Informació Pràctica Executive Education

Perfil D'ingrés Recomanat

Els programes Executive Education et preparen per a desenvolupar la teva carrera professional i aconseguir una millor posició laboral, així com assumir els reptes de l'economia digital.

Els programes Executive Education estan dirigits a professionals en actiu, tant directius, com comandaments intermedis, o professionals joves que busquen convertir-se en líders en l'empresa actual o que aspiren a emprendre els seus propis projectes empresarials, per tant, desitgen ampliar la seva visió, millorar els seus coneixements i desenvolupar la seva capacitat per a fer negocis a través d'una formació 100% pràctica, i d'aplicació immediata a través de casos reals, aconseguint així un impacte positiu, immediat i durador.

Així mateix, t'obre un món de possibilitats de networking gràcies a la xarxa de contactes que es crea entre els estudiants del propi programa i les activitats transversals dirigides a tots els estudiants dels programes Executive.

Descobreix els nostres programes Executive.

Condicions D'accés

Per a ser un estudiant de l’ Executive Education has de tenir un títol universitari o experiencial professional.

Tots aquells candidats/as que desitgin accedir als programes Executive Education des dels estudis realitzats, es tindrà en compte a:

 • Titulats/as universitaris de 1r cicle (diplomats i enginyers tècnics), de 1r i 2o cicle (llicenciats, arquitectes i enginyers) o bé els que tinguin el títol de grau universitari.
 • Titulats/as que tinguin un títol universitari expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a un programa executive.
 • Titulats/as de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense que hagin d'homologar els seus títols. No obstant això, l’Euncet Business School comprovarà que acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. A aquest efecte, el/la director/a dels programes executive podrà sol·licitar la documentació que consideri necessària per a dur a terme aquesta comprovació. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que posseeixi la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que no sigui el de cursar el programa executive.

Tots aquells candidats/as que desitgin accedir als programes Executive Education des de l'experiència laboral, es tindrà en consideració:

 • Trajectòria professional d'almenys un any.
 • Entrevista personal.

Període D'admissió

Tots els interessats/as a iniciar un programa de Executive Education poden cursar la seva sol·licitud d'admissió durant tot l'any, però depenent del programa i el nombre de places disponibles, podrà ser admès en el primer o segon quadrimestre del curs acadèmic.

Per tant, s'estableixen dues convocatòries específiques d'admissió:

Primera convocatòria: primer quadrimestre

El període d'admissió per a començar els programes executive a l'octubre - novembre de l'any en curs, s'inicia al gener i finalitza a l'octubre.

Segona convocatòria: segon quadrimestre

El període d'admissió per a començar els programes executive al març - abril de l'any en curs, s'inicia a l'octubre i finalitza al març.

Procés D'admissió

 

PAS03

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

 

PAS04

ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ

DNI, Foto carnet, CV, títol (si es disposa)

 

PAS05

VALORACIÓ DE LA CANDIDATURA

Per part del Comité d'Admisiones

 

PAS06

ADMISIÓ

Carta d'Admissió que confirma la resolució del Procés d'Admissió

 

PAS07

MATRÍCULA

Realitzant la reserva corresponent al programa sol·licitat

 

PAS08

JORNADA DE BENVENGUDA

Inici de clases

En tots els casos, els aspectes a valorar són:

 • Títol de grau universitari o equivalent. En el cas d'una titulació
  obtinguda fora de la comunitat europea, haurà d'estar legalitzat o postil·lat.
 • DNI o NIE o passaport vigent
 • Curriculum vitae que demostri experiència professional
 • Entrevista personal per a valorar el perfil del candidat.

Enviada la sol·licitud, el comitè d'admissions valorarà tota la informació i notificarà a l'interessat/a la resolució mitjançant la carta d'admissió.

Per a més informació contactar amb executive@euncet.com

Formalització De La Seva Matrícula

Una vegada rebuda la seva carta d'admissió al programa executive i abans d'iniciar l'activitat acadèmica, l'àrea de secretaria contactarà amb l'interessat/a per a procedir a la formalització la seva matrícula.

Si l'estudiant procedeix d'un altre país, serà requisit indispensable per a la matrícula, facilitar un dels dos documents:

 • NIE vigent
 • Passaport amb visat vigent

Per a garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva i la formalització de la matrícula.

Accés Al Campus Euncet

Una vegada formalitzada la matrícula, l'estudiant tindrà accés al correu electrònic i al campus en línia de l’Euncet, on tindrà a la seva disposició durant tot el curs, la informació relativa al seu programa executive (calendari, programa d'estudis, guies docents, professorat, normativa del programa, i tots els recursos de suport per al desenvolupament de la formació).

Política De Preus

Les taxes inclouen:

 • Matrícula al programa executive
 • Materials de lectura i docents
 • Casos pràctics i simuladors
 • Jornades acadèmiques i networking

Per a confirmar la teva participació en el programa has d'abonar la reserva de plaça.

