Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Detalls del programa

Inici: Setembre 2023

Durada: 4 anys

Modalitat Presencial: De 9 a 14 h o de 15 a 19 h

Modalitat Semipresencial: 3 tardes | 18 a 21:45 h

Campus: Terrassa

Idioma: Català, Castellà, Anglès

Crèdits: 240 ECTS

En el món actual, les empreses necessiten professionals capaços de gestionar projectes i adaptar-se a entorns econòmics, sociopolítics i tecnològics complexos i canviants.

El Grau en Administració i Direcció d'Empreses de Euncet Business School està concebut per a proporcionar els coneixements i competències necessàries per a formar professionals versàtils capaços de desenvolupar funcions de direcció i gestió en totes les àrees d'activitat de les empreses en qualsevol dels seus àmbits d'actuació (financer, comercial, màrqueting i vendes, recursos humans, entre altres) en qualsevol institució pública o privada, així com en l'àmbit de l'emprenedoria.

El Grau en ADE de Euncet Business School ofereix una formació acadèmica sòlida, d'orientació pràctica i professional, molt orientada en el món empresarial.

La titulació universitària que atorga el grau en administració i direcció d'empreses prepara a l'estudiant per a poder realitzar un desenvolupament professional en l'àmbit comercial i financer. D'aquesta manera, se'ls capacita per a obtenir les competències necessàries per a identificar i anticipar les oportunitats i, poder així, prendre decisions en les diferents àrees funcionals.

En definitiva, el grau en ADE té l'objectiu de formar als estudiants perquè puguin assumir diferents tasques directives en contextos nacionals i internacionals de relacions que es troben en continu canvi.  Professionals capaços de dirigir, gestionar i organitzar una empresa tant d'àmbit públic com privat.

 

Graduat/ada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Branca de coneixement:

Ciències Socials i Jurídiques

Places de nou accés:

60 places (Presencial)

40 places (Semipresencial)

Codi de preinscripció ADE:

31001 (Presencial) 

31072 (Semipresencial)

Nota de tall 1a assig. PAU/CFGS 2021:

5,000 (Presencial)

5,000 (Semipresencial)

Preu crèdit:

105 € (Presencial)

96 € (Semipresencial)

Preu primer curs:

6.300 € (Presencial)

5.760 € (Semipresencial)

PROGRAMA DEL GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

El Grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Euncet Business School forma als seus estudiants per a ser capaços de gestionar i administrar totes les àrees funcionals d'una empresa des de l'àrea d'administració i direcció, l'àrea financera, de recursos humans, màrqueting, fins a les operacions i vendes d'una empresa.

A través de les diferents assignatures de ADE, obtindràs les eines necessàries perquè desenvolupis amb autonomia i efectivitat la direcció d'una empresa. Podràs impulsar la teva carrera professional, gràcies a la possibilitat de realitzar pràctiques externes, aplicant els coneixements teòrics i pràctics adquirits en aquesta titulació universitària.

A més de preparar-te per a liderar empreses amb coneixements 360è sobre el món empresarial, seràs capaç d'identificar i anticipar oportunitats per a la teva inserció laboral dins del món del management.

Tot això anirà acompanyat de la nostra metodologia learning by doing, la qual està composta per un 40% d'avaluació continuada i un 60% per l'examen final. Durant els estudis també comptaràs amb un pla d'acció tutorial amb el qual podràs millorar resultats, professionalitzar el teu rendiment, així com detectar les teves necessitats i potencialitats específiques per a convertir-te en el líder que vols ser.

MODALITAT PRESENCIAL I SEMIPRESENCIAL DEL GRAU EN ADE

PRESENCIAL

La modalitat presencial del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de Euncet Business School et permet estudiar de manera presencial en horari de demà combinant la part teòrica amb la pràctica. D'aquesta manera, el pla d'estudis i les seves assignatures permeten a l'estudiant conèixer en profunditat les àrees funcionals d'una empresa sent capaces d'administrar i gestionar la mateixa. Aquesta modalitat permet a l'estudiant tenir coneixements pràctics i tècnics per a identificar i anticipar-se a les oportunitats d'inserció laboral que li sorgiran. 

