Executive Master en Lideratge Orgànic i Transformació Conscient

 • Horari

  Dissabtes de 9 a 14 hores i @ de 15 a 18 hores

 • Modalitat Online
 • Campus Online
 • Inici

  30/09/2023

 • Duració

  12 mesos

MÀSTER EN LIDERATGE ORGÀNIC I TRANSFORMACIÓ CONSCIENT

L’Executive Master en Lideratge Orgànic i Transformació Conscient et permetrà desenvolupar formes de pensament pròpies, potenciar la capacitació creativa i impulsar accions de prototipat perquè siguis l'element transformador dels equips que dirigeixes, de l'organització en la qual desenvolupes la teva labor professional i de la societat a la qual pertanys.

 

OBJECTIUS DE L’EXECUTIVE MASTER EN LIDERATGE ORGÀNIC I TRANSFORMACIÓ CONSCIENT

A l’Executive Master en Lideratge Orgànic i Transformació Conscient aprendràs els factors clau del canvi en un entorn global, adquiriràs noves eines de lideratge i coneixeràs el model orgànic de gestió de projectes i gestió d'equips d'Alt Rendiment. Aprendràs noves tècniques de resolució de conflictes i mediació, tenint en compte els perfils dels membres del teu equip i la seva experiència professional.

Gràcies a l’Executive Master en Lideratge Orgànic i Transformació Conscient de l’Euncet Business School, sabràs identificar les qualitats i el perfil professional de cadascun dels integrants que configuren el teu equip de treball, amb la finalitat de determinar una manera de comunicar-se, i transformar aquesta comunicació a un diàleg constructiu. Adquiriràs habilitats directives i noves tècniques de comunicació que et permetran gestionar a nivell personal i professional al teu equip i a pensar i liderar de manera estratègica per a la consecució d'objectius.

Aquest màster et permetrà avaluar al teu equip i ajudar-los al seu desenvolupament personal aprenent noves tècniques de projecció i orientació professional que potenciïn la intel·ligència emocional i se centrin en l'ésser humà i tot el seu potencial.

Executive Master en Liderazgo Orgánico y Transformació Conscient

Màster de formació permanent en Lideratge Orgànic i Transformació Conscient. Títol propi reconegut per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).


Títol propi en Executive Master en Lideratge Orgànic i Transformació Conscient per l’Euncet Business School.

MÀSTER EN LIDERATGE ORGÀNIC I TRANSFORMACIÓ CONSCIENT

Màster de formació permanent en Lideratge Orgànic i Transformació Conscient. Títol propi reconegut per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Places

15

Idioma:

Castellà

Crèdits

60 ECTS (250 hores)

Preu per crèdit

180 €

Preu

10.800 €

SORTIDES PROFESSIONALS DE L’EXECUTIVE MASTER

L’Executive Master en Lideratge Orgànic i Transformació Conscient de l'escola de negocis Euncet Business School et prepara amb les competències i habilitats directives necessàries per al desenvolupament personal i el desenvolupament del teu equip de treball.

Aquest màster està enfocat a un perfil professional amb responsabilitats directives, en ell ens centrem en el potencial de l'ésser humà i el seu entorn, és per això que et prepara per a gestionar al teu equip eficaçment i desenvolupar tècniques de comunicació, on l'eix principal sigui un diàleg constructiu.

Gràcies a l'orientació professional que facilita el màster podràs impulsar la teva carrera professional al costat de la del teu equip en un entorn global. En aquest màster treballarem el coneixement personal i el del teu entorn amb la finalitat de diagnosticar i prevenir situacions comunicatives conflictives, aplicarem mesures per a harmonitzar i transformar situacions no desitjades. Aprèn a ser un bon líder i a treballar en equip, alineant el compromís individual, amb el col·lectiu i el de l'organització.

 

PER QUÈ ESTUDIAR L’EXECUTIVE MASTER A L’EUNCET BUSINESS SCHOOL?

 • Flexibilitat
  Podràs configurar el teu itinerari d'estudis de màster amb els nostres postgraus segons les teves necessitats professionals.
 • Creixement professional
  Els nostres postgraus i màsters t'ajudaran a desenvolupar habilitats i competències que impulsaran el teu èxit laboral.

 • Excel·lència docent
  Professors de reconeguda trajectòria acadèmica i professional, vinculats a empreses líders en el seu sector.

