Postgrau en Direcció de Màrqueting

 • Horari

  Dv. 16 a 21h @ Dis. 9 a 14h

 • Modalitat Presencial
 • Campus Terrassa
 • Inici

  Novembre 2023

 • Duració

  4 mesos

 

El postgrau en Direcció de Màrqueting et permet com a professional de màrqueting desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a la satisfacció del client utilitzant conceptes analítics, estratègics i operatius per a crear els millors avantatges competitius.

El postgrau en Direcció de Màrqueting de l’Euncet Business School et facilita un punt de vista creatiu i una mentalitat innovadora alineades amb les estratègies de màrqueting de qualsevol empresa. A més a més, t'aporta una actualització en la planificació i organització en els estudis de mercat.

Aprendràs nous coneixements i desenvoluparàs habilitats i capacitats per a la presa de decisions necessàries per a la gestió i direcció d'un departament de màrqueting. Et mostrarem com realitzar un pla de màrqueting, analitzant les febleses i fortaleses, les amenaces i oportunitats que presenten els productes o serveis d'un negoci. Com a director de màrqueting d'una empresa hauràs de conèixer les noves tendències en el món del màrqueting, així com l'evolució del teu negoci dins d'un mercat altament canviant.

Posgrado en Dirección de Marketing

Postgrau en Direcció de Màrqueting per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Postgrau en Direcció de Màrqueting per l’Euncet Business School

icon-play

POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

Posgraduat/ada en Direcció de Màrqueting per la Universitat Politècnica de Catalunya

Inici:

Novembre 2023

Places:

20

Crèdits:

25 (125 hores)

Idioma:

Castellà

Preu del postgrau en Direcció de Màrqueting:

5.200 €

 

A QUI VA DIRIGIT EL NOSTRE POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE MÀRQUETING?

El postgrau en Direcció de Màrqueting està dirigit a:

 • Responsables de l'àrea de Màrqueting, Comercial i/o Comunicació que desitgin ampliar o actualitzar els coneixements i millorar les habilitats en aquesta disciplina.
 • Professionals que ocupin càrrecs intermedis en l'àrea de Màrqueting i Comercial (Brand Managers, Product Managers...) que desitgin millorar professionalment a través de l'adquisició de coneixements i habilitats específiques.
 • Directors de departament i professionals que ocupin càrrecs intermedis en altres àrees de l'empresa (Project Managers, R+D+i...) que vulguin millorar professionalment a través de l'adquisició de coneixements de màrqueting i habilitats específiques.

PERFIL DE L'ESTUDIANT

Estudis

Enginyeria 22%
ADE 22%
Publicitat 11%
Marketing 6%
Economia 6%
Dret 6%
Periodisme 6%
Altres 21%

Posició empresarial

Dirección 35%
Comercial 20%
Administración 20%
Marketing 15%
Proyectos 5%
Ingeniería 5%

 Mitjana d'edat


34,5 aNYs

Satisfacció dels estudiants


9,12 / 10

 

SORTIDES PROFESSIONALS - DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

El postgrau en Direcció de Màrqueting de l’Euncet Business School prepara a professionals amb les competències i eines necessàries perquè puguin desenvolupar les seves funcions directives en un departament de màrqueting.

Aquest programa formatiu proporciona coneixements per a la planificació i organització d'un pla de màrqueting que atorgui avantatges competitius als productes o serveis d'una empresa.

Amb el postgrau en Direcció de Màrqueting podràs definir i implementar una estratègia de màrqueting que et permeti posicionar-te després d'haver realitzat un estudi de mercat exhaustiu amb la finalitat de satisfer els desitjos i necessitats del teu client. La investigació de mercats et proporcionarà un punt de vista estratègic amb el qual podràs definir, juntament amb la direcció, un pla estratègic d'actuació que et permeti diferenciar-te de la competència. És important realitzar una anàlisi de l'entorn que et permeti assegurar el compliment de la planificació i mesurar els resultats de les accions realitzades que assegurin l'assoliment dels objectius de l'empresa.