Horari: De 9 a 14 h o de 15 a 19 h
Places: 60 places
Preu: 6.300 €

SEMIPRESENCIAL

La modalitat semipresencial del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de Euncet Business School et permet estudiar al teu ritme combinant la formació presencial amb l'online. Assistint només a dues classes a la setmana en horari de tarda (18.00 a 21.45 h), i gràcies al campus virtual, l'alumne podrà estudiar ADE a distància obtenint el millor de totes dues modalitats. Gràcies al pla d'estudis i assignatures l'estudiant podrà estudiar ADE conciliant l'àmbit laboral i acadèmic, aconseguint així una titulació universitària.       

Horari: 3 tardes: 18 a 21:45 h
Places: 40 places
Preu: 5.760 €

Distribució de crèdits

El pla d'estudis del grau en Màrqueting i Comunicació Digital de l’Euncet Business School es basa en un model de formació dinàmic i vivencial en què a través de seminaris, masterclasses, tallers i simulacres de negociació podràs adquirir les habilitats i coneixements necessaris per convertir-te en el líder empresarial.

Amb una durada de 4 anys, un total de 240 crèdits, 6 crèdits per assignatura a 10 assignatures anuals. Cada any es divideix en 2 quadrimestres amb 5 assignatures per quadrimestre, així l'estudiant obtindrà un pla de formació transversal.

A continuació, trobareu el pla d'estudis d'una de les carreres amb sortides professionals més grans i amb millor ocupabilitat.

Tipus de matèriaECTS
Bàsiques66
Obligatories144
Optatives18
Traball de fí de grau12
Total240

El pla d'estudis del Grau en Administració i Direcció d'Empreses de l'Euncet Business School es basa en un model de formació dinàmic i experiencial en què a través de seminaris, masterclass, workshops i simuladors de negoci podràs adquirir les eines i els coneixements necessaris per convertir-te en el líder empresarial.

Pla d'estudis inicial del Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Pla d'estudis modificat del Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Taula d'equivalències del pla d'estudis inicial i pla modificat del Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Informació sobre la modificació del pla d'estudis del grau en Administració i Direcció d'Empreses

AssignaturaECTS
Fonaments de Màrqueting6,00
Màrqueting Estratègic6,00
Anglès6,00
Tecnologies de la Informació i la Comunicació6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total42
AssignaturaECTS
Fonaments de Màrqueting6,00
Anglès6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total30
ASSIGNATURAECTS
Fonaments de Màrqueting6,00
Anglès6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total30
AssignaturaECTS
Fonaments de Màrqueting6,00
Anglès6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total30
AssignaturaECTS
Fonaments de Màrqueting6,00
Anglès6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total30
AssignaturaECTS
Gestió Empresarial6,00
Fonaments de la Comptabilitat Financera6,00
Comptabilitat Financera per a la Presa de Decisions6,00
Tecnologies de la Informació i la Comunicació6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total42
AssignaturaECTS
Gestió Empresarial6,00
Fundaments de la Comptabilitat Financera6,00
Comptabilitat Financera per a la Presa de Decisions6,00
Anglès6,00
Tecnologies de la Informació i la Comunicació6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total48
AssignaturaECTS
Fonaments de la comptabilitat financera6,00
Tecnologies de la Informació i la Comunicació6,00
Gestió Empresarial6,00
Anglès6,00
Comptabilitat Financera per a la Presa de Decisions6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total48
AssignaturaECTS
Tecnologies de la Informació i la Comunicació6,00
Anglès6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total30
AssignaturaECTS
Tecnologies de la Informació i la Comunicació6,00
Anglès6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total30
AssignaturaECTS
Anglès6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total24
AssignaturaECTS
Anglès6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total24
AssignaturaECTS
Tecnologies de la Informació i la Comunicació6,00
Anglès6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total30
AssignaturaECTS
Intel·ligència de Negocis6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total24
AssignaturaECTS
Intel·ligència de Negocis6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total24
AssignaturaECTS
Intel·ligència de Negocis6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total24
AssignaturaECTS
Inteli·lgència de Negocis6,00
Pràctiques Externes (Crèdits optatius)18,00
Total24
PRIMER QUADRIMESTRE   
Pla InicialTipusPla ModificatTipus
Direcció de Recursos HumansOBDirecció de PersonesOB
Sistemes de InformacióOBIntel·ligència de NegocisOB
Mercats i Instruments FinancersOBMercats i Instruments FinancersOB
Direcció Financera IIOBFinances CorporativesOB
Organització i Administració d’Empreses IIOBGestió de la Cadena de Subministrament i OperacionsOB
SEGON QUADRIMESTRE   
Pla InicialTipusPla ModificatTipus
Projecte Empresarial (TFG)PRTreball de Fi de Grau (TFG)PR
Itinerari OptatiuOPItinerari OptatiuOP

