Formació In Company

EUNCET BUISNESS SCHOOL

La formació In Company per a empreses de l’Euncet Business School

La formació In Company de l'Euncet Business School és la solució perfecta per a aquelles organitzacions que han detectat llacunes en l'acompliment dels seus col·laboradors per falta de coneixements i que poden suplir-se amb programes d'estudi personalitzats i impartits pel nostre equip de professors Corporate especialitzats en els continguts requerits.

ÀREES DE FORMACIÓ

Comptem amb un experiencia de més de 40 anys formant professionals en les següents àrees funcionals d'una organització:  

 • Gestió i lideratge 
 • Operacions i supply chain 
 • Màrqueting i vendes 
 • Innovació i gestió de projectes 
 • Finances

Docència corporate

El nostre claustre docent està format per professors Corporate, professionals en actiu que compten amb una gran experiència en les seves àrees d'impartició i aposten per un aprenentatge basat en la pràctia i en l'aplicació immediata dels coneixements adquirits en els programes.  

El nostre equip Corporate, a més d'impartir les formacions, també assessora per facilitar el procés de detecció de necessitats i creen materials formatius i manuals de capacitació atenent la realitat de l'empresa.  

Totes les formacions inclouen treballs sobre casos reals basats en l'activitat quotidiana de les organitzacions i sempre són creats en funció de la manca de coneixements detectats, ja que han de resoldre aquestes necessitats reals, tenint en compte la formació, les habilitats i les actituds dels empleats per assegurar l'adequació dels continguts. 

1. Equip docent amb gran experiència en la seva àrea 

2. Assessorament i detecció de necessitats 

3. Disseny i creació del contingut acadèmic 

4. Casos reals com a base de la formació 

5. Solucions acadèmiques atenent la realitat de l' empresa

Pla tancat per àrees de coneixement

El nostre equip Corporate disposa de formacions dissenyades per atendre les necessitats actuals que viuen les organitzacions segons les àrees funcionals d'impartició. Aquesta proposta està formada per programes amb contingut tancat que aborden els desafiaments empresarials més estesos.

Disseny a mida - 100 % personalitzat

Aquesta opció In Company és un programa flexible i adaptable a les necessitats que cada organització detecta i el seu disseny a mida fa que les empreses puguin definir el volum d'hores del programa, les hores i els dies d'impartició, així com la localització de les formacions, ja que poden escollir realitzar-la tant al Campus Euncet Terrassa com al Campus Euncet Barcelona, o bé en les seves pròpies instal·lacions. El disseny a mida involucra de forma activa la participació de l'empresa en el disseny de l'acció formativa, ja que serà ella la que estableixi els objectius que vol aconseguir amb aquesta solució d'aprenentatge, adaptant-la a la seva realitat de negoci i cultura corporativa.

SEGUIMENT I CONSULTORIA

En tot moment, el nostre equip Corporate està a la disposició de l'organització que requereixi de la nostra formació In Company en tot moment.  

A l’Euncet Business School creiem en l'atenció personalitzada com a valor diferencial i, és per això que els nostres programes inclouen un servei de consultoria i de seguiment amb els quals les empreses tindran un acompanyament professional que els guiarà durant tot el procés.

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES

Totes aquelles organitzacions que cotitzin a la Seguretat Social tenen la possibilitat d'oferir formacions als seus treballadors. És el que es coneix com a formació bonificable i els permet incloure aquest tipus de plans sense cap cost.  

L’Euncet Business School és un centre inscrit en el Registre d'Entitats de Formació, per la qual cosa els programes formatius poden ser finançats totalment o parcialment mitjançant les bonificacions gestionades per la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE).

Què és la formació per a empreses?

La formació per a empreses, també coneguda com a formació In Company, és un programa personalitzat dissenyat per adaptar-se i satisfer les necessitats formatives detectades en una organització concreta. Té com a objectiu capacitar la seva plantilla, ja ocupin alts càrrecs o siguin empleats amb un alt potencial, per augmentar l'efectivitat i la productivitat del seu treball, alhora que premia el seu compromís apostant pel seu creixement professional dins de l'organització.

