Màster en Administració i Direcció d'Empreses - Especialitat Direcció Estratègica

Detalls del programa

Inici: 17/09/2024

Durada: 8 mesos

Modalitat Semipresencial: De dimarts a dijous de 17 a 20 h

Campus: Barcelona Can Dragó

Idioma: Castellà, Anglès

Crèdits: 60

El Màster en Administració i Direcció d'Empreses especialitat Direcció Estratègica és un programa que brinda una concepció total de l'empresa, del funcionament de la seva organització i de la presa de decisions des de la perspectiva gerencial, a través d'una visió integradora de totes les àrees funcionals, implementant estratègies i polítiques adequades a cada situació per a aconseguir amb èxit els objectius corporatius.

El Màster en Administració i Direcció d'Empreses especialitat Direcció Estratègica dona resposta a les necessitats professionals de coneixement de tècniques, eines, actituds i aptituds per a l'acompliment òptim de la gestió gerencial, tant per a aquells professionals que han rebut formació prèvia en la matèria, que necessiten actualitzar i aprofundir els seus coneixements, com per a aquells no s'han format encara, dotant a l'estudiant d'habilitats que porten a afrontar correctament els processos de presa de decisions i a dirigir amb èxit una organització.

Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses especialitat Direcció Estratègica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Branca de coneixement:

Ciències socials i juridícas

Pròxima convocatòria:

17/09/2024

Fi:

19/07/2025

Hores lectives:

225 hores lectives

Crèdits:

60 ECTS

Places de nou accés:

100

Duració:

1 any acadèmic

Idioma:

Castellà / Anglès

Preu:

14.040 € (grup castellà) / 14.400 € (grup anglès)

PROGRAMA DEL MÀSTER EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

El programa del màster en Administració i Direcció d'Empreses de l’Euncet Business School està dissenyat perquè els participants adquireixin les capacitats i les habilitats directives necessàries per a poder desenvolupar la seva carrera professional en l'activitat empresarial.

A més, aquesta titulació oficial presenta la possibilitat de realitzar pràctiques d'empresa extracurriculars, és a dir, no-obligatòries, que et permetran posar en pràctica tots els coneixements adquirits en el programa. Gràcies a la borsa d'ocupació de la nostra escola de negocis, l'estudiant adquirirà l'experiència professional que necessita per a dirigir qualsevol àrea funcional de l'empresa.

Aquest màster en gestió d'empreses i d'equips t'ajudarà a assumir noves responsabilitats que et permetran consolidar la teva carrera professional, afrontant de manera proactiva nous escenaris gràcies a les habilitats que adquiriràs per a gestionar el talent del teu equip.

El pla d'estudis del màster està dividit en tres grans eixos: enfocament generalista de la gestió, on obtindràs una visió integral de l'empresa a través de la revisió de les seves àrees; el coneixement dels punts clau de les empreses, així com el control dels resultats; i finalment, la internacionalització de les companyies en mercats canviants.

Aquesta titulació universitària està enfocada a formar els futurs líders en l'àmbit de la direcció oferint eines i recursos per a la presa de decisions estratègiques, la direcció financera i la direcció de recursos humans, entre altres. El MBA oficial et proporcionarà una visió global del mercat i et permetrà analitzar les febleses i fortaleses de la teva empresa, així com les amenaces i oportunitats que impulsin el teu negoci cap a l'èxit.

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS

El pla d'estudis del Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses està estructurat en dues quadrimestres, en una seqüència vinculada de desenvolupament que suposa la continuïtat, en el segon quadrimestre, de matèries iniciades en el primer. És el cas dels finances, el màrqueting o l'estratègia empresarial, l'aprofundiment i l'aplicació de la qual pràctica s'estudiïn en els assignatures d'emprenedoria i internacionalització i en la de control de gestió.

Per a obtenir el Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses, especialitat Direcció Estratègica, s'hauran de cursar les següents matèries:

TIPUS DE MATÈRIAECTS
Obligatòries20
Optatives25
Treball de Fi de Màster15
Total60

Complements

Els estudiants que accedeixin amb qualsevol de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat” no requeriran, amb caràcter general, cursar complements de formació.


La resta dels estudiants que accedeixin al màster amb un perfil diferent, hauran de cursar un complement formatiu:

 • Gestió Empresarial, 6 ECTS

Pla d’estudis del Màster universitari en Administració i Direcció d’Empreses

PRIMER QUADRIMESTRE

MATERIAECTS

Contexto socieconómico actual (cast./eng.)

5

Marketing y comercialización en entornos internacionales (cast./eng.)

5

Capital intelectual y gestión del talento (cast./eng.)

5

Habilidades Directivas (cast./eng.)

5
Dirección estratégica global (cast./eng.)5
Finanzas para la toma de decisiones (cast./eng.)5

SEGON QUADRIMESTRE

MATERIAECTS
Emprendimiento e Internacionalización (cast./eng.)5
Dirección de operaciones y SCM (cast./eng.)5
Control de gestión (cast./eng.)5
Trabajo de fin de máster (cast./eng.)15

CALENDARIS

Any académic 2023-24

Any acadèmic 2024-25

HORARI

Edició en castellà

Any acadèmic 2023-24 

 

Edició en anglès

Any acadèmic 2023-24 

Grup 1

Grup 2

 

Detalls de la metodologia

El procés d'aprenentatge en Euncet Business School - UPC combina un conjunt de metodologies que permeten al participant aconseguir d'una forma pràctica i innovadora les competències pròpies del perfil professional establert en el Màster i al context digital.
 