 • Visió
  A través de la nostra formació aprendràs les últimes i millors pràctiques, gràcies a les nostres estretes relacions empresarials.

 • Personalització
  Grups reduïts per a facilitar l'intercanvi d'experiències i la creació de relacions estretes entre companys i professors.

 • Formació transversal
  Posem en pràctica els conceptes apresos en classe a través de sessions de networking, workshops i conferències.

EXECUTIVE MASTER: PROGRAMA DEL MÀSTER EN LIDERATGE ORGÀNIC I TRANSFORMACIÓ CONSCIENT

 

Amb l’Executive Master en Lideratge Orgànic i Transformació Conscient de l’Euncet Business School, obtindràs la titulació que necessites per a impulsar la teva carrera professional. Aprendràs a dirigir equips d'alt rendiments gràcies a les noves habilitats directives que adquiriràs. Aportaràs una visió global i diferencial quant a la gestió d'equips i et convertiràs en un actiu potencial per a la teva empresa.

L’Euncet Business School t'ofereix continguts avançats connectats amb l'actualitat, et proporcionarem un pensament crític i diferent, amb una visió global i internacional.

 

PLA D’ESTUDIS

Postgrau en Lideratge Orgànic

El postgrau en Lideratge Orgànic ofereix als responsables liderar les organitzacions i els seus equips un enfocament innovador que els permetrà una gestió integrada de la identitat i els aspectes estratègics, de les relacions entre les persones, dels processos productius, administratius i/o comunicatius i dels recursos en el seu concepte més ampli. Així podran generar dinàmiques que superin els reptes actuals de desenvolupament humà i sostenibilitat econòmica i ambiental, orientant el seu “rol participatiu” a la societat a la qual pertanyen.

Continguts

 • Factors de Canvi i Superació de Resistències
 • Autoconeixement i Comunicació Apreciativa
 • Tècniques de Resolució de Conflictes
 • El Model Orgànic i Estratègies de Desenvolupament
 • Treball en Equip

Projecte Final Executive Education

El Projecte Final Executive Education és l'oportunitat per a integrar els coneixements adquirits durant les diferents assignatures i les habilitats desenvolupades en els postgraus. En aquest sentit, el nou Projecte Final no suposarà la realització d'un nou treball addicional sinó que s'avaluarà a partir de la suma dels diferents Projectes Finals de cadascun dels postgraus. D'aquesta manera, els estudiants van desenvolupant els seus projectes al llarg de tots els postgraus i així van implementant els coneixements adquirits.

A proposta de les respectives direccions de programa i en concordança amb el que s'estableix en el pla d'estudis de cada programa, correspon a la Comissió de Treball de Fi de Postgrau d'EME aprovar les tipologies i línies temàtiques concretes dels projectes.

Una vegada superats tots els projectes finals de postgrau, els estudiants podran tramitar l'expedició del títol corresponent al màster al qual estiguin matriculats.

Normativa del Projecte Final Executive Education

Calendaris i horaris

Postgrau en Lideratge Orgànic

Any acadèmic 2023-2024

Calendari acadèmic 

Professors

Direcció

 • Dra. Jessica Lingan Azañedo
 • Directora de Executive Education
 • Correu electrònic
 • Lluís Balagué Gomez
 • Director de Projectes Acadèmics en Transphology International Center y Organic Actions
 • Correu electrònic

Professors

 • Helena Agramunt Calvet
 • Correu electrònic
 • Lluís Balagué Gomez
 • Correu electrònic

Metodología

Detalls de la metodologia


Sabem que l'aprenentatge és molt més efectiu quan l'alumne deixa de ser un subjecte passiu per a ser un subjecte actiu i interactiu en el procés de transferència de coneixement. A causa d'això, les metodologies d'ensenyament dels nostres programes estan basats en estudis de casos reals, en els quals podem aprendre mentre analitzem en profunditat els casos exposats i extreure conclusions; en simuladors de negocis, masterclass i workshops, que et permetran adquirir coneixements actuals i pràctics, i ampliar el teu networking; i finalment, en jocs de rol.

Els nostres postgraus i màsters estan basats en un model d'avaluació per competències, en el qual es valora el progrés de l'estudiant en la consecució dels objectius plantejats en el programa d'estudis.

El nostre sistema es basa en la reflexió i l’anàlisi de casos pràctics i reals i es finalitza la formació amb un projecte empresarial on es reflecteix tot l'après per l'estudiant durant la seva formació a l’Euncet Business School.