En el següent document trobaràs la Política de preus, beques i ajudes de l’Euncet Business School pel any acadèmic 24-25

Finançament

La realització d'un programa executive és una de les inversions que possibilita el teu desenvolupament professional i personal per al futur. És per això, que t'oferim un pla de finançament que et permeti cursar els teus estudis amb tranquil·litat i amb una adequada planificació. Consulta els teus dubtes contactan a executive@euncet.com.

Programes Executive Bonificables

La formació Executive és bonificable mitjançant l'Acció Formativa de FUNDAE (Fundació Tripartita). Nosaltres ens ocupem de tot!

Inici I Finalització Del Curs Acadèmic

CURS 2023-24

Primer quadrimestre:

Campus Terrassa:

 • Postgraus:
  • Inici: Octubre de 2023 | Finalització: Març de 2024 (Calendari)
 • Global Executive MBA:
  • Inici: Octubre de 2023 | Finalització: Juny de 2024 (Calendari)

Segundo quadrimestre:

Campus Terrassa:

 • Postgraus:
  • Inici: Març de 2024 | Finalització: Juny de 2024 (Calendari)

Períodes No Lectius 2023-24

Durant aquest període no s'impartiran classes ni es realitzaran exàmens, excepte els tribunals de TFG, PFC / TFC i TFM.

 • Nadal: del 23 de desembre de 2023 al 6 de gener de 2024
 • Setmana Santa: del 25 de març a l'1 d'abril de 2024
 • Estiu: de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2024

Dies festius entre l’ 1/9/2023 i el 31/08/2024

 • 11 de setembre de 2023
 • 12 d'octubre de 2023
 • 1 de novembre de 2023
 • 7 de desembre de 2023
 • 8 de desembre de 2023
 • 25 de desembre de 2023
 • 26 de desembre de 2023
 • 1 d'ener de 2024
 • 6 d'ener de 2024
 • 28 de març de 2024
 • 1 d'abril de 2024
 • 1 de maig de 2024
 • 24 de juny de 2024

A aquests dies festius cal afegir, per a cada campus, les festes locals que corresponguin a la població respectiva.

Períodes De Matrícula

La matrícula es realitzarà abans de l'inici del programa segons la convocatòria establerta en el primer i segon quadrimestre.

En el cas que la matrícula sigui bonificable a través de FUNDAE és imprescindible realitzar la matrícula almenys amb dues setmanes d'antelació a l'inici de la formació executive.

Normativa

Aquí trobaràs les normatives Programes Master Executive Education iniciats abans de març de 2021:

 • Normativa Acadèmica CAT.
 • Normativa del TFM CAT

Aquí trobaràs les normatives Programes Master Executive Education iniciats a partir de març de 2021:

 • Normativa Acadèmica CAT.
 • Normativa del PFEE CAT

Bústia De Suggeriments, Queixes I Agraïment

Amb el propòsit de millorar els nostres serveis i oferir un alt nivell de qualitat acadèmica, posem a la vostra disposició una bústia perquè ens notifiquis:

 • Suggeriments: per a indicar-nos una proposta de canvi que ens permeti millorar els serveis que prestem com a centre universitari.
 • Queixes: per a traslladar-nos la teva reclamació per insuficiències o errors en la prestació dels nostres serveis.
 • Agraïment: per a enviar-nos una mostra de gratitud per l'atenció i els serveis rebuts.  

Ens pots comunicar la teva experiència i/o opinió ja sigui de les nostres instal·lacions, del funcionament de les classes o dels serveis que prestem com a suport a la docència. Queden exclosos suggeriments, queixes o agraïments de serveis externs a l’Euncet Business School, així com missatges amb un llenguatge inapropiat que desacreditin a algú a nivell personal.

Com ho puc fer?

Per a facilitar la interacció, ens pots contactar a través de dues vies de comunicació:

 • Correu electrònic: pots escriure'ns un correu a calidad@euncet.es, posant com a assumpte el motiu d'aquest (suggeriment, queixa o agraïment). Per a poder gestionar la notificació, serà imprescindible que t'identifiquis amb el teu nom i cognoms i ens facilitis un número de telèfon per a contactar-te, si cal, per aquesta via.
 • Formulari: pots emplenar el formulari que trobaràs en aquest enllaç.

En tots dos casos, et respondrem tan aviat com sigui possible, amb un termini màxim d'1 dia hàbil des de la presentació del suggeriment, queixa o agraïment.

Al nostre lloc web, a la pàgina del programa desitjat, hi ha tota la informació relacionada amb el procés d'admissió, la matrícula i altres qüest

Per a qualsevol dubte o consulta, et pots posar en contacte amb la directora dels programes Executive Education, Jessica Lingan. A més, si els dubtes estan relacionats amb la gestió acadèmica del programa, pots contactar amb l’Olga Villa, gestora acadèmica dels programes Executive Education.