SERVEI DE BUS EUNCET AL CAMPUS TERRASSA

ET FACILITEM LA TEVA ARRIBADA AL CAMPUS TERRASSA

El Campus Euncet Terrassa està situat en un entorn privilegiat, als peus del Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Amb la finalitat de facilitar l'arribada de la nostra comunitat Euncet al campus oferim un servei gratuït de transport privat.

Aquesta xarxa consta d'una flota d'autobusos que connecten les nostres instal·lacions amb diferents punts i estacions de tren de la ciutat, inclou les estacions de RENFE i la xarxa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 

El servei d'autobusos està operatiu al llarg de tot el curs lectiu i compta amb horaris especials en època d'exàmens. 

SERVEI GRATUÏT

Durant els dies lectius, oferim un servei privat d'autobús, degudament senyalitzat, que connecta el Campus de Terrassa amb diferents punts de la ciutat de Terrassa per a facilitar-li l'accés al nostre campus a tots els membres de la comunitat Euncet, independentment d'on parteixin.

Aquest servei de transport fins a les nostres instal·lacions no comporta cap càrrec per als membres de la comunitat Euncet. És un servei gratuït i actiu durant tot l'any acadèmic. Està disponible tant per als nostres estudiants com per al personal docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS).
​​​​​​

HORARIS ESPECIALS

Encara que existeix un horari regular durant tot el període lectiu, en algunes ocasions aquests horaris poden veure's afectats per la realització d'activitats com poden ser esdeveniments i jornades organitzades a l’Euncet Business School.

En aquests casos, es notifica als estudiants dels canvis i es publiquen en la pàgina web amb els canvis actualitzats per a no deixar d'oferir el servei.

Aquest servei especial s'adapta en funció de les necessitats que puguin generar-se davant aquesta mena de situacions.  
​​​​​​

 

 

HORARI BUS

DE L’EUNCET A TERRASSA

Parades

De dilluns a divendres 

De dilluns a divendres 

De dilluns a divendres De dilluns a divendres Divendres Dissabte
FGC Rambla 8:15 h 8:30 h 8:30 h 17:30 h 15:30 h 8:35 h
Cap Rambla 8:18 h 8:34 h 8:34 h 17:33 h 15:33 h 8:37 h
RENFE - FGC Terrassa Nord 8:22 h 8:37 h 8:37 h 17:37 h 15:37 h 8:40 h
Escola d'Óptica 8:26 h 8:41 h 8:41 h 17:41 h 15:41 h 8:43 h
Av. Jaume I - Pl. de l'Aigua 8:33 h 8:50 h 8:50 h 17:48 h 15:48 h 8:50 h
FGC Nacions Unides 8:38 h 8:53 h 8:53 h 17:50 h 15:53 h 8:53 h

Parc Audiovisual

No para No para 9:00 h 17:55 h No para No para
Leitat No para No para 9:05 h 18:00 h No para No para
Euncet 8:40 h 9:05 h 9:10 h 17:55 h 15:55 h 8:55 h

Per a més informació pots fer clic en el nom de la parada.

Planificació d'autobús especial durant el mes de juny de 2023.

 

De l'Euncet a Terrassa

Parades

De dilluns a divendres 

 

De dilluns a divendres De dilluns a divendres De dilluns a divendres De dilluns a divendres

Dilluns, dimecres i divendres 

Divendres Dissabte
Leitat No para 13:30 h 17:00 h 18:00 h 19:05 h No para No para No para
Parc Audiovisual No para 13:32 h 17:05 h 18:05 h 19:10 h No para No para No para
Euncet 13:10 h 13:35 h 16:55 h 17:55 h 19:00 h 21:50 h 21:10 h 14:10 h
FGC Nacions Unides 13:15 h 13:40 h 17:09 h 18:10 h 19:13 h 21:55 h 21:15 h 14:13 h
Av. Jaume I - Pl. de l'Aigua 13:21 h 13:46 h 17:12 h 18:12 h 19:16 h 21:58 h 21:18 h 14:15 h
Escola d'Óptica  13:25 h 13.50 h  17:16 h 18:16 h  19:20 h 22:00 h 21:21 h 14:20 h
RENFE - FGC Terrassa Nord 13:28 h 13:53 h 17:19 h 18:19 h 19:23 h 22:03 h 21:24 h 14:23 h
Cap Rambla 13:31 h 13:56 h 17:22 h 18:22 h  19:26 h 22:06 h 21:27 h 14:26 h
FGC Rambla 13:35 h 14:00 h 17:25 h 18:25 h 19:30 h 22:10 h 21:30 h 14:30 h

 

Per a més informació pots fer clic en el nom de la parada.

Planificació d'autobús especial durant el mes de juny de 2023.