MODALITAT

Formació Semipresencial

EUNCET BUSINESS SCHOOL

Graus que s'imparteixen en modalitat semipresencial

Per a facilitar les nostres formacions a les necessitats de cada estudiant, des de Euncet Business School oferim el Grau en Empresa, Innovació i Tecnologia, el Grau en Màrqueting, Innovació i Tecnologia i els dos màsters universitaris: el Màster en Administració i Direcció d'Empreses i el Màster en Tecnologies Aplicades al Màrqueting en modalitat semipresencial o blended.

En aquestes formacions universitàries els estudiants només han d'assistir a classe presencialment tres vegades a la setmana en horari de tarda, de 18 a 21.45 h. D'aquesta manera, els nostres alumnes poden conciliar l'àmbit laboral i acadèmic, aconseguint així una titulació universitària.

Modalitat semipresencial a l’Euncet Business School

Amb el Blended Learning o ensenyament semipresencial es combinen els beneficis de l'entorn online amb el presencial. Els estudiants assisteixen a classes presencials a l'aula, alhora que tenen el reforç del campus virtual i els materials multimèdia.

D'aquesta manera, les classes són més dinàmiques pel que els estudiants assimilen els coneixements ràpidament. A més a més, la presència a les aules permet als alumnes establir vincles entre ells.

L'accés a l'aula virtual és una metodologia d'aprenentatge complementària perquè els alumnes puguin recuperar sessions gravades, així com realitzar la resta de les activitats formatives al seu ritme. És un entorn que permet una actualització constant dels continguts i materials proporcionats als alumnes durant el curs. Permet fer canvis ràpids i àgils, per la qual cosa l'experiència d'usuari està en constant anàlisi. A més a més, amb la implementació de les tecnologies els estudiants disposen de e-tutoring de major qualitat. Amb aquest sistema els docents poden atendre virtualment les seves consultes i necessitats.

El sistema educatiu semipresencial és ideal perquè els alumnes tinguin major flexibilitat a l'hora de triar on estudiar i en quin moment. Amb l'ensenyament presencial els alumnes tenen més autonomia i llibertat a l'hora d'aprofundir sobre els continguts impartits pels docents. Una altra dels avantatges de la modalitat semipresencial és que el treball digital té un major protagonisme. D'aquesta manera, l'estudiant pot adequar l'estil d'aprenentatge al model d'ensenyament que millor s'adapti a les seves necessitats.

El centro en el que s'imparteix aquesta modalitat és el Campus Euncet Terrassa. Les seves instal·lacions es troben en un punt de fàcil accés i disposa dels recursos i l'equipament necessari per a afavorir l'estudi i el rendiment acadèmic.