El postgrau en Direcció de Màrqueting t'aportarà una visió análitica i estratègica del màrqueting amb la finalitat d'aconseguir els objectius desitjats. Per això, és fonamental que el director de màrqueting analitzi els resultats que s'estan obtenint amb l'ajuda dels sistemes de control. En aquest postgrau t'ensenyarem a mesurar les accions mensuals, trimestrals i anuals, que et permetran anticipar-te als canvis inesperats del mercat.

Forma't com a expert en màrqueting i converteix-te en un professional preparat per a la presa de decisions adequades, assumir riscos i gestionar al teu equip eficaçment. Fa un pas més amb el màster en Direcció Comercial i Màrqueting i converteix-te en el director de màrqueting de la teva empresa.

 

 

PER QUÈ ESTUDIAR EL POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE MÀRQUETING?

 

 • Eficiència
  Capacitar directius eficients, aptes per a afrontar de manera proactiva escenaris empresarials diversos.
 • Gestió del talent
  Proporcionar a l'estudiant nous enfocaments del desenvolupament i la gestió del talent humà en les organitzacions, basat en la cerca de l'excel·lència personal i interpersonal.

 • Desenvolupament
  Motivar el desenvolupament d'una competència directiva integral alineat amb habilitats, coneixements i actituds coherents amb l'entorn en el qual el professional intervé.

 • Lideratge
  Generar espais de consideració i ponderació respecte al lideratge dels nous paradigmes empresarials i sobre els quals ells impacten.

 • Professors de prestigi
  Docents de reconeguda trajectòria acadèmica i professional, vinculats al món empresarial.

 • Euncet Expertise
  40 anys formant professionals i directius en management, innovació i noves tecnologies.

 

PROGRAMA DEL POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

 

El postgrau en Direcció de Màrqueting és un programa modular que proporciona els coneixements i habilitats per a gestionar un departament de màrqueting amb èxit.

Amb aquesta formació de l'escola de negocis, Euncet Business School, es pretén que tots els professionals adquireixin les claus per a realitzar una estratègia de màrqueting que atorgui avantatges competitius a l'empresa. Durant el programa elaboraràs un pla de màrqueting que s'alineï amb els objectius de la companyia i permeti l'adequada presa de decisions sobre els productes o serveis d'aquesta. Aprendràs a realitzar de manera correcta estudis de mercat i la investigació de mercats i obtindràs diferents punts de vista sobre l'àrea de màrqueting d'una empresa.

Prepara't per a desenvolupar la teva carrera professional en un dels departaments més estratègics i en auge en el món empresarial.

 

PLA D’ESTUDIS

Pla de Màrqueting

 • Conèixer tots els elements a desenvolupar en el pla de màrqueting i com fer-lo.
 • Assentar tots els coneixements impartits en el postgrau en un document on la reflexió estratègica convisqui amb les accions operatives que es duran a terme per a aconseguir els objectius de l'organització.
 • Definir i executar una estratègia de màrqueting d'èxit, per a aplicar-la de manera immediata en la seva organització.
 • Presentar el pla de màrqueting per a la seva aprovació, podent donar resposta a les preguntes que puguin sorgir.

Continguts

 • El pla de màrqueting

Guia docent

Gestió Estratègica de Màrqueting

 • Definir i executar una estratègia de màrqueting d'èxit, per a aplicar-la de manera immediata en la seva organització.
 • Aplicar els principis de l'estratègia competitiva al disseny de la cartera de productes/serveis de l'empresa.
 • Analitzar i tractar problemes de competitivitat.
 • Desenvolupar capacitats analítiques i directives exigides per l'actual entorn empresarial en la presa de decisions en l'àmbit del màrqueting.
 • Conèixer algunes de les principals eines de gestió de màrqueting i relacions, per a desenvolupar-se en la societat de la informació actual.
 • Desenvolupar les capacitats i competències estratègiques i directives per a exercir la funció de la direcció de màrqueting en entorns complexos i d'incertesa.
 • Analitzar, diagnosticar i, en el seu cas, corregir la idoneïtat dels conceptes comercials de l'oferta de productes/serveis de l'empresa d'acord amb l'evolució del mercat.

