Sistema de garantia interna de qualitat-SGIC

D'acord amb el que s'estableix en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, les universitats han de comptar amb un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIC) que incorpori estratègies de millora contínua que permetin desenvolupar i controlar les seves actuacions, revisar-les i redefinir-les per a garantir el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen.

Política de Qualitat

Mapa de processos

Manual de processos

Manual de Qualitat

Organigrama

Procediments de Garantia Interna de Qualitat

Directriu - Política i objectius de qualitat

Directriu - Garantia de qualitat dels programes formatius

Directriu - Orientació de l'ensenyament als estudiants

Directriu - Garantia i millora de la qualitat del personal acadèmic i de suport a la docència

Directriu - Gestió i millora dels recursos materials i serveis

Directriu - Recollida i anàlisi dels resultats

Directriu - Publicació d'informació sobre les titulacions als grups d'interès

Acreditació

L'acreditació és la comprovació a partir d' una visita externa de que la titulació s' està desenvolupant tal com estava planificada la verificació.

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a des de la seva verificació inicial (o última acreditació), en el cas dels graus i doctorats.

Cada any, les universitats i l’AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions que han d' iniciar el procés d' acreditació.

El procés d' acreditació s' estructura en dues etapes: la visita externa i l' acreditació:

 • La visita externa: és la comprovació in situ del funcionament de la titulació, que queda reflectit en l' informe de visita externa.
 • L' acreditació: és l' emissió, per part de la comissió específica per a àmbit, de l' informe de valoració del funcionament de la titulació, l' informe d' acreditació, a partir de totes les evidències de què AQU Catalunya disposa, especialment l' informe de visita externa.

Per al curs 2022-23, està previst que Euncet passi el procés de reacreditació de la titulació del Grau en Administració i Direcció d'Empreses, sent el calendari programat el següent:

 • Termini lliura versió 1 autoinforme al GPAQ per a revisió tècnica: 21 de març 2023
 • Incorporar comentaris GPAQ i elaborar versió 2Audiència: 29 de març a l'11 d'abril 2023
 • Exposició Pública i aprovació ORG: 12 al 25 abril 2023
 • Lliurament versió definitiva a GPAQ: 26 d'abril 2023
 • Data prevista per a la visita externa AQU al centre: segona quinzena de juny 2023

Exposició pública

 • Autoinforme acreditació Euncet

Si vols donar la teva opinió o fer un suggeriment pots enviar un correu electrònic a acreditacio@euncet.com


Informe definitiu

Un cop conclòs el període d' exposició pública es va convocar una nova reunió del CAI el dia 25 d' abril per tal de valorar la fase d' exposició pública i qualsevol comentari o suggeriment que s' hagués fet al respecte i alhora donar l' aprovació definitiva en l' autoinforme per elevar-lo als òrgans superiors pertinents.
A partir de l'aprovació del CAI de l'Autoinforme la Comissió de Qualitat i la Comissió Acadèmica van acordar en sessió amb data 26 d'abril de 2023 l'aprovació definitiva de l'autoinforme.

Visita

En la segona quinzena de juny de 2023 està prevista la visita del CAE (Comitè Avaluació Externa), el programa acordat és el que es mostra a continuació:

horaris

La visita a les instal·lacions es fa amb l'objectiu de mostrar els espais més representatius del centre en relació a l'acreditació de les titulacions (aules, laboratoris docents, aules informàtiques, sales d'estudis, biblioteca, despatxos i espais comuns ...).

L'audiència oberta és un espai de temps destinat al al qual totes aquelles persones que no hagin estat convocades a les reunions del seu col·lectiu puguin, si volen, expressar les opinions que considerin davant el CAE.

Acreditació

​L'acreditació és la comprovació a partir d'una visita externa que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada la verificació.

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o última acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.

Cada any, les universitats i AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions que han d'iniciar el procés d'acreditació.

El procés d'acreditació s'estructura en dues etapes: la visita externa i l'acreditació:

 • La visita externa: és la comprovació in situ del funcionament de la titulació, que queda reflectit en l'informe de visita externa.
 • L'acreditació: és l'emissió, per part de la comissió específica per a àmbit, de l'informe de valoració del funcionament de la titulació, l'informe d'acreditació, a partir de totes les evidències que AQU Catalunya disposa, especialment l'informe de visita externa.

Exposició pública

Per al curs 2016-17 està previst que l’Euncet passi el procés d'acreditació de la titulació del Grau en Administració i Direcció d'Empreses, el calendari programat és el següent:

 • Termini lliura versió 1 autoinforme al GPAQ per a revisió tècnica: 22 de setembre 2016
 • Incorporar comentaris GPAQ i elaborar versió 2Audiència: 28 a 30 de setembre de 2016
 • Exposició Pública i aprovació ORG: 6 al 14 d'octubre de 2016
 • Lliurament a AQU: 26 d'octubre de 2016
 • Data prevista per a la visita externa al centre: 15 al 28 de febrer de 2017

Informe definitiu

Una vegada conclòs el període d'exposició pública es va convocar una nova reunió del CAI el dia 17 d'octubre amb la finalitat de valorar la fase d'exposició pública i qualsevol comentari o suggeriment que s'hagués fet sobre aquest tema ja la vegada donar l'aprovació definitiva en l'autoinforme per a elevar-lo als òrgans superiors pertinents.

