Postgrau en Direcció Financera

 • Horari

  Dv. 16 a 21h @ Dis. 9 a 14h

 • Modalitat Presencial
 • Campus Terrassa
 • Inici

  Novembre 2023

 • Duració

  4 mesos

La gestió actual de les empreses fa que la direcció financera adquireixi un sentit diferent. Els canvis conjunturals constants, la velocitat en els canvis de tendències i la globalització dels mercats fan que es faci imprescindible dur a terme una planificació i anàlisi financera contínua, pràctic i que no sols afecti les persones que desenvolupen la funció de direcció financera, sinó que també ho faci a tots els directius que necessitin aplicar un control financer que faciliti la presa de decisions que afecta el negoci diàriament. Aquest context ens porta a la necessitat real d'adquirir coneixements eminentment pràctics en un entorn canviant i de creixent competitivitat i globalització.

El postgrau en Direcció Financera cobreix àmpliament les necessitats esmentades proporcionant coneixements i eines pràctiques que permetin una millor assignació dels recursos econòmics de forma més optimitzada a les empreses.

Posgrado en Dirección Financiera

Postgrau en Direcció Financera per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Postgrau en Direcció Financera per l’Euncet Business School

icon-play

POSTGRAU EN DIRECCIÓ FINANCERA

Posgraduat/ada en Direcció de Financera per la Universitat Politècnica de Catalunya

Inici:

Novembre 2023

Places:

20

Crèdits:

25 (125 hores)

Idioma:

Castellà

Preu:

5.200 €

A QUI VA DIRIGIT EL NOSTRE POSTGRAU EN DIRECCIÓ FINANCERA?

 

 • Professionals que desenvolupin tasques de direcció o gestió i que necessiten aprofundir en les eines financeres de suport en la seva gestió.
 • Professionals que vulguin aprofundir en coneixements financers adquirits o a conèixer aspectes pràctics enfocats al món real de les empreses.

PERFIL DE L’ESTUDIANT

Estudis


ADE 69%
Enginyeria 19%
Economia 12%
 

Posició empresarial

Administració 38%
Operacions 25%
Direcció 19%
Tecnologia 13%
Finances 5%

Mitjana d’edat

32,1 anys

Satisfacció dels estudiants

9,60 / 10

 

SORTIDES PROFESSIONALS - DIRECCIÓ FINANCERA

El Postgrau en Direcció Financera de l'Euncet Business School prepara als professionals i directors de l'àrea per a la presa de decisions en l'entorn econòmic i financer. Amb aquest programa de gestió financera dissenyaràs i dirigiràs l'estratègia i política financera de l'empresa, controlaràs la despesa i inversió, així com la comptabilitat de l'organització. També analitzaràs la situació actual d'aquesta i elaboraràs un pla econòmic - financer que s'ajusti als objectius de la direcció de l'empresa.

El postgrau en Direcció Financera et capacitarà en totes aquelles àrees que afectin o es vegin relacionades amb el departament financer, abordant aspectes clau per al creixement i evolució d'aquesta àrea. A més a més, aprendràs a prendre decisions interpretant l'entorn econòmic i financer. Forma't com a professional expert en finances i comptabilitat i converteix-te en un professional especialitzat. Fa un pas més en la teva carrera i converteix-te en el director financer de la teva empresa.

PER QUÈ ESTUDIAR EL POSTGRAU EN DIRECCIÓ FINANCERA?

 • Expert en finances
  Proporcionem coneixements pràctics, útils i actualitzats en matèria de les finances d'una empresa des d'un vessant operatiu i de suport real al funcionament de l'empresa.
 • Perspectiva pràctica
  Formació integral basada en els conceptes fonamentals de l'àmbit financer i impartits des d'un vessant pràctic i d'aplicació immediata en l'activitat empresarial.

 • Presa de decisions
  Comprensió de la situació econòmica d'una empresa sobre la base de l'anàlisi dels seus estats financers. Anàlisi de l'impacte dels tipus de decisions sobre el compte de resultats. Utilització de les tècniques de control de gestió i anàlisi d'inversions i coneixement de les principals fonts de finançament.

 • Potència el valor econòmic i social de la empresa
  El programa es desenvolupa des de l'estratègia global permetent determinar com optimitzar el valor econòmic, financer i social de l'empresa.

 • Professors de prestigi
  Docents de reconeguda trajectòria acadèmica i professional, vinculats al món empresarial.