Continguts

 • Introducció al màrqueting.
 • Anàlisi de l'entorn i DAFO estratègic.

Guia docent

Consumer Insights i Market Research

 • Entendre la importància del sistema de recol·lecció d'informació per a una empresa, per al departament de màrqueting i per a la presa de decisions estratègiques.
 • Desenvolupar un sistema de investigació en màrqueting adequat a les necessitats de l'empresa combinant diferents tipus de fonts.
 • Establir les relacions pertinents entre la investigació del mercat i les decisions de màrqueting.
 • Identificar les fonts d'informació clau per a prendre decisions de producte, de posicionament, d'embalatge, de preu o de la publicitat.
 • Saber seleccionar les metodologies, tècniques i eines segons el seu àmbit d'aplicació, coneixent les limitacions de cadascuna d'elles i dels criteris per a avaluar la qualitat dels resultats obtinguts.
 • Aprendre a identificar i generar un Buyer Persona.
 • Aprendre a generar una proposta de valor consistent i perdurable en el temps, més enllà de la competència en el preu.
 • Detectar les necessitats reals dels clients, dominant el Value Proposition Canvas.
 • Entendre el concepte Customer-Centric i les evidències tangibles de la seva implantació.
 • Identificar els beneficis que aporta treballar des de la perspectiva de l'experiència de clients (CX).
 • Conèixer totes les palanques clau d'un Programa d'experiència de clients (CX).
 • Entendre com dissenyar un programa de CX i quin és el Model de Gestió que asseguri una implantació òptima.
 • Conèixer algunes eines i metodologies que ens permetin treballar i millorar l'experiència de client.
 • Conèixer els principals indicadors de CX per a poder analitzar la seva evolució i millora contínua.
 • Entendre la importància de la cultura d'Innovació i l'impacte d'un Programa CX sobre la cultura organitzacional i l'experiència de l'empleat (EX).

Continguts

 • Coneixement del mercat objectiu. Segmentació.
 • Prospecció.
 • Preparació de visites.
 • Qualificació.
 • Presentació de la proposta de valor.
 • Tractament d'objeccions.
 • Negociació i tancament.

Guía docent

Màrqueting Mix

 • Analitzar i diagnosticar en quin grau els productes/serveis de l'empresa satisfan les necessitats del seu públic objectiu.
 • Saber dissenyar i implementar operativament la gestió de producte al llarg del seu cicle de vida, adaptat a l'entorn competitiu específic i el moment.
 • Desenvolupar les capacitats i competències estratègiques i directives per a exercir la funció de la direcció del porfoli de productes i serveis en entorns complexos i d'incertesa.
 • Analitzar i diagnosticar en quin grau els preus s'ajusten al valor i satisfan les necessitats del seu públic objectiu.
 • Desenvolupar capacitats analítiques i directives exigides per l'actual entorn empresarial en la presa de decisions en l'àmbit del pricing.
 • Saber fixar i implementar operativament el correcte preu sobre valor de producte o servei, adaptat al cas, l'entorn competitiu específic i el moment.
 • Saber realitzar un pla de comunicació estratègica de manera òptima.
 • Ensenyar a identificar les idees força que ajudin a donar visibilitat a la marca o empresa.
 • Aprendre a realitzar un Storytelling, un Storydoing i Transmèdia Storytelling.
 • Integrar accions de publicitat juntament amb el pla de premsa dins del pla de comunicació estratègica.
 • Dotar a l'estudiant d'una visió global de la creació i gestió de marca: la seva importància, abast i comeses.
 • Entendre la importància del “per què ens compren” i alinear aquest concepte a la missió, visió i estratègia de la companyia.
 • Identificar el pes que tenen la marca, la solució i el venedor en la decisió de compra.
 • Desenvolupar una estratègia de màrqueting guanyadora sobre la base d'un coneixement exhaustiu del procés de compra i als moments clau de decisió del client.
 • Conèixer les metodologies i eines aplicables en les àrees de màrqueting i vendes per a la millora de resultats en la generació de leads, així com en la millora de les ràtios de conversió.

