Màster en Direcció de Màrqueting - Especialitat Comunicació Estratègica

Detalls del programa

Inici: 17/09/2024

Durada: 8 mesos

Modalitat Presencial: Dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 h

Campus: Barcelona Can Dragó

Idioma: Castellà, Anglès

Crèdits: 60

El màster en Direcció de Màrqueting de l’Euncet Business School està dissenyat per a formar professionals que liderin el màrqueting en una organització des d'una perspectiva global, que traspassi les fronteres culturals i incorpori els reptes de l'economia digital.

Des de la teva posició seràs capaç de respondre al dinamisme del mercat, les exigències de la transformació digital, i liderar mitjançant la cooperació i la col·laboració. A través d'un profund coneixement de les organitzacions i l'entorn, els participants definiran projectes de màrqueting coherents segons els objectius de negoci i enfocat als interessos dels stakeholders. Així mateix, desenvoluparan estratègies de màrqueting encaminades a establir una relació duradora amb els clients, plans de millora dels punts de contacte i la gestió del valor de la marca.

Així mateix, el màster en Direcció et Màrqueting et permet optar per l'especialització en Comunicació Estratègica. L'especialitat en Comunicació Estratègica té com a finalitat determinar les claus del disseny de les estratègies de comunicació de màrqueting convencionals i digitals integrades en un pla de màrqueting, abordant la comunicació des de les marques amb una perspectiva integradora d'eines i públics al qual es dirigeix.

MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

Branca de coneixement:

Ciències socials i juridícas
 

Pròxima convocatòria:

16 d'octubre de 2023
 

Fi:

13 de juliol de 2024
 

Hores lectives:

225 hores lectives
 

Crèdits:

60 ECTS

Places de nou accés:

50

Duració:

1 any acadèmic
 

Idioma:

Castellà / Anglès

Preu:

12.720 €

PROGRAMA DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

El programa del Màster Universitari de Direcció de Màrqueting està dissenyat per a formar a nous professionals en l'àmbit del màrqueting estratègic i màrqueting digital. Un programa dirigit a aquells estudiants que vulguin desenvolupar les seves carreres professionals en el món del màrqueting.

Aquesta titulació universitària està enfocada en la formació dels futurs líders que aprofitaran els canvis per a convertir-los en oportunitats. El màster t'ajudarà a configurar un pla de màrqueting amb el qual podràs establir diferents estratègies de màrqueting que t'ajudin a posicionar els teus productes i/o serveis dins d'un mercat altament competitiu.

A més a més, el màrqueting i les vendes no han de treballar de forma aïllada, ja que tots dos departaments tenen un objectiu en comú: satisfer les necessitats del consumidor i crear un vincle emocional. Per això, dins d'aquest màster universitari coneixeràs com establir estratègies conjuntes en funció de les necessitats del mercat i entendrem com les empreses no han d'enfocar la seva estratègia a la venda, sinó entendre i descobrir els desitjos dels nostres clients.

Amb el màster en Direcció de Màrqueting de l’Euncet Business School l'estudiant adquirirà les eines i coneixements necessaris per a dirigir un departament de màrqueting. Aquest programa et permetrà analitzar el màrqueting mix amb la finalitat de prendre de decisions estratègiques que impulsin el teu negoci cap a l'èxit.

Distribució de crèdits

El pla d'estudis del màster en Direcció de Màrqueting està estructurat en dos quadrimestres. Cadascun d'ells desenvolupa les competències i les habilitats necessàries per a consolidar la teva carrera professional en l'àmbit de la direcció del màrqueting i la comunicació, a més a més et permet adquirir coneixements avançats en màrqueting digital i e-Commerce per a abordar l'economia digital amb èxit.

Per a obtenir el màster universitari en Direcció de Màrqueting, amb especialitat en Comunicació Estratègica s'hauran de cursar les següents matèries:

TIPUS DE MATÈRIAECTS
Obligatòries20
Optatives25
Treball de Fi de Màster15
Total 60

Complements

Els estudiants que accedeixin amb qualsevol de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat” no requeriran, amb caràcter general, cursar complements de formació.

La resta dels estudiants que accedeixin al màster amb un perfil diferent, hauran de cursar uns complements formatius.

Aquests complements variaran entre 0 i 30 ECTS, depenent de la titulació d'ingrés i de les competències acadèmiques prèvies de l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic particular. El número i el contingut dels ECTS a cursar seran determinats per la Comissió Acadèmica del màster.

Concretament, s'han definit els següents complements formatius:

 • Organització i Administració d'Empreses I, 6 ECTS
 • Comptabilitat Financera I, 6 ECTS
 • Estadística I, 6 ECTS
 • Matemàtiques Financeres, 6 ECTS
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses, 6 ECTS

Pla d’estudis del Màster universitari en Direcció de Màrqueting

PRIMER CUATRIMESTRE

MATERIAECTS
Proceso de planificación comercial y de marketing en las organizaciones (cast./eng.)5
Investigación de mercados, gestión de la información y toma de decisiones (cast./eng.)5
Impacto financiero de las decisiones estratégicas (cast./eng.)5
Marketing en entornos digitales (cast./eng.)5

Branding corporativo (cast./eng.)

5
Cultura corporativa (cast./eng.)5

SEGUNDO CUATRIMESTRE

MATERIAECTS

Dirección de comunicación (cast./eng.)

