Máster Online en Ciberseguretat

 • Horari

  Online

 • Modalitat Online
 • Inici

  8/03/2021

 • Duració

  8 mesos

MÀSTER EN SEGURETAT INFORMÀTICA I GESTIÓ DEL RISC TECNOLÒGIC

El màster en Seguretat Informàtica i Gestió del Risc Tecnològic, modalitat online, té com a principal objectiu formar a professionals especialistes en ciberseguretat que puguin començar la seva carrera professional obtenint un coneixement general i avançat de tots els àmbits de la ciberseguretat: hacking ètic, seguretat en organitzacions, protecció de dades, com combatre el delicte informàtic.

A més a més, aquest màster online permetrà als estudiants obtenir les bases de coneixement per a exercir diferents llocs dins del món de la ciberseguretat, i poder especialitzar-se en diferents àrees.

PwC, una de les signatures de serveis professionals de les Big Four, compta amb una dilatada trajectòria i reputació internacional. L'aliança entre PwC España i Euncet Business School, fa que el màster en Seguretat Informàtica i Gestió del Risc Tecnològic sigui un programa sòlid i innovador en la seva àrea.

 

OBJECTIUS DEL MÀSTER EN CIBERSEGURETAT ONLINE DE L’EUNCET BUSINESS SCHOOL

 

El màster en Ciberseguretat Online de l'Euncet Business School et permetrà conèixer les mesures de seguretat en les organitzacions i la seguretat de les dades.

Adquiriràs la capacitat d'innovar i proposar solucions eficaces als problemes que es plantegin en l'àmbit de la ciberseguretat, així com entendre els conceptes i termes dins de l'àrea de seguretat informàtica i de les comunicacions. Seràs capaç de conèixer els estàndards i marcs comunament utilitzats, els controls de seguretat utilitzats per a la reducció del risc i els coneixements necessaris per a gestionar i definir polítiques de seguretat per a qualsevol sistema d'informació.

A més a més, tindràs la capacitat per a conèixer la seguretat de noves tendències com cloud, IoT i blockchain, i aprendràs tècniques avançades d'autenticació d'accés a sistemes informàtics. Amb el màster en Seguretat Informàtica i Gestió del Risc Tecnològic podràs avaluar, comprendre i aplicar tècniques de hacking ètic, i et capacitarà per a innovar i proposar solucions eficaces als problemes que es plantegin en l'àmbit de la ciberseguretat.

Màster en Seguretat Informàtica i Gestió del Risc Tecnològic per la Universitat Politècnica de Catalunya

Màster en Seguretat Informàtica i Gestió del Risc Tecnològic per la Universitat Politècnica de Catalunya

icon-play

MÁSTER ONLINE

Màster en Seguretat Informàtica i Gestió del Risc Tecnològic per la Universitat Politècnica de Catalunya

Inici: 

8 de març del 2021

Places:

50

Idioma:

Castellaà

Crèdits:

60 ECTS (250 hores)

Preu per crèdit:

70 €

Preu:

4.200 €

PERFIL DE L’ESTUDIANT

El màster en Ciberseguretat està dirigit a:

 • Titulats universitaris en enginyeria i en carreres tècniques sense experiència o amb poca experiència en l'àmbit laboral.
 • Perfil júnior d'àrees tècniques que vulguin dirigir la seva carrera professional en l'àmbit de la seguretat informàtica.

SORTIDES PROFESSIONALS DEL MÀSTER EN CIBERSEGURETAT

 • Arquitecte de seguretat
 • Analista de ciberinteligència
 • Pentester
 • Incident Responder
 • Security Auditor
 • Consultor de ciberseguretat
 • Security engineer
 • Cloud specialist
 • DevSecOps developer

PER QUÈ ESTUDIAR UN MÀSTER EN CIBERSEGURETAT A L'EUNCET BUSINESS SCHOOL?

 • Renewed and update program
  Contingut renovat i actualitzat que garanteix una formació de qualitat desenvolupat amb metodologies innovadores de formació, adaptat a les noves realitats i tecnologies. Es combina la teoria presentada de manera dinàmica amb pràctiques demo, workshops i projectes en un entorn d'aprenentatge únic que canviï la vida professional dels alumnes.
 • Empreses col·laboradores
  Aquest màster en Seguretat Informàtica i Gestió de Riscos Tecnològics sorgeix de l'aliança amb tres institucions que són un referent en aquesta àrea de coneixement: PwC, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (CESICAT) i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

 • Professional
  És una oportunitat única per a formar-se amb els millors professionals en un entorn d'excel·lència. Aquest màster proporciona els coneixements necessaris per a ser un professional de la ciberseguretat i especialitzar-se en diferents itineraris formatius.

 • Aprenentatge basat en projectes
  Construït amb una metodologia basada en la realització de projectes específics relacionats amb els coneixements adquirits a través de les diferents assignatures i amb la finalitat de formar perfils alineats amb la demanda actual.

 • Visió global
  Aquest màster tracta la ciberseguretat d'una manera global, oferint una visió àmplia d'àrees en desenvolupament constant i cada vegada més imprescindible per a les empreses.