 • Euncet Expertise
  40 anys formant professionals i directius en management, innovació i noves tecnologies.

PROGRAMA DEL POSTGRAU EN DIRECCIÓ FINANCERA

 

El Postgrau en Direcció Financera és un programa modular que prepara als seus participants per a desenvolupar funcions directives en l'àrea financera de l'empresa, dotant de coneixements i eines útils i noves sobre direcció d'empreses i gestió financera.

En aquest Postgrau en Direcció Financera de L’Euncet Business School es pretén que tots els professionals adquireixin les claus per a la presa de decisions de manera adequada i eficient en l'entorn econòmic i financer, desenvolupin aspectes claus sobre l'anàlisi financera i d'inversió, així com, els diferents sistemes de control, comptabilitat, actius, costos, balanços de l'empresa, pressupostos i tota la gestió economicofinancera.

Assumiràs riscos i aprendràs a gestionar amb èxit el departament financer de la teva empresa, adquirint eines i habilitats que et permetin gestionar eficientment el teu equip i assignar els recursos correctament, amb la finalitat de prendre decisions que s'adeqüin a la visió i projecció de l'organització, garantint el creixement i èxit empresarial.

Prepara't per a desenvolupar la teva carrera professional en un dels departaments més valorats de l'empresa.

Pla d'estudis

Anàlisi i Interpretació de la Informació Financera

 • Proporcionar als participants coneixements de la informació existent en el mercat de la situació financera d'una empresa. Comptes anuals, Auditoria...
 • Comprendre la utilització per tercers en les decisions d'inversió: Private equity, Family Offices.
 • Conèixer i utilitzar els elements borsaris.
 • Conèixer les peculiaritats i requeriments en la creació d'empreses.
 • Transmetre als participants les experiències pràctiques dels docents explicant als participants, els principals encerts i els principals errors des de l'òptica financera que succeeixen en el món de l'empresa.

Continguts

 • Informació financera pública de les empreses.
 • Auditoria.
 • Passos a seguir en la compravenda d'empreses.
 • Private Equity.
 • Family Offices.
 • Temes de Borsa.
 • Ecosistema emprenedor.

Guia docent

Cicle Pressupostari i Pla de Negoci

 • Conèixer tot el procés d'elaboració del pressupost de l'empresa, així com els seus diferents elements de control del seguiment i l'establiment de mesures correctores.
 • Aportar als participants una idea de com és analitzada financerament la seva empresa per tercers actors de l'entorn econòmic.
 • Capacitar als participants per a identificar les ràtios clau de negoci i de rendibilitat.
 • Conèixer tècniques i eines específiques de finances que ajudin a la priorització i correcta assignació dels recursos de la companyia.
 • Transmetre als participants les experiències pràctiques dels docents explicant als alumnes del curs, els principals encerts i els principals errors des de l'òptica financera que succeeixen en el món de l'empresa.

Continguts

 • Concepte de pressupost.
 • Revisions periòdiques del pressupost.
 • Principals KPI aplicades.
 • Dificultats en l'elaboració d'un pressupost.
 • Palanquejament financer.

Guia docent

Control de Gestió

 • Proporcionar als participants coneixements clars, pràctics, útils i actualitzats en matèria de la definició i classificació dels costos de l'empresa.
 • Conèixer l'impacte de les decisions de comptabilitat en la valoració dels costos i existències de l'empresa.
 • Conèixer detalladament els elements rellevants per a la presa de decisions respecte a la fabricació interna o externa, fixació de preus.
 • Conèixer i determinar el llindar de rendibilitat de les empreses.
 • Conèixer i saber analitzar l'entorn en què es mouen les empreses tant des d'un punt de vista microeconòmic com macroeconòmic.
 • Transmetre als participants les experiències pràctiques dels docents explicant als participants, els principals errors des de l'òptica financera que succeeixen en el món de l'empresa.

Continguts

 • Conceptes introductoris.
 • Classificació de costos.
 • Models o sistemes de costos.
 • Costos estàndard.
 • Punt mort de l'empresa.
 • Presa de decisions.
 • Anàlisi de variació del marge brut. Qualitat, cost i mix.
 • Microeconomia i macroeconomia. L'entorn de l'empresa.