Continguts

 • Producte i servei.
 • Pricing.
 • Comunicació estratègica, publicitat, premsa i relacions públiques.
 • Branding.
 • Marketing B2B.

Guia docent

Comunicació Online i Offline

 • Realitzar un pla de màrqueting digital, coherent amb el pla offline.
 • Realitzar una campanya d'e-mail màrqueting de manera eficaç.
 • Comprendre i analitzar les diferents fases necessàries en un projecte de construcció o remodelació d'una web per a orientar als cercadors.
 • Entendre el funcionament de Google.
 • Comprendre què és i com influeix el SEO en el posicionament d'una web.
 • Descobrir les eines més efectives per a dur a terme una acció de Growth Hacking.
 • Analitzar els principals factors en la posada en marxa d'una campana de Google Ads.
 • Descobrir com implementar una política de contingut eficaç.
 • Conèixer la importància de les keywords o paraules clau en el posicionament.
 • Conèixer què és l'escolta activa i com la practicarem en l'entorn digital.
 • Elaborar de manera efectiva un Media social Pla
 • Descobrir com aconseguir engagement amb els seguidors de manera duradora.
 • Desenvolupar una campanya de Inbound Màrqueting

Continguts

 • Estratègia de màrqueting digital i e-mail màrqueting.
 • SEO i Growth Hacking.
 • Inbound Màrqueting.
 • Publicitat digital. Google Ads-SEM
 • Xarxes socials.
 • Execució d'una campanya de màrqueting digital

Guia docent

Calendaris i horaris

Calendari

Any acadèmic 2022-23 / Campus Terrassa

Calendari Acadèmic - Primer Quadrimestre (Octubre)

Horari

Any acadèmic 2022-23 / Campus Terrassa

Horari - Primer Quadrimestre (Octubre)

Professors

Direcció

 • Dra. Jessica Lingan Azañedo
 • Directora de Executive Education
 • Correu electrònic
 • Jordi Sacristán
 • Director del Postgrau en Direcció de Màrqueting
 • Correu electrònic
 • Milena Perozo
 • Coordinadora d'Executive Education
 • Correu electrònic
 • Olga Villa
 • Gestora d'Executive Education
 • Correu electrònic

Professors

 • Dr. Víctor Curto
 • Correu electrònic
 • Ismael Blazquez Muñoz
 • Correu electrònic
 • Marc Caballero Amadó
 • Correu electrònic
 • Dana Camps
 • Correu electrònic
 • Paloma Cordón
 • Correu electrònic
 • Jaime Franco
 • Correu electrònic
 • Xavier Lamote de Grignon
 • Correu electrònic
 • Ramon Montanera
 • Correu electrònic
 • Vanessa Sarrà
 • Correu electrònic
 • Clara Soteras Acosta
 • Correu electrònic

ELS NOSTRES ALUMNES OPINEN

EXECUTIVE MODULAR EDUCATION

 

Hem implementat el model de formació modular amb la finalitat de brindar-te la possibilitat d'estudiar els postgraus i màsters a la mesura de les teves necessitats, desenvolupant així les competències laborals específiques del teu interès progressivament per objectius plantejats i resultats obtinguts en el teu procés educatiu.

 

COM OBTENIR UN EXECUTIVE MASTER?

 

Un cop finalitzat el teu postgrau en Direcció Comercial i Vendes podràs continuar la teva formació professional i completar un dels següents màsters:

Executive MBA - Master in Business Administration

Executive Master en Direcció Comercial i Màrqueting

Postgrau en Direcció de Màrqueting

Postgrau en Direcció Comercial i Vendes

 

 

Executive Master en Management & Leadership

Postgrau en Direcció de Màrqueting