 • Excel·lència docent
  Professors de reconeguda experiència professional i experts en matèria, vinculats a empreses líders en el seu sector com CTTI, CESICAT i PwC.

PROGRAMA DEL MÀSTER EN CIBERSEGURETAT

El màster en Ciberseguretat està format per tretze cursos que permeten obtenir la titulació del màster en Seguretat Informàtica i Gestió de Riscos Tecnològics per l’Euncet Business School i per la Universitat Politècnica de Catalunya. Amb aquest màster online podràs desenvolupar un perfil professional complet, formant-te en les principals tècniques de protecció de sistemes informàtics en l'àmbit de la seguretat informàtica i gestió de riscos.

Les organitzacions necessiten analitzar processos i implementar solucions que protegeixin la seva informació de possibles ciberatacs, és per això que la seguretat informàtica representa un element essencial dins de qualsevol empresa.

Per això, aquest programa té com a principal objectiu proporcionar-te un coneixement ampli i rigorós de la ciberseguretat en disciplines com hacking ètic, anàlisi forense, criptografia, vigilància i intel·ligència de la xarxa i, sobretot, la gestió de les cibercrisis.

Amb aquest màster et convertiràs en un expert en ciberseguretat i potenciaràs el teu perfil professional de la mà d'un equip docent expert en matèria dins de l'àmbit de la ciberseguretat en les tecnologies des del punt de vista tècnic i legal.

CURSOS DEL MÀSTER EN CIBERSEGURETAT

Estratègies de Ciberseguretat

Et permetrà conèixer i entendre els conceptes i termes més rellevants dins de l'àrea de seguretat informàtica i de les comunicacions. També, coneixeràs els mitjans existents per a poder mantenir-te actualitzat en un àmbit tan canviant com l'àrea de la ciberseguretat.

Continguts

 • Govern de la seguretat.
 • Estàndards de ciberseguretat.
 • Metodologies d'anàlisis de riscos.
 • Estratègia en ciberseguretat.

Compliment Legal Associat a la Ciberseguretat

Podràs conèixer tant la normativa tècnica i disposicions legals que s'apliquen en matèria de ciberseguretat, com els estàndards i marcs comunament utilitzats, així com els controls de seguretat utilitzats per a la reducció del risc.

Continguts

 • Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (GDPR).
 • Llei de Protecció d'Infraestructures Crítiques.
 • Estàndard PCI i SWIFT.
 • Ciberdelicte, delictes informàtics i gestió del frau digital.

Seguretat en Comunicacions i xarxes

Coneixeràs tant els mètodes de xifratge com d'enviament i protecció d'informació emmagatzemada i de trànsit. A més, et podràs integrar en equips de treball, col·laborant eficaçment i establint mètodes de compartició útils.

Continguts

 • Arquitectura segura de xarxes.
 • Protocols segurs.
 • Configuració de firewalls i elements de xarxa.
 • Control daccés a xarxa.

Seguretat en Aplicacions

En aquest curs, podràs conèixer les mesures de protecció per a aplicacions i desenvolupaments en les organitzacions, però també obtindràs les eines per a innovar i proposar solucions eficaces als problemes que es plantegen en l'àmbit de la ciberseguretat.

Continguts

 • DevSecOps: desenvolupament segur d'aplicacions.
 • Revisió de codi font.
 • Mètodes actuals i futurs d'autenticació en aplicacions.
 • Seguretat en e-Commerce.

Seguretat en Cloud

Podràs conèixer tant els mètodes de xifratge i d'enviament i protecció d'informació emmagatzemada i en trànsit, com comprendre com funciona la seguretat en les noves tendències com cloud, IoT i Blockchain.

Continguts

 • Introducció a la virtualització i arquitectura cloud.
 • Marcos de control de seguretat en cloud.
 • Securización d'arquitectures en cloud.
 • Revisions de seguretat en Iaas/PaaS.

Seguretat en IoT i Entorn Industrial

Coneixeràs la normativa tècnica i disposicions legals d'aplicació en la matèria, així com la seguretat en IoT i entorns industrials.

Continguts

 • Industria 4.0.
 • Definint la seguretat en entorns industrials.
 • Implementant la seguretat en entorns industrials.
 • Seguretat en dispositius IoT.

Protecció i Privacitat de la Informació

En aquest curs, aprofundiràs tant en els mètodes de xifratge com d'enviament i protecció d'informació emmagatzemada i en trànsit.

Continguts

 • Classificació de la informació.
 • Data loss prevention.
 • Information rights management.
 • Protecció de bases de dades.

Gestió d'Identitats

Et permetrà conèixer, aplicar i avaluar les tècniques més avançades en l'autenticació d'accés a sistemes.

Continguts

 • Introducció a la gestió d'identitats.
 • Eines de suport a la gestió.

Criptografia

En aquest curs, podràs comprendre els mètodes de xifratge i d'enviament i protecció d'informació emmagatzemada i en trànsit, així com conèixer la seguretat blockchain.

Continguts

 • Xifratge de la informació i les comunicacions.
 • Blockchain.