Guia docent

Decisions d’Inversió

 • Proporcionar als participants coneixements tècniques útils sobre la forma de mesura de la rendibilitat d'una inversió per a l'empresa.
 • Saber identificar els fluxos de caixa rellevants per a la presa de decisions en la realització d'una inversió.
 • Capacitar als participants per a identificar les variables clau que incideixen en les decisions de negoci des del vessant financer d'assignació de recursos de finançament.
 • Conèixer tècniques i eines específiques de finances que ajudin a la priorització i correcta assignació dels recursos de la companyia permetent preses de decisions adequades de manera àgil entre diferents opcions d'inversió i el seu finançament.
 • Transmetre als participants les experiències pràctiques dels docents explicant als participants, els principals errors des de l'òptica financera que succeeixen en el món de l'empresa.

Continguts

 • Introducció.
 • Inversions en l'empresa.
 • El valor dels diners en el temps.
 • Diferents tipus d'inversió.
 • Conceptes bàsics de tota inversió.
 • VAN com a mètode de valoració de Fons de Comerç.

Guía docent

Aspectes Fiscals de l’Empresa

 • Conèixer els principals impostos que afecten l'empresa a Espanya.
 • Aprendre a conciliar els elements que constitueixen el resultat comptable amb el resultat fiscal d'una empresa.
 • Calibrar l'efecte temporal del moment en què es paguen els impostos amb el seu corresponent efecte en la rendibilitat real de l'empresa.
 • Prevenir riscos econòmics i legals tant per a l'empresa com per als seus administradors provinents de la fiscalitat.
 • Transmetre als participants les experiències pràctiques dels docents explicant als participants, els principals errors des de l'òptica financera que succeeixen en el món de l'empresa.

Contenidos

 • La fiscalitat en l'empresa. Oportunitat de millora de l'eficiència empresarial.
 • Principals Impostos empresarials a Espanya.
 • Principals aspectes en la declaració de l'Impost de Societats.
 • Delicte fiscal.
 • Harmonització monetària vs. harmonització fiscal a la UE.

Guia docent

Introducció a les Fonts de Finançament

 • Conèixer i diferenciar clarament el que representen els resultats vs. la generació de caixa d'una empresa.
 • Conèixer i saber aplicar instruments de finançament interns i externs de l'empresa.
 • Conèixer tècniques i eines específiques de finances que ajudin a la priorització i correcta assignació dels recursos de la companyia.
 • Transmetre als participants les experiències pràctiques dels docents explicant als participants, els principals errors des de l'òptica financera que succeeixen en el món de l'empresa.

Continguts

 • Fonts de finançament internes i externes.
 • Optimització de la Tresoreria en un grup empresarial.
 • Alguns conceptes bàsics.
 • Altres formes de finançament.
 • Ràtios financers.
 • Fintech. El futur és aquí.
 • Devicare. Construint el futur.

Guia docent

Calendaris i horaris

Calendaris

Any acadèmic 2022-23 / Campus Terrassa

Calendari Acadèmic - Primer Quadrimestre (Octubre)

Horari

Any acadèmic 2022-23 / Campus Terrassa

Horari - Primer Quadrimestre (Octubre)

Professors

Direcció

 • Dra. Jessica Lingan Azañedo
 • Directora de l'Executive Education
 • Correu electrònic
 • Armand Bover
 • Director del postgrau en Direcció Financera
 • Correu electrònic
 • Laura Bover
 • Codirectora del postgrau en Direcció Financera
 • Correu electrònic
 • Milena Perozo
 • Coordinadora d'Executive Education
 • Correu electrònic
 • Olga Villa
 • Gestora d'Executive Education
 • Correu electrònic

Professors

 • María Dávila
 • Correu electrònic
 • Josep Domenech
 • Correu electrònic
 • Rosendo Garganta
 • Correu electrònic
 • José Luis Gosálbez Albero
 • Correu electrònic
 • Josep Zaragoza
 • Correu electrònic

EXECUTIVE MODULAR EDUCATION

 

Hem implementat el model de formació modular amb la finalitat de brindar-te la possibilitat d'estudiar els postgraus i màsters a la mesura de les teves necessitats, desenvolupant així les competències laborals específiques del teu interès progressivament per objectius plantejats i resultats obtinguts en el teu procés educatiu.

 

COM OBTENIR UN EXECUTIVE MASTER?

 

Un cop finalitzat el teu postgrau en Direcció Financera podràs continuar la teva formació professional i completar un dels següents màsters:

Executive MBA - Master in Business Administration

Executive Master en Management & Leadership

Postgrau en Direcció Financera