Informes sobre personal i gestió de recursos

Qualitat del procés docent i gestió de recursos

En aquest apartat es vinculen tots aquells altres àmbits que incideixen en la qualitat del procés docent i de l'aprenentatge no prevists en la resta dels apartats com els processos relacionats amb les persones que ofereixen els serveis: col·lectiu de PDI i de PAS, tipus, número i qualitat dels equipaments i dels serveis, tant els de suport directe al procés de docència-aprenentatge com els indirectes en benefici de tota la comunitat universitària.

Graus Universitaris

  • Informe Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2019-2022 (CAT.)
  • Informe Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2014-2018 (CAT.)
  • Informe Grau en Màrqueting i Comunicació Digital 2019-2022 (CAT.)
  • Informe Grau en Màrqueting i Comunicació Digital 2014-2018 (CAT.)
  • Informe Grau en Ciències i Tecnologies aplicades a l'Esport i al Fitnes 2019-2022 (CAT.)

Màsters Universitaris

  • Informe màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses 2019-2022 (CAT.)
  • Informe màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses 2015-2018 (CAT.)
  • Informe màster universitari en Direcció de Màrqueting 2019-2022 (CAT.)
  • Informe màster universitari en Direcció de Màrqueting 2016-2018 (CAT.)