POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

 • Identitat: EUNCET FORMACIÓN SL,

 • CIF: B65701542

 • Adreça postal: EUNCET FORMACIÓN SL Camí del Mas Rubial, 1, 08225, Barcelona. Email: segurinfo@euncet.es

 • Telèfon: 93 730 19 00

 • Correu electrònic: segurinfo@euncet.com

 • Delegat de Protecció de Dades: DESPATX D’ADVOCATS BADIA SLP – Plaça Vella, 7. 1r 08221, Terrassa (Barcelona).

 

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

 • Gestió de la contractació de productes i serveis i realització d'enquestes d'opinió i satisfacció;

 • Enviament de comunicacions comercials i promocionals;

 • Elaboració de perfils.

 • Tractaments derivats de l'activitat docent.

 • Finalidades del tratamiento: 

 • Gestionar i atendre les comunicacions presentades pels informants a través del sistema intern d'informació, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

 • Sistema Intern d'Informació (SIIF): L'Entitat ha implementat un Sistema Intern d'Informació (SIIF), que es configura com un eix fonamental per a la supervisió, el control i la prevenció en l'àmbit del compliment normatiu, contemplant el compromís més alt, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, confidencialitat, protecció de dades, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

Els canals interns d'informació integrats al Sistema s'han instrumentat a través d'eines tècniques, que contemplen tots els requisits necessaris per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors. Així mateix, el SIIF garanteix els principis bàsics d'anonimat, registre adequat, conservació i no alteració, prevenció de conflictes d'interès, protecció de l'informant i prevenció de represàlies.

Mitjançant aquest Sistema, tot informant haurà de comunicar de bona fe qualsevol indici, sospita o evidència de possibles incompliments normatius, delits, comportaments no ètics i, en general, l'incompliment dels protocols, les normes i els codis de conducta de l'Entitat.

L'accés al SIIF ha estat habilitat en una secció separada de la nostra pàgina web.

 

3. Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?

 • Relació contractual entre EUNCET FORMACIÓ SL i l'usuari en el moment de la compra del producte o serveis. Per a completar el procés de compra pot ser obligatori que ens faciliti les dades personals que se li demanin. Si no ens facilita les seves dades personals, el procés de compra o contractació podria no ser completat.

 • El seu consentiment lliure, específic, informat, inequívoc.

 

4. A quins destinataris comuniquem les seves dades?

Les seves dades seran tractades exclusivament per EUNCET FORMACIÓ SL amb la següent excepció: les dades que ens proporcioni podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de fins directament relacionats amb el servei contractat entre EUNCET FORMACIÓ SL i el cedent de les dades, com a les entitats o organismes amb els quals existeixi l’obligació legal de cessió. No es produiran transferències a tercers països fora de la Unió Europea sense que mediï el seu consentiment.

 

5. Quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament, o quan sigui necessari conservar-les per raó d'obligacion s legals. Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o la seva destrucció total.

 

6. Quant temps conservem les seves dades personals?

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment;

 • Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades;

 • Dret de limitació de l'ús o oposició del tractament de dades;

 • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (www.agpd.es), si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Descarregui el model d'exercici de drets aquí.

 

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

Camí del Mas Rubial, 1, 08225, Barcelona

 

o en el despatx DPO:

DESPATX D’ADVOCATS BADIA SLP – Plaça Vella, 7. 1r, 08221, Terrassa (Barcelona