POLÍTIQUES D'INNOVACIÓ I MILLORA DE L’EUNCET

Des d'aquest apartat es poden consultar els documents relacionats amb el cicle de vida dels estudis: informació del Registre d'Universitats, memòries de verificació, informes de seguiment, modificacions introduïdes i acreditacions.

RUCT-REGISTRE D'UNIVERSITATS, CENTRES I TÍTOLS

 

 

 

 

RUCT-REGISTRE D'UNIVERSITATS, CENTRES I TÍTOLS

 

  • Publicació en el BOE 07/05/2015 de l'Acord del Consell de Ministres de 17 d'abril de 2015 pel qual s'estableix el caràcter oficial del títol de grau en Màrqueting i Comunicació Digital

 

 

 

RUCT-REGISTRE D'UNIVERSITATS, CENTRES I TÍTOLS

 

  • Publicació en el BOE 20/07/2022 de l'Acord del Consell de Ministres de 11 de juliol de 2022 pel qual s'estableix el caràcter oficial del títol de grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Condicionament Físic.

 

RUCT-REGISTRE D'UNIVERSITATS, CENTRES I TÍTOLS

 

  • Publicació en el BOE 26/10/2016 de l'Acord del Consell de Ministres de 7 d'octubre de 2016 pel qual s'estableix el caràcter oficial del títol de màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses

 

 

 

RUCT-REGISTRE D'UNIVERSITATS, CENTRES I TÍTOLS

 

  • Publicació en el BOE 26/10/2016 de l'Acord del Consell de Ministres de 7 d'octubre de 2016 pel qual s'estableix el caràcter oficial del títol de màster universitari en Direcció de Màrqueting.