 • Sessions teòric- pràctiques: Es realitzen a l'aula física i es transmeten en streaming, registándose còpia de les mateixes perquè l'estudiant les pugui consultar tantes vegades com el pugui necessitar. El docent dedica una part de les mateixes a l'exposició dels continguts de l'assignatura i una altra a la resolució d'exercicis, anàlisis de casos pràctics o al desenvolupament de projectes.
 • Programació de les activitats formatives: L'estudiant compta amb la programació setmanal de les activitats formatives que el docent planifica i disposa en el pla docent de l'assignatura. D'aquesta manera, pot gestionar el temps personal disponible de la manera més adequada i segons el seu estil d'aprenentatge, per a aconseguir amb èxit els objectius d'aprenentatge marcats.
 • Tutories en línia:  Sessions dedicades a la resolució de dubtes sobre els conceptes teòrics i les activitats pràctiques. Seran programes de manera en línia.
 • Aprenentatge per projectes: Realització de treballs en grup per a desenvolupar i presentar tasques i projectes, resolent situacions o reptes.
 • Casos pràctics: Resolució de supòsits de problemàtiques empresarials per a experimentar l'aplicació pràctica dels continguts teòrics de les diferents assignatures.
 • Classes participatives: Les sessions lectives es duen a terme mitjançant la interacció permanent entre l'alumne i el professorat que les imparteix amb la finalitat de contrastar els conceptes tractats mitjançant l'anàlisi i debat obert amb el suport de casos pràctics reals i simulacions.
 • Masterclass: Impartides per reconeguts directors d'empreses i experts en les més avançades tècniques de gestió i desenvolupament del negoci internacional, especialistes en la Comunicació Estratègica.
 • Visites a empreses: Coneix l'operativa i la gestió organitzacional de sectors clau de l'economia catalana a través de la visita a empreses locals i multinacionals.

Requisits per a l'admissió del Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb els requisits d'admissió per al Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses.


Per a postular als màsters de Euncet Business School, l'estudiant haurà de disposar d'un títol universitari i haurà de presentar una carta de motivació que enviarà al costat de la fotocòpia del seu passaport o DNI, Curriculum vitae i Certificat de qualificacions.

El nostre comitè acadèmic, presidit pel director del màster, avaluarà el perfil i donarà una resolució a la candidatura.

En Admissió s'amplia la informació referent als requisits per a accedir al màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses.

Normativa TFM del Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses

Per a obtenir el títol de Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses per la UPC, l'estudiant ha de fer un Treball de Fi de Màster (TFM).

El TFM és una assignatura de 15 crèdits ECTS i consisteix preferentment, en l'elaboració d'un pla d'empresa o d'un pla d'internacionalització, si bé es podrà realitzar, excepcionalment, un projecte de recerca empírica sobre qualsevol de les matèries del pla d'estudis; el que inclou, no sols els coneixements, sinó les habilitats i les competències generals, transversals i específiques que es deriven dels ensenyaments del nivell de màster, de les definides pel centre universitari al qual l'escola s'adscriu, i de les matèries de les quals es compon aquest pla d'estudis.

El treball, que podrà ser realitzat en equips de fins a tres alumnes, serà tutoritzat per un professor doctor que els orientarà. Segons la normativa de TFM, l'avaluació del mateix es realitzarà de manera individual.

Per a més detalls:

Normativa del TFM del màster universitari en Administració i Direcció d’Empreses

DIRECCIÓ

Director del centre universitari
Director del Màster en Administració i Direcció d'Empreses
Coordinador del Màster en Administració i Direcció d'Empreses
Gestora acadèmica del Màster en Administració i Direcció d'Empreses

PROFESSORS

SORTIDES PROFESSIONALS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

 • Director General, Gerent General, CEO
 • Director d'Àrea Funcional
 • Analista
 • Conseller
 • Director d'Estratègia i Planificació
 • Director d'Internacionalització
 • Cap de Delegació / Sucursal
 • Cap de Projectes

Per què estudiar un Màster en Administració i Direcció d'Empreses a Euncet?
 

Enfocament generalista de la gestió
El primer quadrimestre aporta una visió integral del conjunt de l'empresa a través de l'aprenentatge dels coneixements i les tècniques aplicades en la gestió de les seves àrees i entorns més vitals. 
Creació, operacions i control
El segon el quadrimestre desplega el coneixement dels aspectes clau de la creació d'empreses, la logística i les operacions, i el control dels resultats.
Professors de prestigi
Docents de reconeguda trajectòria acadèmica i professional, vinculats al món empresarial.
Euncet Expertise
40 anys formant professionals i directius en management, innovació i noves tecnologies.
Accés al doctorat
Programa acadèmic de perfil mixt, orientat tant cap a l'aplicació en la pràctica professional com cap a la capacitació per a la recerca.
Acreditació acadèmica i reconeixement internacional
Títol oficial per la Universitat Politècnica de Catalunya i títol propi per Euncet Business School.
 

Victor Milán

Assessor de Màsters Universitaris

Si tens qualsevol dubte o consulta, estaré encantat de poder ajudar-te