A partir de l'aprovació del CAI de l'Autoinforme la Comissió de Qualitat i la Comissió Permanent van acordar en sessió en dates 17 i 18 d'octubre de 2016 l'aprovació definitiva de l'autoinforme.

Informe definitiu d'acreditació Euncet

Visita

Dimarts que ve 21 de febrer de 2017 està prevista la visita del CAE (Comitè Avaluació Externa), el programa acordat és el que es mostra a continuació:

horaris

La visita a les instal·lacions es fa a fi de mostrar els espais més representatius del centro en relació a l'acreditació de les titulacions (aules, laboratoris docents, aules informàtiques, sales d'estudis, biblioteca, despatxos i espais comuns ...).

L'audiència oberta és un espai de temps destinat al fet que totes aquelles persones que no hagin estat convocades a les reunions del seu col·lectiu, puguin, si volen, expressar les opinions que considerin davant el CAE.

​Si vols donar la teva opinió o fer un suggeriment pots enviar un correu electrònic a acreditacio@euncet.com

Acreditació

L'acreditació és la comprovació a partir d'una visita externa que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada la verificació.

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o última acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.

Cada any, les universitats i AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions que han d'iniciar el procés d'acreditació.

El procés d'acreditació s'estructura en dues etapes: la visita externa i l'acreditació:

 • La visita externa: és la comprovació in situ del funcionament de la titulació, que queda reflectit en l'informe de visita externa.
 • L'acreditació: és l'emissió, per part de la comissió específica per a àmbit, de l'informe de valoració del funcionament de la titulació, l'informe d'acreditació, a partir de totes les evidències que AQU Catalunya disposa, especialment l'informe de visita externa.

Per al curs 2019-20 està previst que l’Euncet passi el procés d'acreditació dels seus dos màsters un en Administració d'Empreses i l'altre en Direcció de Màrqueting, per la qual cosa, el calendari programat és el següent:

 • Exposició/Audiència pública de l'autoinforme: 15 al 24 de juny 2019
 • Reunions de CAI, Comissió de Qualitat i Comissió Permanent per a l'aprovació de l'autoinforme definitiu: del 25 al 27 de juny del 2019
 • Lliurament versió definitiva a GPAQ: 28 de juny 2019
 • Lliurament a AQU de l'autoinforme: 2 de juliol 2019
 • Data prevista per a la visita externa AQU al centre: 14 i 15 novembre 2020

Exposició pública

 • Autoinforme acreditació Euncet

Si vols donar la teva opinió o fer un suggeriment pots enviar un correu electrònic a acreditacio@euncet.com

Informe definitiu

Una vegada conclòs el període d'exposició pública es va convocar una nova reunió del CAI el 25 de juny amb la finalitat de valorar la fase d'exposició pública i qualsevol comentari o suggeriment que s'hagués fet sobre aquest tema ja la vegada donar l'aprovació definitiva en l'autoinforme per a elevar-lo als òrgans superiors pertinents.

A partir de l'aprovació del CAI de l'autoinforme la Comissió de Qualitat i la Comissió Permanent van acordar en sessió en dates 26 i 27 de juny de 2019 l'aprovació definitiva de l'autoinforme.

Visita

Els pròxims dies: dijous 14 i divendres 15 de novembre de 2019, està prevista la visita del CAE (Comitè Avaluació Externa), i el programa acordat és el que es mostra a continuació:

La visita a les instal·lacions es fa a fi de mostrar els espais més representatius del centro en relació amb l'acreditació de les titulacions (aules, laboratoris docents, aules informàtiques, sales d'estudis, biblioteca, despatxos i espais comuns ...).

L'audiència oberta és un espai de temps destinat al fet que totes aquelles persones que no hagin estat convocades a les reunions del seu col·lectiu puguin, si volen, expressar les opinions que considerin davant el CAE.

Acreditació

L'acreditació és la comprovació a partir d'una visita externa que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada la verificació.

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o última acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters.

Cada any, les universitats i AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions que han d'iniciar el procés d'acreditació.

El procés d'acreditació s'estructura en dues etapes: la visita externa i l'acreditació:

 • La visita externa: és la comprovació in situ del funcionament de la titulació, que queda reflectit en l'informe de visita externa.
 • L'acreditació: és l'emissió, per part de la comissió específica per a àmbit, de l'informe de valoració del funcionament de la titulació, l'informe d'acreditació, a partir de totes les evidències que AQU Catalunya disposa, especialment l'informe de visita externa.