 • Contingut 100 % personalitzat
 • Metodologia flexible
 • Adaptat a les noves realitats
 • Aplicació pràctica i immediata

Quins són els beneficis de la formació In Company per a les empreses?

Apostar per la formació In Company demostra el compromís de les organitzacions per potenciar i realçar el capital humà que forma part de l'empresa. Entre els seus principals beneficis trobem que:

 • Soluciona problemes específics detectats en una organització. 
 • Repassa, complementa i actualitza els coneixements dels empleats, evitant així l'obsolescència de les seves habilitats.
 • Fomenta el team building i el compromís dels treballadors, millorant així l'employee experience.
 • Disminueix la taxa de rotació i fomenta la promoció dins de l'organització. 
 • Augmenta la qualificació i l'acompliment de les tasques dels treballadors.
 • És un benefici que enforteix el capital humà i ajuda a alinear els valors i els valors corporatius.

A qui va dirigit?

La formació In Company serveix per suplir mancances detectades en la gestió del coneixement d'una organització, independentment del sector en el qual operi i la seva mida. És una solució d'aprenentatge amb el qual millorar les tàctiques estratègiques per impulsar el creixement de l'organització de forma ràpida i sostenible.
La possibilitat d’adaptació que ofereix la formació In Company de l’Euncet Business School la converteix en un recurs transversal i aplicable a qualsevol nivell jeràrquic d'una organització, és a dir, es poden dissenyar formacions orientades a:

 • Professionals que ostentin càrrecs en l'alta direcció i vulguin potenciar les seves habilitats directives. 
 • Perfils de rang intermedi, com són els gerents i supervisors, els quals poden adquirir una visió més estratègica de la seva àrea. 
 • Empleats o operaris que necessitin actualitzar o potenciar els coneixements tècnics sobre àrees funcionals específiques.

D'aquesta manera, la formació In Company ajuda els empleats i directius a desenvolupar les seves competències i habilitats per fer front als desafiaments amb formacions personalitzades, actualitzades i úniques.

Per què destaca la nostra formació per a empreses?

> PERSONALITZACIÓ

La formació és 100 % personalitzada i a mida.

> FLEXIBILITAT

Adaptem l'horari, la calendari la localització, segons les necessitats de la teva empresa.

> 100 % PRÀCTIC

El contingut està pensat per a una aplicabilitat immediata en el lloc de treball.

> PRESENCIAL

L'aprenentatge presencial ajuda a millorar assimilació dels conceptes.

> REALITAT EMPRESARIAL

Tots els continguts atenen els reptes i els desafiaments que les empreses s'enfronten actualment.

> EXTERNALITZACIÓ DE LA FORMACIÓ

Avalua l'acompliment i les competències per detectar les necessitats formatives del teu equip.

> EXPERTISE

A l’Euncet Business School, portem més de 40 anys formant professionals.

IN COMPANY

La formació a mida per a empreses de l'Euncet Business School

La societat evoluciona i amb ella les necessitats empresarials. La realitat organitzativa ha canviat i la flexibilitat i l'adaptació han esdevingut capacitats capitals per a la competitivitat i supervivència de les empreses. 
Aquest nou entorn, marcat per la inestabilitat, la no-linealitat i el dinamisme, ha fet que es posi el focus en el paper de la formació com a agent transformador i de canvi amb el qual poder donar resposta a aquest nou escenari.

Passos per començar la teva formació In Company

01

Consultoria de necessitats

Analitza i defineix les necessitats a cobrir amb els nostres docents Corporate.

02

Disseny del pla

Co-crea el pla formatiu i personalitza la forma d'impartició.

03

Desenvolupament

Recorre al nostre equip Corporate amb un seguiment personalitzat.

04

Avaluació final

Avaluació final conjunta i feedback del nostre equip Corporate.

Las Empresas opinan

FORMACIÓ IN COMPANY DE L'EUNCET

Empreses que s'han beneficiat de la formació In Company de l'Euncet

El teixit empresarial necessita reinventar-se per fer front als desafiaments sense perdre competitivitat. Aquestes són algunes de les empreses i organitzacions que han confiat en la formació In Company de l'Euncet Business School.