*  La formació optativa està composta per un total de 18 crèdits ECTS. Aquests crèdits es poden obtenir fent pràctiques acadèmiques curriculars, un programa de mobilitat internacional en una universitat, fent activitats d'extensió universitària o bé, superant assignatures optatives fora del pla d'estudis marcat al Grau en Administració i Direcció d'Empreses. Les assignatures optatives són les següents:

ASSIGNATURES OPTATIVESTipusASSIGNATURES OPTATIVESTipus
Comunicació publicitàriaOPMàrqueting DigitalOP
Comptabilitat avançadaOPMàrqueting a CercadorsOP
Integració d'Internaet a l'empresaOPIntel·ligència de Màrqueting i CRMOP
Economia internacionalOPMultimèdia i Disseny GràficOP
Enginyeria financeraOPPublicitat i Relacions Públiques DigitalsOP
Direcció estratègicaOPGestió de Comunitats en Entorns DigitalsOP
Gestió de projectesOPIntroducció al DretOP
Anàlisi d'Audiències i Mètrica DigitalOPInvestigació de MercatsOP
Comportament del ConsumidorOPLogística i OperacionsOP
Dret DigitalOPMàrqueting de ContingutsOP
Estratègies de ComunicacióOPTecnologia Web i Bases de DadesOP

 

Normativa TFG del Grau en Administració i Direcció d'Empreses

El TFG podrà contemplar diferents modalitats, tant experimentals com acadèmiques en tots els seus vessants, segons els diferents aspectes relacionats amb la titulació.

El contingut del TFG correspondrà a un dels segons tipus:

 • Treball experimental o aplicat relacionat amb els continguts propis de la titulació, que poden desenvolupar-se en les organitzacions o a les empreses. En tot cas, s’ha d’acreditar l'interès de la institució per col·laborar en el TFG.
 • Treball de revisió i recerca bibliogràfica centrat en els diferents camps relacionats amb els estudis i relacionat amb les línies de recerca i recerca desenvolupades per l’Euncet Business School.
 • Treball aplicat i transversal, de caràcter multidisciplinari i professional, que es desenvoluparà al voltant d’una institució ja existent o de nova creació.
 • Altres treballs no ajustats a les modalitats anteriors i que la Comissió de TFG consideri pertinent la seva execució.
 • Els temes del TFG seran proposats pels professors que imparteixen la docència en la titulació, per la Direcció de l’Àrea de Recerca de l’escola o per la Direcció Acadèmica de l’escola quan la temàtica a desenvolupar sigui d’interès. Si es considera, els estudiants també poden proposar temes a la Comissió de TFG de l’Euncet, els quals necessàriament hauran d’anar acompanyats d’un informe de viabilitat de la iniciativa.

DIRECCIÓ

Director del centre universitari
Directora Grau ADE
Coordinadora Grau ADE
Tutora académica Grau ADE

PROFESSORS

SORTIDES PROFESSIONALS DEL GRAU EN ADE

Les persones graduades en ADE poden aspirar als següents càrrecs professionals:

 • Director general
 • Emprenedor
 • Director d'expansió internacional
 • Desenvolupament de nous mercats
 • Director financer
 • Director d'operacions
 • Responsable de compres
 • Director d'àrea de negoci
 • Cap de departament d'àrea financera, màrqueting, operacions i logística, producció i recursos humans, internalització, comunicació i vendes.

Per què estudiar el Grau en Administració i Direcció d'Empreses?

 • És una de les carreres amb majors sortides professionals i amb millor ocupabilitat.
 • T'aportarà coneixements i competències necessàries per a ser un professional versàtil.
 • Seràs capaç de desenvolupar funcions de direcció i gestió en totes les àrees d'activitat de l'empresa i en qualsevol àmbit d'acció.
 • Euncet ofereix una formació acadèmica sòlida d'orientació pràctica i professional, orientada al món laboral.
 • El model de formació és dinàmic i experiencial: seminaris, masterclass, workshops, simuladors de negoci i tutories.
 • Podràs realitzar estades acadèmiques en universitats estrangeres a través dels programes Erasmus i convenis bilaterals amb universitats de tot el món.