Resultats acadèmics de l’Euncet Business School

Informes de Resultats Acadèmics

Per als estudis de grau com els de màsters, en aquest apartat consta d'una fitxa amb els indicadors: taxa de rendiment, taxa d'èxit, taxa d'abandonament, taxa d'eficiència i taxa de graduació juntament amb un informe on s'analitzen els seus resultats acadèmics. 

Graus Universitaris

  • Informe resultats acadèmics Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2017-22 (CAT.)
  • Informe resultats acadèmics Grau en Màrqueting i Comunicació Digital 2017-22 (CAT.)
  • Informe resultats acadèmics Grau en Ciències i Tencologies Aplicades a l'Esport i al Ftiness 2017-22 (CAT.)

Màsters Universitaris

  • Informe resultats acadèmics Màster universitari en Direcció de MKT 2017-22 (CAT.)
  • Informe resultats acadèmics Màster universitari en Direcció de MKT 2022-23 (CAT.)
  • Informe resultats acadèmics Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses 2017-22 (CAT.)
    Informe resultats acadèmics Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses 2022-23 (CAT.)