Per al curs 2020-21 està previst que l’Euncet passi el procés d'acreditació del seu grau en Màrqueting i Comunicació Digital, per la qual cosa, el calendari programat és el següent:

 • Elaboració de l'autoinforme: del 28 de setembre al 25 d'octubre del 2019
 • Exposició pública/audiència pública de l'autoinforme: 28 d'octubre al 08 de novembre 2019
 • Reunions de CAI, Comissió de Qualitat i Comissió Permanent per a l'aprovació de l'autoinforme definitiu: 08 de novembre 2019
 • Lliurament versió definitiva a GPAQ: 11 de novembre 2019
 • Data prevista per a la visita externa AQU al centre: segona quinzena de març 2020

Exposició pública

 • Autoinforme acreditació Euncet

Si vols donar la teva opinió o fer un suggeriment pots enviar un correu electrònic a acreditacio@euncet.com

 

Informe definitiu

Una vegada conclòs el període d'exposició pública es va convocar una nova reunió del CAI el 8 de novembre amb la finalitat de valorar la fase d'exposició pública i qualsevol comentari o suggeriment que s'hagués fet sobre aquest tema ja la vegada donar l'aprovació definitiva en l'autoinforme per a elevar-lo als òrgans superiors pertinents.

A partir de l'aprovació del CAI de l'autoinforme la Comissió de Qualitat i la Comissió Permanent van acordar en sessió amb data 8 de novembre l'aprovació definitiva de l'autoinforme.

Visita

El dijous 20 de febrer del 2020, està prevista la visita del CAE (Comitè Avaluació Externa), i el programa acordat és el que es mostra a continuació

 

La visita a les instal·lacions es fa a fi de mostrar els espais més representatius del centro en relació a l'acreditació de les titulacions (aules, laboratoris docents, aules informàtiques, sales d'estudis, biblioteca, despatxos i espais comuns...).

L'audiència oberta és un espai de temps destinat al fet que totes aquelles persones que no hagin estat convocades a les reunions del seu col·lectiu, puguin, si volen, expressar les opinions que considerin davant el CAE.

Acreditació

L'acreditació és la comprovació a partir d'una visita externa que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada la verificació.

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o última acreditació), en el cas dels graus i doctorats.

Cada any, les universitats i AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions que han d'iniciar el procés d'acreditació.

El procés d'acreditació s'estructura en dues etapes: la visita externa i l'acreditació: 

 • La visita externa: és la comprovació in situ del funcionament de la titulació, que queda reflectit en l'informe de visita externa.
 • L'acreditació: és l'emissió, per part de la comissió específica per a àmbit, de l'informe de valoració del funcionament de la titulació, l'informe d'acreditació, a partir de totes les evidències que AQU Catalunya disposa, especialment l'informe de visita externa.

Per al curs 2023-24, està previst que Euncet passi el procés de acreditació de la titulació del Grau en Ciències i Tecnologias aplicades a l'Esport i al Fitnes, sent el calendari programat el següent:

 • Termini lliura versió 1 autoinforme al GPAQ per a revisió tècnica: 15 gener 2024
 • Incorporar comentaris GPAQ i elaborar versió 2Audiencia: 22 gener 2024
 • Exposició Pública i aprovació ORG: 23 al 30 gener 2024
 • Lliurament versió definitiva a GPAQ: 31 de gener 2024
 • Data prevista per a la visita externa AQU al centre: 14 de març 2024

Exposició pública

 • Autoinforme acreditació Euncet 

Si vols donar la teva opinió o fer un suggeriment pots enviar un correu electrònic a acreditacio@euncet.com

Informe definitiu

Una vegada conclòs el període d'exposició pública es va convocar una nova reunió del CAI el dia 30 de gener amb la finalitat de valorar la fase d'exposició pública i qualsevol comentari o suggeriment que s'hagués fet sobre aquest tema i alhora donar l'aprovació definitiva en l'autoinforme per a elevar-lo als òrgans superiors pertinents.

A partir de l'aprovació del CAI de l'autoinforme la Comissió de Qualitat i la Comissió Acadèmica van acordar en sessió amb data 30 de gener de 2024 l'aprovació definitiva de l'autoinforme.

Visita

El 14 de març de 2024 està prevista la visita del CAE (Comitè Avaluació Externa), el programa acordat és el que es mostra a continuació:

cat

La visita a les instal·lacions es fa a fi de mostrar els espais més representatius del centro en relació a l'acreditació de les titulacions (aules, laboratoris docents, aules informàtiques, sales d'estudis, biblioteca, despatxos i espais comuns ...).

L'audiència oberta és un espai de temps destinat al fet que totes aquelles persones que no hagin estat convocades a les reunions del seu col·lectiu puguin, si volen, expressar les opinions que considerin davant el CAU.