RESULTATS ACADÈMICS DE L’EUNCET BUSINESS SCHOOL

Informes de Resultats Acadèmics

Per als estudis de grau com els de màsters, en aquest apartat consta d'una fitxa amb els indicadors: taxa de rendiment, taxa d'èxit, taxa d'abandonament, taxa d'eficiència i taxa de graduació juntament amb un informe on s'analitzen els seus resultats acadèmics. 

  • Informe resultats acadèmics graus 2017-22 (CAT.)
  • Informe resultats acadèmics màsters 2017-22 (CAT.)