT

Cursos de Finances i Comptabilitat, Àrea Clau de les Empreses

EUNCET BUSINESS SCHOOL

Avantatges d'estudiar Finances i Comptabilitat

El departament financer requereix d'un gran coneixement econòmic i una gran capacitat analítica i d'interpretació dels valors. Cursar estudis sobre finances i comptabilitat pot ajudar a potenciar aquestes habilitats i a aprendre noves tècniques i recursos per a no caure en els errors comptables més comuns.

Davant temps incerts i inestables, és important l'agilitat en la presa de decisions, i aquesta només es pot dur a terme tenint la informació adequada en el moment adequat.

Amb les formacions en finances i comptabilitat es pot obtenir una visió integral aplicable als mercats financers, així com de l'activitat econòmica en finances públiques i/o finances personals.

El món de la comptabilitat opera amb instruments financers que cal conèixer i dominar. Només a partir de l'anàlisi i la interpretació de la informació financera es podrà planificar els objectius a llarg, mitjà i curt termini. També ajuda a entendre com planificar, analitzar i controlar els pressupostos, així com veure com es poden definir els costos de venda, administratius, financers i de producció.

Si t'agradaria aspirar a un dels llocs de treball més demandats en l'actualitat, et presentem la nostra oferta formativa sobre finances i comptabilitat amb la qual podràs millorar els teus coneixements financers:

Funcions del departament financer

Els departaments administratiu-financers o de comptabilitat de les empreses són una de les àrees principals per a qualsevol negoci. En contextos incerts i inestables, és fonamental conèixer la situació econòmica del negoci, i analitzar els mercats financers per a poder extreure conclusions i prendre decisions que afavoreixin a l'activitat econòmica de l'organització.

Per a un departament financer és important actualitzar de manera regular els llibres comptables. Les empreses han de prendre decisions tenint en compte el seu estat financer i la situació del mercat en la qual es troben. És primordial analitzar els factors interns i externs que poden afectar l'organització, amb la finalitat de minimitzar els riscos en la presa de decisions estratègiques.

Per què estudiar Finances i Comptabilitat?

El departament de finances i comptabilitat té com a màxima vetllar per la viabilitat econòmica del negoci. Per això, controla, gestiona i optimitza els ingressos i les despeses per tal de fer créixer el valor de l'empresa. Tenir una bona administració i control de les finances permet gestionar de manera més eficient els recursos.

La planificació i l'elaboració dels pressupostos ajuda a manejar adequadament els recursos de l'empresa per tal de maximitzar el benefici associat a l'activitat empresarial en qüestió. La comptabilitat és un element fonamental que forma part de les finances i ens ajuda a administrar les despeses i els ingressos d'una organització, per tal de visualitzar una imatge economicofinancera real en què es troba la companyia.

La importància de les finances i la comptabilitat en una empresa

Un bon control dels recursos financers es basa a avaluar quines són les millors propostes per a la presa de decisions d'inversió i finançament a menor cost.

A més a més, el departament financer elabora el model d'organització financera, és a dir, el model econòmic que s'aplicarà a l'activitat del negoci. És important que es defineixin els processos comptables. La transparència en els comptes és un dels factors més importants, per a això, s'ha de tenir un registre comptable i una anàlisi financera calendaritzada per a assegurar el tancament de l'exercici.

El control intern és una altra de les tasques que ha de dur a terme qualsevol departament financer. És clau poder detectar desviacions al més aviat possible per a evitar pèrdues, l'automatització de processos comptables pot ser de gran ajuda.

Una altra de les funcions d'aquesta àrea funcional és la de triar qui serà el responsable financer, és a dir, la màxima autoritat. La persona que ocupi aquest càrrec serà l'encarregada de decidir la gestió econòmica dins del departament, per la qual cosa les seves accions tindran repercussió directa sobre l'empresa.

Finalment, conèixer el mercat és una altra de les activitats que ha de dur a terme el departament de finances. Estar al corrent dels tipus de canvi, tipus d'interès i inflació, així com tota la informació economicofinancera rellevant pot ajudar al desenvolupament de l'activitat financera i econòmica de l'empresa.

La gestió actual de les organitzacions fa que la direcció financera adquireixi un sentit diferent. Els canvis constants, la velocitat d'aquests, les noves tendències i, sobretot, la globalització dels mercats financers, comporten a una imprescindible planificació i anàlisi financera de les organitzacions.

Per això, donat en el mercat en el qual ens trobem, hi ha una necessitat real d'adquirir coneixements pràctics que ens permeti una eficient presa de decisions.