VISITA EXTERNA AQU

Fecha
Horari
Horari
8:30 a 15.45 hores
Campus

Campus
Terrassa

El dijous 22 de juny del 2023 rebrem la visita externa dels avaluadors del Comitè d'Avaluació Externa (CAU) de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per a la renovació de l'acreditació del grau en ADE.

Per tant, per a l'edició d'aquesta visita tindrem la següent estructura:

08.30 - 08.45 h. Benvinguda institucional.

08.45 - 09.30 h. Entrevista amb equip directiu i Comitè d'Avaluació Interna (CAI).

09.30 - 10.15 h. Entrevista amb estudiantat.

10.15 - 11.00 h. Entrevista amb professorat.

11.15 - 11.45 h. Visita a les instal·lacions.

11.45 - 12.30 h. Entrevista amb titulats.

12.30 - 13.15 h. Entrevista amb ocupadors.

14.15 - 14.45 h. Audiència oberta, en la qual podran assistir totes aquelles persones que vulguin entrevistar-se amb el Comitè d'Avaluació Externa (CAU) i no hagin estat seleccionats per a participar en alguna audiència. L'assistència és espontània, dins d'aquest espai.

15.30-15.45 h. Conclusions preliminars i comiat (equip directiu i CAI).