Servei de bus Euncet al Campus Terrassa

Et facilitem la teva arribada al Campus Terrassa

El Campus Euncet Terrassa està situat en un entorn privilegiat, als peus del Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Amb la finalitat de facilitar l'arribada de la nostra comunitat Euncet al campus oferim un servei gratuït de transport privat.

Aquesta xarxa consta d'una flota d'autobusos que connecten les nostres instal·lacions amb diferents punts i estacions de tren de la ciutat, inclou les estacions de RENFE i la xarxa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

El servei d'autobusos està operatiu al llarg de tot el curs lectiu i compta amb horaris especials en època d'exàmens. 

SERVEI GRATUÏT

Durant els dies lectius, oferim un servei privat d'autobús, degudament senyalitzat, que connecta el Campus de Terrassa amb diferents punts de la ciutat de Terrassa per a facilitar-li l'accés al nostre campus a tots els membres de la comunitat Euncet, independentment d'on parteixin.

Aquest servei de transport fins a les nostres instal·lacions no comporta cap càrrec per als membres de la comunitat Euncet. És un servei gratuït i actiu durant tot l'any acadèmic. Està disponible tant per als nostres estudiants com per al personal docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS).

HORARIS ESPECIALS

Encara que existeix un horari regular durant tot el període lectiu, en algunes ocasions aquests horaris poden veure's afectats per la realització d'activitats com poden ser esdeveniments i jornades organitzades a l’Euncet Business School.

En aquests casos, es notifica als estudiants dels canvis i es publiquen en la pàgina web amb els canvis actualitzats per a no deixar d'oferir el servei.

Aquest servei especial s'adapta en funció de les necessitats que puguin generar-se davant aquesta mena de situacions.

HORARI BUS

A continuació, et detallem els horaris del servei privat d'autobús segons els programes formatius. Consulta tant l'horari lectiu com l'horari especial. Ambdós serveis inclouen sortides i tornades de matí i tarda, per tal d'atendre les necessitats dels membres de la comunitat Euncet.

Bus de Terrassa a l'Euncet

Bus de l'Euncet a Terrassa