SATISFACCIÓ ACADÈMICA A L’EUNCET BUSINESS SCHOOL

INFORMES DE QUALITAT: SATISFACCIÓ ACADÈMICA

En aquest apartat vam mostrar les evidències sobre els nivells de satisfacció dels diferents col·lectius relacionats amb el desenvolupament de la titulació (docència, organització del sistema i de l'ensenyament): estudiants, graduats, professors (PDI), personal d'administració i serveis (PAS) i altres informes de satisfacció.

 • Informe Enquesta Inicial Pandèmia 2019-20 (CAT)
 • Informe Enquesta Posterior Pandèmia 2019-20 (CAT)
 • Informe Enquestes de Satisfacció de la valoració docent 2019-20 (CAT.)
 • Informe Enquestes de Satisfacció de la valoració docent 2020-21 (CAT.)
 • Informe Enquestes de Satisfacció de la valoració docent  2021-22 (CAT.)
 • Informe Enquesta de Satisfacció de Serveis 2020-21 (CAT.)
 • Informe Enquesta de Satisfacció de Serveis 2021-22 (CAT.)
 • Informe Enquesta Macro Pandèmia 2019-20 (CAT)
 • Informe Enquestes de Satisfacció de serveis 2020-21 (CAT.)
 • Informe Enquestes de Satisfacció de serveis 2021-22 (CAT.)
 • Informe Enquesta de Satisfacció Serveis 2020-21 (CAT.)
 • Informe Enquesta de Satisfacció Serveis 2021-22 (CAT.)

 • Informe grau en Administració i Direcció d'Empreses 2018-19 (CAT.)
 • Informe grau en Màrqueting i Comunicació Digital 2018-19 (CAT.)
 • Informe màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses (CAT.)
 • Informe màster en Direcció de Màrqueting 2018-19 (CAT.)
 • Informe grau en Administració i Direcció d'Empreses 2019-20 (CAT.)
 • Informe grau en Màrqueting i Comunicació Digital 2019-2 (CAT.)
 • Informe màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses 2019-20 (CAT.)
 • Informe Màster en Direcció de Màrqueting 2019-20 (CAT.)

 • Informe acadèmic curs 2017-2018 (CAT.)
 • Informe acadèmic curs 2018-2019 (CAT.)
 • Informe acadèmic curs 2019-2020 (CAT.)
 • Informe acadèmic curs 2020-2021 (CAT.)
 • Informe acadèmic curs 2021-2022 (CAT.)