Hacking Ètic

Coneixeràs les tendències més actuals en tècniques de ciberatac i podràs comprendre, aplicar i avaluar les tècniques de hacking ètic.

Continguts

 • Iniciació al hacking.
 • Metodologies d'auditories tècniques.
 • Eines i tècniques d'atac.
 • Xarxa team.

Vigilància i Intel·ligència en la Xarxa

Et permetrà comprendre, aplicar i avaluar tècniques d'intel·ligència, així com conèixer quines són les tendències actuals en tècniques de ciberatac.

Continguts

 • Monitoratge i correlació d'esdeveniments.
 • Thread intelligence.
 • Reversing.
 • Protecció de marca i reputació d'Internet.

Gestió de Cibercrisis

Et donarà les eines per a innovar i proposar solucions que siguin eficaces als problemes que es plantegen en l'àmbit de la ciberseguretat. A més a més, adquiriràs l'habilitat per a utilitzar mètodes d'anàlisis forense i gestió d'incidents de seguretat, així com metodologies de continuïtat dels processos i sistemes.

Continguts

 • Gestió i resposta davant d’incidents de seguretat.
 • Anàlisi forense.
 • Continuïtat del negoci.

Treball de Fi de Màster

El Treball de Fi de Màster (TFM) es basarà en els projectes que realitzaràs durant el màster en cadascun dels cursos. En finalitzar el màster, tindràs un portfoli dels projectes realitzats que configuren el teu TFM.

Metodologia del màster en Ciberseguretat

Detalls de la metodologia

Sabem que l'aprenentatge és molt més efectiu quan l'alumne deixa de ser un subjecte passiu per a ser un subjecte actiu i interactiu en el procés de transferència de coneixement, per això, en el màster en Seguretat Informàtic i Gestió del Risc Tecnològicestà basat en un aprenentatge en projectes (PBL, Project-based learning).

La metodologia basada en projectes permet a l'estudiant relacionar els continguts del màster amb la realitat del món que l’envolta, i, sobretot, amb el seu futur professional, sent el protagonista del seu aprenentatge.

Els cursos del màster s'han agrupat en mòduls i per a cadascun d'ells s'ha definit un projecte autèntic o genuí, en la mesura en la qual està vinculat al món real, i que l'estudiant desenvoluparà treballant els diferents continguts treballats en els cursos.

L'estudiant comptarà amb l'ajuda d'un expert que el guiarà en el procés de desenvolupament i li donarà un feedback final del projecte presentat.

Aquesta metodologia ajuda l'estudiant a posar en joc una sèrie de competències professionals:¡

 • Iniciativa, recerca i creativitat en el disseny i desenvolupament del projecte d'intervenció.
 • Responsabilitat y compromís que han d'aplicar tant en el treball individual com en el col·laboratiu per a tirar endavant el repte que comporta el projecte.
 • Autoexigència en la cerca, concreció i elaboració del projecte per a donar resposta a uns paràmetres de qualitat que suposin una millora del context en el qual es desenvolupa el projecte.
 • Alt nivell d'autogestió tant a nivell individual com de grup, tal com és propi en un context professional.

Durada i dedicació del màster en Ciberseguretat

Modalitat d’impartició

Aquest màster s'imparteix en modalitat online i el contingut el trobaràs, des del primer dia, al campus virtual de l’Euncet Business School. El material d'estudi està totalment actualitzat i posseeix un gran rigor tècnic, fàcilment comprensible i amb una clara vocació pràctica que et permetrà aprendre al teu propi ritme.

Durada

El màster està estructurat perquè puguis acabar-lo quan et sigui possible. Si mantens un ritme d'entre 3 i 5 hores setmanals de dedicació, en 8 mesos podràs obtenir la titulació.

Estructura del màster

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS ECTS
Obligatoris 54
Treball de Fi de Màster 6
Total 60

Contingut i material de suport

 

Com a material complementari l'estudiant tindrà a la seva disposició recursos en format multimèdia i text: articles, podcast, casos, qüestionaris, i altres recursos educatius oberts (REAs).

Alguna de les matèries posarà a la disposició de l'estudiant un simulador per a practicar i aplicar en un entorn real els continguts treballats.

Plataformas

 • Campus virtual de l’Euncet Business School: permet accedir als continguts i comunicar-se amb els experts.
 • Fòrums: espai d'interacció, compartició, i generació de coneixement entre els mateixos estudiants i experts de cada matèria.

Professors

Direcció

 • Alfons Freixes i Puig
 • Director de l’Euncet Business School
 • Correu electrònic
 • Javier Urtiaga Baonza
 • Director del màster
 • Correu electrònic
 • Guillermo Rodríguez
 • Coordinador del màster
 • Correu electrònic
 • Michelle Alexandra Vazquez
 • Coordinadora del Màster
 • Correu electrònic

Professors

 • Dr. Andrés Porras García
 • Dr. Jose Manuel Tena Escobar
 • Juan Carlos Diaz García
 • Alexander García Fernández
 • Juan Galdón López Quesada
 • Fernando Ureña Carmona