5
Estrategias de comunicación (cast./eng.)5
Planificación de medios (cast./eng.)5
Trabajo de fin de máster (cast./eng.)15

CALENDARIS

Any acadèmic 2023-24

Any acadèmic 2024-25

 

HORARI

Edició en castellà

Any acadèmic 2023-24 

 

Edició en anglès

Any acadèmic 2023-24 

 

Detalls de la metodologia

El procés d'aprenentatge a l’Euncet Business School - UPC combina un conjunt de metodologies que permeten al participant aconseguir d'una forma pràctica i innovadora les competències pròpies del perfil professional establert en el màster i al context digital.

 • Sessions teòric- pràctiques: Es realitzen a l'aula física i es transmeten en streaming, registándose còpia de les mateixes perquè l'estudiant les pugui consultar tantes vegades com el pugui necessitar. El docent dedica una part de les mateixes a l'exposició dels continguts de l'assignatura i una altra a la resolució d'exercicis, anàlisis de casos pràctics o al desenvolupament de projectes.
 • Programació de les activitats formatives: L'estudiant compta amb la programació setmanal de les activitats formatives que el docent planifica i disposa en el pla docent de l'assignatura. D'aquesta manera, pot gestionar el temps personal disponible de la manera més adequada i segons el seu estil d'aprenentatge, per a aconseguir amb èxit els objectius d'aprenentatge marcats.
 • Tutories en línia:  Sessions dedicades a la resolució de dubtes sobre els conceptes teòrics i les activitats pràctiques. Seran programes de manera en línia.
 • Aprenentatge per projectes: Realització de treballs en grup per a desenvolupar i presentar tasques i projectes, resolent situacions o reptes.
 • Casos pràctics: Resolució de supòsits de problemàtiques empresarials per a experimentar l'aplicació pràctica dels continguts teòrics de les diferents assignatures.
 • Classes participatives: Les sessions lectives es duen a terme mitjançant la interacció permanent entre l'alumne i el professorat que les imparteix amb la finalitat de contrastar els conceptes tractats mitjançant l'anàlisi i debat obert amb el suport de casos pràctics reals i simulacions.
 • Masterclass: Impartides per reconeguts directors d'empreses i experts en les més avançades tècniques de gestió i desenvolupament del negoci internacional, especialistes en la Comunicació Estratègica.
 • Visites a empreses: Coneix l'operativa i la gestió organitzacional de sectors clau de l'economia catalana a través de la visita a empreses locals i multinacionals.

Requisits per a l'admissió del màster universitari en Direcció de Màrqueting

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb els requisits per a l’admissió del màster universitari en Direcció de Màrqueting.

Per a postular als màsters de l’Euncet Business School, l'estudiant haurà de disposar d'un títol universitari i haurà de presentar una carta de motivació que enviarà amb la fotocòpia del seu passaport o DNI, curriculum vitae i certificat de qualificacions

El nostre comitè acadèmic, presidit pel director del màster, avaluarà el perfil i donarà una resolució a la candidatura.

En Admissió s'amplia la informació referent als requisits per a accedir al màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses.

Normativa TFM del màster universitari en Direcció de Màrqueting

Per a obtenir el títol del màster universitari en Direcció de Màrqueting per la UPC, l'estudiant ha de fer un Treball de Fi de Màster (TFM).

El TFM és una assignatura de 15 crèdits ECTS i consisteix en la:

 • Elaboració d'un Pla de màrqueting: descripció i situació de l'empresa, anàlisi de determinants interns i externs, objectius i estratègies de màrqueting, plans d'actuació i projeccions financeres.
 • Elaboració d'un Pla de comunicació: Elaborar un Pla de Comunicació que plasmi el domini de les tècniques d'organització i planificació de la comunicació i de les anomenades accions de comunicació en particular.
 • Elaboració d'un treball de recerca relacionada amb una de les àrees d'especialització del màster.

El treball, que podrà ser realitzat en equips de fins a tres alumnes, serà tutoritzat per un professor doctor que els orientarà. Segons la normativa de TFM, l'avaluació del mateix es realitzarà de manera individual.

Per a més detalls:

Normativa del TFM del màster universitari en Direcció de Màrqueting

 

DIRECCIÓ

Director Euncet
Directora del Màster
Coordinador acadèmic del Màster
Gestora acadèmica del Màster

PROFESSORS

SORTIDES PROFESSIONALS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

 • Marketing Manager
 • Communication Manager
 • Brand Manager
 • E-commerce Manager
 • Social Media Manager
 • Digital Manager
 • Product Manager

Per què estudiar un Màster en Direcció de Màrqueting a Euncet?

Visió integral i holística del màrqueting
El primer quadrimestre aporta una visió integral de la gestió avançada del màrqueting en les organitzacions, des d'una perspectiva analítica, estratègica i operativa.
Gestió estratègica de la comunicació
El segon quadrimestre presenta les claus de la comunicació de màrqueting, des d'una perspectiva integradora d'eines, missatges i públics.
Visió holística dels negocis digitals
Durant tot el màster els estudiants tenen la possibilitat d'aplicar els seus coneixements en projectes d'emprenedoria o en negocis digitals reals, gestionant i liderant una marca en el context digital.
Professors de prestigi
Docents de reconeguda trajectòria acadèmica i professional, vinculats al món empresarial.
Euncet Expertise
40 anys formant professionals i directius en management, innovació i noves tecnologies.
Accés al doctorat
Programa acadèmic de perfil mixt, orientat tant cap a l'aplicació en la pràctica professional com cap a la capacitació per a la recerca.